Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskbedömning av POPs i fet fisk Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskbedömning av POPs i fet fisk Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet"— Presentationens avskrift:

1 Riskbedömning av POPs i fet fisk Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@imm.ki.se

2 Toxikologisk riskbedömning (negativa effekter) – ej riskvärdering nytta vs risk

3 POP  Dioxiner och dioxin-lika PCB  PCB – icke dioxin-lika ???  DDT – cancer, hormonstörande  PBDE/PBB/HBCD – flamskyddsmedel  försiktighetsprincipen?

4 TCDD “bra” karaktäriserad!  Relativt låga nivåer av TCDD i mat  Andra dioxiner (17 dioxin-lika, totalt 210)  Andra PCB (12 dioxin-lika, totalt 209)  Gemensam verkningsmekanism - TEQ

5 Gemensam verkningsmekanism AhR Hsp90 Ligand Arnt t ex CYP1A1 XRE AhR -> hormoner, enzymer, ??? - - -> toxicitet Patrik Andersson, IMM

6 Dioxiner  Extremt toxiska  TCDD mest studerad  Brett spektrum av toxiska effekter

7 Effekter i djurförsök (TCDD)  Akut exponering (högre doser)  Viktminskning  Hudförändringar (hyperkeratos, pigmentering)  Minskat immunförsvar, mindre tymus  Leverskador (och enzyminduktion)  Fosterskador (gomspalt, njurmissbildningar)  Många biokemiska effekter

8 Effekter i djurförsök (TCDD)  Kronisk exponering  Cancer  Försämrat immunförsvar*  Förändrad könsutveckling*  Beteendeeffekter* *Känsligast vid exponering under fosterutvecklingen, effekterna uppträder senare.

9 Levertumörer hos råtta (%) TCDD (ng/kg/dag)

10 Brösttumörer hos råtta (%) TCDD (ng/kg/dag)

11 Effekter hos vuxna människor  Ökad cancerrisk (mjukdelssarkom, Non-Hodgkin lymfom, lungcancer, magcancer, levercancer, totalt)  Minskad cancerrisk (bröstcancer, äggstockscancer)  IARC – klass 1  Kloracne, sämre immunförsvar, hormonnivåer

12 Effekter hos barn  Aktivitet och inlärning  Immunförsvar?  Hormonnivåer?  Födelsevikt

13 Kritiska effekter  Tidig utveckling av  beteende  reproduktionssystem  immunsystem

14 Mest känsliga grupper  Foster  Ammade spädbarn

15 EU riskbedömning 2001 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/outcom e_en.html#opinions)  Baseras på utvecklingseffekter hos djur (visst stöd av tillgängliga humandata)  TWI (tolerabelt veckointag)  14 pg TEQ/kg kroppsvikt  Motsvarar 2 pg/kg/dag (TDI)

16 Exponering i EU  Vuxna - 1.2-3.0 pg TEQ/kg/d  Barn - 2-4 ggr högre än för vuxna  Spädbarn - ca 160 pg TEQ/kg/d  Jämför TDI 2 pg TEQ/kg/d

17 Exponering i EU  Betydande andel av den europeiska befolkningen överskrider TWI  Intag hos ”högkonsumenter” 2-3 ggr högre än genomsnittet

18 Exponering i EU  Exponeringen har minskat med ca 50% sedan slutet av 1980-talet  Men fortfarande behov av åtgärder för att minska risken

19 Rekommendationer  Fortsätt minskning av utsläpp  Fortsätt uppmuntra amning  Övervaka nivåer i livsmedel och människor  Gränsvärden i foder och livsmedel?

20 Amning - riskvärdering  Modersmjölken innehåller dioxin, PCB mm  Dioxin, PCB påverkar framför allt under fosterperioden - trots högre exponering under amningsperioden  Amning i sig bra för inlärningsförmåga, immunförsvar mm  Fördelarna överväger därför! (WHO m fl)

21 Fisk - riskvärdering Efter kaffet!


Ladda ner ppt "Riskbedömning av POPs i fet fisk Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet"

Liknande presentationer


Google-annonser