Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livsmedelsverket om fisk och hälsa Per Ola Darnerud Toxikolog SLV.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livsmedelsverket om fisk och hälsa Per Ola Darnerud Toxikolog SLV."— Presentationens avskrift:

1 Livsmedelsverket om fisk och hälsa Per Ola Darnerud Toxikolog (per.ola.darnerud@slv.se) SLV

2 Livsmedelsverket ca 330 personer i Uppsala ca 200 på slakterier och gränskontroller runt om i Sverige. SLV

3 Vi arbetar för • säker mat • redlig livsmedels- hantering • bra matvanor SLV

4 Ur Miljösmarta matval • Fisk och skaldjur • Fisk och skaldjur är till stora delar en vild resurs som vi måste hushålla med. För att kunna äta fisk även på lång sikt är det viktigt att fisken fångas eller odlas på ett hållbart sätt. • För hälsan är det bra att äta fisk och skaldjur 2-3 gånger i veckan, och att variera fiskvalet. Att variera sorterna är också bra för miljön, eftersom det minskar trycket på några få arter. SLV

5 Ta hand om maten - minska svinnet! Ta hand om maten – minska svinnet • Varje år slängs cirka 25 kilo fullt ätbar mat per person – det motsvarar kostnaden för en hel månads mat! • Ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö är att minska sitt svinn. Rapport 11 - 2011 Förvara maten rätt så håller den längre - vetenskapligt underlag om optimal förvaring av livsmedel av Rebecka Modin och Mats Lindblad Rapport 4 – 2011 Livsmedelssvinn i hushåll och skolor -en kunskapssammanställning av Rebecka Modin SLV

6 Livsmedelsverkets fem övergripande råd för att må bra • Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen (det motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker). • Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel. • Ät fisk ofta, gärna två-tre gånger i veckan. • Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen. • Ät bröd till varje måltid, gärna fullkornsbröd. SLV

7 Fisk är nyttigt – ger positiva hälsoeffekter • Bra fettsammansättning – omega-3-fettsyror (hjärnan, synfunktionen) • Vit D (skelettet- uppbyggnad och hållfasthet) • Selen (immunförsvar, skydd mot oxidation) • Jod (thyroideahormoner, tillväxt) • Vit E (hindrar nedbrytning av fleromättade fettsyror) • Positiv effekt vid hjärt-kärlsjukdomar, barnets utveckling, allergier, reumatism, demens, vissa psykiska sjukdomar SLV

8 Men all fisk är inte nyttig… • Vissa fiskar kan innehålla höga halter av miljögifter • Vi får väga nytta mot risk • (se nyttigfisk.se samt Livsmedelsverkets hemsida – www.slv.se) SLV

9 Regler och rekommendationer • Begränsande kostråd om fisk (från 1970-talet och framåt) – PCB, dioxiner, kvicksilver effekter på avkomman • Gränsvärden, fisk – Dioxiner, dl-PCB: 6,5 pg TEQ/kg färskvikt – PCB (Ices 6): 75-125 ng/kg färskvikt – Kvicksilver: 0,5 mg/kg färskvikt (1,0 mg/kg vissa arter) • Obs. Sverige, Finland och Lettland har ett undantag från dioxingränsvärdet för fisk SLV

10 Organiska miljögifter • ”Dioxiner” (PCDD/F) och PCB • Bromerade flamskyddsmedel, t.ex. PBDE • Perfluorerade alkylsubstanser, t.ex. PFOS och PFOA SLV

11 Market basket 2010 (SLV rapport nr 7 2012) Intag från livsmedel – dioxiner (PCDD/F TEQ ) SLV

12 Halter av dioxiner och PCB i strömming i jämförelse med andra livsmedel Medianhalter för olika svenska livsmedel pg TEQ 2005 /g färskvikt SLV

13 SubdivisionAndel av total fångst (%) Andel <17 cm (%) ICES 24*2650 ICES 25*2771 ICES 261100 ICES 27*20100 ICES 2818100 ICES 29293 ICES 3068 ICES 310,17 Total fångst Östersjön 16 650 ton11 460 ton (73 %) Skattning av fångst och storlek för sill/strömming för olika subdivisioner år 2009 Skattningen baseras på att sill/strömming <17 cm motsvaras av storleksklass 4 och 5; data från Fiskeriverket 2010 *Strömming >17 cm får exporteras från zon 24, 27 o delar av 25 90-95 % av den totala fångsten klarar gränsvärdet SLV

14 Halter av dioxiner och PCB i samlingsprover av lax år 2000-2010 Fångststatistik 2009 lax: • Östersjön inkl. Bottniska viken:320 ton • Vänern:16 ton • Vättern:1 ton Import av odlad norsk lax (2007):32 000 ton Östersjön Vänern och Vättern SLV

15 Tidstrender livsmedel, människa – PCB och dioxiner Ålander et al. Livsmedelsverkets rapport nr 3 (2012) SLV Stockholm: Samlingsprover Norén K & Meironyté D. 2000. Chemosphere 40:1111- 1123 Uppsala: Årsmedianer (ojusterade data). Livsmedelsverkets undersökningar 1996-2006.

16 Dioxinhalterna i strömming sjunker inte SLV

17 Perfluorerade alkylsyror i livsmedel Järnberg & van Bavel, 2006 PFOS i abborre (muskel) från Mälaren SLV

18 Metylkvicksilver i fisk (mätningar i fisk omkr. 1970-2010; från SLU Rapport 2008:8, Åkerblom och Johansson) ”….Förändringarna av kvicksilverkoncentrationen i 1-kilosgädda verkar ha minskat något omkring 1990 men därefter har halterna stabiliserats och under den senaste 10-årsperioden finns en tendens att koncentrationerna av kvicksilver i fisk återigen ökar.” SLV

19 Kostråd gällande fisk som innehåller förhöjda halter miljöföroreningar Barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida, ammande Gravid eller försöker bli gravid, ammande Motiv Strömming2-3 ggr/årDioxiner, PCB Vild lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern. Röding från Vättern 2-3 ggr/årDioxiner, PCB Abborre, gädda, gös, lake, stor hälleflundra, färsk tonfisk, svärdfisk, haj, rocka 2-3 ggr/årKvicksilver Ät fisk 2-3 ggr/vecka. Välj olika sorter. (Se Livsmedelsverkets hemsida: www.slv.se) SLV

20 Sammanfattning • För hälsan är det bra att äta fisk och skaldjur 2-3 gånger i veckan, och att variera fiskvalet. Positivt för barnets utveckling och för att motarbeta flera folksjukdomar, ex. hjärt-kärlsjukdom. • Att variera sorterna är också bra för miljön, eftersom det minskar trycket på några få arter. Det är också viktigt att fisken fångas eller odlas på ett hållbart sätt. • De allra flesta har ett acceptabelt lågt intag av organiska miljögifter och kvicksilver från maten – ex. medelintaget av dioxiner hos svenska konsumenter är 25% av TDI • Vissa grupper och/eller individer äter mer fisk med höga miljögiftshalter än vad kostråden rekommenderar – tydlig koppling mellan konsumtion av fet fisk från Östersjön och intag av dioxiner och PCB • Kunskapen om dioxinproblematiken i fet Östersjöfisk har ökat – men mer arbete och information krävs • Andra miljögifter? SLV


Ladda ner ppt "Livsmedelsverket om fisk och hälsa Per Ola Darnerud Toxikolog SLV."

Liknande presentationer


Google-annonser