Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsoeffekter av gaser och partiklar bildade vid svetsning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsoeffekter av gaser och partiklar bildade vid svetsning"— Presentationens avskrift:

1 Hälsoeffekter av gaser och partiklar bildade vid svetsning
Bengt Sjögren Arbetsmiljötoxikologi Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Arbets- och Miljömedicinskt Vårmöte 9 april 2014

2 Kunskapssammanställning Arbetsmiljöverket Rapport 2013:5 (www.av.se)
Kolmonoxidförgiftning Lungödem Astma Kronisk bronkit Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Lunginflammation Metallröksfeber Hjärtinfarkt Påverkan på nervsystemet Lungcancer Påverkan på fortplantningen Förebyggande åtgärder Utbildning Ventilation Hälsokontroller Vaccination

3 Antalet svetsare Antalet svetsare uppskattas till 20   000 i vårt land. Det är omkring 250 000 personer som svetsar i sitt yrke utan att kalla sig svetsare. I industrialiserade länder beräknas antalet svetsare uppgå till ca 1 procent av arbetskraften.

4 Gassvetsning av fjärrvärmerör med acetylen och syrgas har orsakat flera förgiftningsfall med kolmonoxid (CO). Acetylengas bildar CO vid förbränning vid brist på syrgas. Detta har inträffat då rörändarna är tillslutna (Antonsson oa 2013). C2H  2CO + H2

5 Lunginflammation Tre oberoende fall av dödlig lung-inflammation och blodförgiftning hos svetsare har rapporterats från Norge (Wergeland & Iversen 2001). Epidemiologiska studier från USA och England har observerat en ökad dödliget i lunginflammation (Beaumont & Weiss 1980, Newhouse oa 1985, Coggon oa 1994, Palmer oa 2009).

6 Tretton försökspersoner exponerades för zinkoxid under 2 timmar
Figur 3 Figur 5 Fine oa. JOEM 1997; 39:

7 Hjärtinfarkt Exponering Interleukin-6 Fibrinogen Hjärtinfarkt

8 Possible biological mechanisms linking PM with cardiovascular disease
Brook et al. Circulation 2004; 109: , Figure 1

9 Akut hjärtinfarkt och ischemisk hjärtsjukdom bland svetsare
Akut hjärtinfarkt och ischemisk hjärtsjukdom bland svetsare. HR står för hazard ratio och KI för konfidensintervall. Sjukdom Antal fall bland män HR (95% KI) Antal bland kvinnor Akut hjärtinfarkt 3368 1,19 (1,13-1,25) 110 1,29 (1,07-1,56) Ischemisk hjärtsjukdom 4499 1,18 (1,13-1,23) 162 1,14 (0,98-1,33) Wiebert oa Occup Environ Med 2012; 69:

10 Svetsning och lungcancer
SYNERGY-projektet är en poolad analys av 16 studier i Europa, Canada, Kina och Nya Zealand. Studien innehåller totalt lungcancerfall och kontroller, enbart män. Oddskvoterna har justerats för ålder, rökning, studieort och anställning i andra yrken som associerats med ökad lung-cancerrisk. P-värdet för trend < 0,0001. Svetsarkategori Antal fall Oddskvot 95% konfidens-intervall Samtliga 568 1,44 1,25 – 1,67 1 - <3 år 82 1,14 0,80 – 1,61 3 - <10 år 171 1,46 1,26 – 1,91 10 – 25 år 167 1,38 1,06 – 1,79 > 25 år 148 1,77 1,31 – 2,39 Kendzia B et al. Am J Epidemiol 2013; 178:

11 Förebyggande åtgärder
Utbildning Ventilation Hälsokontroller Vaccination

12

13 Ventilation Integrerat utsug Punktutsug ska användas
Andningsskydd ska normalt användas. Svetshjälm med filtrerad luft från personburen fläkt

14 Vaccination Invasiv pneumokocksjukdom karakteriseras av att bakterien isoleras från en del av människokroppen som normalt är steril t ex blod och cerebrospinalvätska. Eftersom risken att utveckla invasiv pneumokocksjukdom ökar med åldern diskuterar Palmer & Cosgrove (2012) vaccination av äldre svetsare och man anger exemplet svetsare över 50 års ålder. Risken för invasiv pneumokocksjukdom är också högre hos rökare (Wong 2010). Department of Health i Storbritannien rekommenderar att vaccination mot pneumokocker ska övervägas för personer som yrkesmässigt exponeras för metallrök (Department of Health 2013). Känsliga svetsargrupper, som kan vara en målgrupp för vaccination, är äldre än 50 år, rökare och personer som tidigare behandlats på grund lunginflammation eller annan respiratorisk sjukdom (Sjögren & Johanson. Läkartidningen 2014; 111: 454).


Ladda ner ppt "Hälsoeffekter av gaser och partiklar bildade vid svetsning"

Liknande presentationer


Google-annonser