Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset i Lund"— Presentationens avskrift:

1 84 vs. 40 timmars arbetsvecka Palle ØrbækA Göran KecklundB Roger PerssonA Torbjörn ÅkerstedtB
A Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset i Lund B Institutet för psykosocial medicin (IPM) Karolinska institutet, Stockholm Finansiellt stöd från AMF Försäkring

2 Arbetsvecka på 84 timmar Pylonarbetare
53 män i åldern 21 till 60 år (medel 40) Arbetsvecka torsdag till onsdag h Trågarbetare 25 män i åldern 24 till 65 (medel 43)

3 Arbetsvecka på 84 timmar Frågeformulär om hälsa och bakgrund
1 – 5 – 7 arbetsdag Stresshormoner Testning av reaktionstid och koncentration EKG 12 timmars bandinspelning Muskeltrötthet Sömn/vakenhets dagbok 14 dagar Sömnregistrering 14 dagar

4 Arbetsvecka på 84 timmar Mental trötthet fm dag 1-5-7
Subjektiv skattning Reaktionstid Reaktionstid med inhibition K-test Digit symbol Muskeltrötthet Före och efter arbete dag 1-5-7 Yamar dynamometer bästa av tre försök

5 Arbetsvecka på 84 timmar Sömndagbok IPM Sovtider Sömnkvalitet
Insomningstid Vakentid under sömn Vakenhetsdagbok IPM Fysisk ansträngning borg CR-10 skalan Sömnighet var 3:e tim Raster, mental och fysisk trötthet, välbefinnande, felhandlingar under dagen

6 Arbetsvecka på 84 timmar Aktivitetsmätning Actiwatch ®
Loggar handleds-aktivitet under 14 dager Parallellt med sömn- och vakenhetsdagbok Sovtider Sömnkvalitet 90% överensstämmande med EEG Option: olycksfall och incidenter Analys av tidsmässiga fördelningen Klockslag Veckodag Ackumulerad arbetstid

7 Fysisk Ansträngning

8 Fysisk ansträngning (puls)

9 Psykisk Stress

10 Trötthet – 84 h arbetsvecka

11 Utmattning – 84 h arbetsvecka

12 Trötta vs. Icke Trötta pylonbyggare

13 Sömnighet – tid på dagen

14 Arbetsvecka på 84 timmar Rubbning av sömnrytmen Bristande återhämtning
Hormonella tecken på otillräcklig kroppsuppbyggnad Fördröjd och utsträckt trötthet Normal reaktionstid och koncentration

15 Arbetsvecka på 84 timmar Melatonin nG/L
40 95% CI 30 20 day 1 10 day 5 day 7 84-h 40-h

16 Arbetsvecka på 84 timmar Kortisol (ref. 200-800 nmol/L)
700 95% CI 600 500 day 1 400 day 5 300 day 7 84-h 40-h

17 Arbetsvecka på 84 timmar Testosteron (ref. 6-30 nmol/L)
22 95% CI 20 18 16 day 1 14 day 5 12 day 7 84-h 40-h

18 Arbetsvecka på 84 timmar Kolesterol (ref. 4-7.8 mmol/L)
6,0 95% CI 5,5 day 1 5,0 day 5 4,5 day 7 84-h 40-h


Ladda ner ppt "A Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset i Lund"

Liknande presentationer


Google-annonser