Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur vanligt är veteallergi? Epidemiologiska synpunkter på veteallergi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur vanligt är veteallergi? Epidemiologiska synpunkter på veteallergi"— Presentationens avskrift:

1 Hur vanligt är veteallergi? Epidemiologiska synpunkter på veteallergi
Eva Östblom Sachsska Barnsjukhuset Centrum för allergiforskning, KI Visby, September 2009

2 Födoämnen som rapporteras ge symptom vid olika åldrar
6 6 6 Mjölk Ägg Fisk 5 5 5 4 4 4 % 3 % 3 % 3 2 2 2 1 1 1 8 y 2 y 4 y 1 y 8 y 2 y 4 y 1 y 1 y 2 y 4 y 8 y 6 6 6 Vete Jordnötter Soja 5 5 5 4 4 4 % 3 % 3 % 3 2 2 2 1 1 1 8 y 2 y 4 y 1 y 8 y 2 y 4 y 1 y 8 y 2 y 4 y 1 y 6 Trädnötter 5 4 FHS total % 3 FHS, with doctor diagnosed food allergy 2 FHS, without doctor diagnosed food allergy 1 8 y 2 y 4 y 1 y Östblom et al. 2008

3 Sensibilisering mot specifika födoämnesallergen
vid 4 års ålder i en kohort omfattande 2600 barn 9 8 7 6 Procent, % 5 4 3 2 1 Mjölk Jordnöt Ägg Vete Soja Fisk n=195 n=112 n=111 n=88 n=68 n=17 Symptom EJ symptom Östblom et al. Acta Pædiatrica 2008

4 Födoämnen som rapporteras ge symptom på
födoämnesöverkänslighet bland 4-åringar (n=2563) 3 Proportion of children (%) 2 1 n=85 Mjölk n=68 Ägg n=32 Fisk n=74 Jodnöt n=22 Soja n=14 Vete

5 Födoämnen som rapporteras ge symptom i relation
till sensibilisering bland 4-åringar (n=2563) 3 Andel barn (%) 2 1 n=85 Mjölk n=68 Ägg n=32 Fisk n=74 Jordnöt n=22 Soja n=14 Vete Sensibiliserad mot det födoämne som rapporteras ge symptom EJ sensibiliserad mot det födoämne som rapporteras ge symptom Östblom et al. Acta Pædiatrica 2008

6 IgE-nivå i relation till symptom mot samma födoämne hos 2600 4-åringar
OR=4.7 CI 95% 0.35 1 3 10 30 100 Cow’s milk IgE ab levels (kUA/L) 20 40 60 80 n=195* Probability of symptoms to milk (%) ORj=3.5 CI 95% n=111* Hen’s egg IgE ab levels (kUA/L) Probability of symptoms to egg (%) OR=3.6 CI 95% Wheat IgE ab levels (kUA/L) n=88 Probability of symptoms to wheat (%) OR=6.4 CI 95% Cod fish IgE ab levels (kUA/L) n=17 Probability of symptoms to fish (%) Soy Bean IgE ab levels (kUA/L) n= 68* Probability of symptoms to soy bean (%) OR=1.8 CI 95% OR=1.4 CI 95% Peanut IgE ab levels (kUA/L) n=112* Probability of symptoms to peanut (%)

7 IgE-nivå i relation till symptom mot något födoämne hos 2600 4-åringar
0.35 1 3 10 30 100 20 40 60 80 Peanut IgE ab levels (kUA/L) Probability of symptoms to any food (%) n=125 Cod fish IgE ab levels (kUA/L) OR=5.9 CI 95% n=17 OR=2.0 CI 95% Cow’s milk IgE ab levels (kUA/L) n=197 OR=1.2 CI 95% Soy bean IgE ab levels (kUA/L) n=70 OR=1.4 CI 95% Wheat IgE ab levels (kUA/L) n=88 OR=2.2 CI 95% Egg white IgE ab levels (kUA/L) OR=2.4 CI 95% n=112

8 Sensibilisering och symtom mot vete
A B n=88 Wheat IgE ab levels (kUA/L) 0.35 1 3 10 30 100 20 40 60 80 Probability of symptoms to any food (%) n=88 OR=2.2 CI 95% Probability of symptoms to wheat (%) 100 OR=3.6 CI 95% 80 60 40 20 0.35 1 3 10 30 100 Wheat IgE ab levels (kUA/L) IgE mot vete i relation till symtom mot vete B. IgE mot vete i relation till symtom mot något födoämne

9 Hur ser det ut i resten av världen?
Få studier specifikt för veteallergi Metaanalys av befintliga studier: prevalens <1% Zuidmer et al, JACI 2008 Populationsbaserad studie bland barn: 1/798 6-åringar konstaterades ha veteallergi Venter et al, PAI 2006

10 Naturalförlopp (?) Barn med veterelaterade reaktioner anamnesen och sensibilisering (n=103) Vid 4 åå - 29% utvecklat tolerans Vid 8 åå - 56% utvecklat tolerans Vid 12 åå - 65% utvecklat tolerans Keet et al Ann Allergy Asthma 2009

11 Validering av analys av IgE
Allergen Decision point 95% kU/L Sensitivitet Specificitet PPV NPV Ägg 6 64 90 96 39 Vete 100 13 76 Sampson JACI 2001

12 Sammanfattning Sensibilisering mot vete är relativt vanligt bland barn
De flesta barn med sensibilisering mot vete har inte en klinisk IgE-medierad veteallergi – veteallergi ovanlig Sensitivitet för IgE mot vete mycket låg


Ladda ner ppt "Hur vanligt är veteallergi? Epidemiologiska synpunkter på veteallergi"

Liknande presentationer


Google-annonser