Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur påverkas vi av kemikalierna? Christina Rudén Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur påverkas vi av kemikalierna? Christina Rudén Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet."— Presentationens avskrift:

1 Hur påverkas vi av kemikalierna? Christina Rudén Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet

2 ÄmneProvPeriodTrend Dioxiner och dioxinlika PCB Sediment60-talet  Sillgrissleägg1970 - 2006 Bröstmjölk70-talet  Icke-dioxinlika PCBFisk och mussla70-talet  Perfluorerade ämnenSillgrissleägg60-talet  DDT (DDE)Strömming70-talet  TBTMussla och tånglake2003 – 2008 KvicksilverMussla och fisk80-talet  KadmiumFisk80-talet  BlySediment2003 – 2008 Kemikalier i Östersjöområdet Källa: HELCOM, 2010. ”Hazardous substances in the Baltic Sea – An integrated thematic assessment of hazardous substances in the Baltic Sea.” Balt. Sea Environ. Proc. No. 120B.

3 Varför använder vi kemikalier och vart finns de? Slitstark Mjuk Anti- bakteriell Temperatur- tålig Lätt- antändlig Söt Sur Svår- nedbrytbar UV- tålig Hård Vatten- avstötande Ström- ledande Brand- säker Ljus- genom- släpplig Formbar Lätt- nedbrytbar Härdande Snygg Läkande

4 Sängdammet en hälsofara Sydsvenskan, 2011-09-14 Kläder återkallas efter cancerlarm DN, 2011-08-11 Din julklapp kan vara en giftbomb Aftonbladet, 2010-12-23 Är kemikalier farliga?

5 Fara Skillnad mellan ”risk ” och ”fara”? Exponering Risk

6 Persistens (P) - Bryts kemikalien ned i miljö? PFOS

7 Bioackumulation (B) - Tas kemikalien upp av människor, djur och växter? PCB

8 Toxicitet (T) - Är kemikalien giftig?

9 Toxicitet (T) Akut toxicitet Cancer (C) Mutagenicitet (M) Reproduktionsstörning (R) Hormonstörande Allergiframkallande Men också andra effekter...

10 Effekter på hjärnans utveckling Källa: E. A. Guillette et al, 1998."An Anthropological Approach to the Evaluation of Preschool Children Exposed to Pesticides in Mexico," Environmental Health Perspectives, 106:347-53.

11 ”Gubbar” ritade av 4,5-åringar som exponerats för höga halter bekämpningsmedel i sin miljö Effekter på hjärnans utveckling

12 Effekter av miljögifter Ökande sjukdomstrender Reproduktionsproblem Liknande effekter i den mänskliga populationen och i vilda djur Foster och barn särskilt känsliga

13 Hormonstörande ämnen ● Stör hormonsystemets normala funktion ● Komplex toxicitet: – Effekter vid mycket låga doser – Olika effekter vid låga och höga doser – Fördröjda effekter ● Hormonrelaterade effekter i både människor och vilda djur

14 Ökning av hormon-relaterad cancer Källa: United Nations Environment Programme and the World Health Organization, 2013. “State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012”.

15 Var kommer kemikalierna ifrån? Produktion AnvändningAvfall Emissioner

16 Reglering av kemikalier

17 EU lagstiftningTillämpningsområde avseende varor REACH (EC No 1907/2006)Alla varor förutom medicintekniska Toys Safety Directive (2009/48/EC)Leksaker (barn <14 år) RoHS Directive (2011/65/EU)Eletronik WEEE Directive (2002/96/EC)Elektronikavfall Construction Products Directive (305/2011/EU)Konstruktionsmaterial Medical Devices Directive (93/42/EEC)Medicintekniska produkter Food packaging materials Directive (EC No 1935/2004)Matförpackning Packaging and packaging waste Directive (94/62/EC)Förpackningar (inklusive avfallsledet) End-of-life-vehicle Directive (2000/53/EC)Fordon Waste Framework Directive (2008/98/EC)”End-of-life ” artiklar EU:s kemikalielagstiftning världsbäst! Men!

18 ● REACH reglerar kemikalier i ”burkar” men nästan inte alls i varor och kemikalier i importerade varor regleras i princip inte alls ● Lågvolymämnen testas mycket lite, eller inte alls ● Krav på tester för hormonstörande egenskaper saknas ● Långtidstester (tex C och R) görs endast för ett fåtal kemikalier ● Ansvaret för riskbedömning ligger på industrin (med begränsad kontroll av myndigheterna) Fortfarande brister i lagstiftningen

19 Försiktighetsprincipen

20 Lösningar och åtgärder ● Ändrad syn på konsumtion av varor – Förutom farliga kemikalier finns det klimataspekter etc. ● Bättre regler för kemikalier i varor – REACH-regler också för importerade varor och/eller fler produktspecifika direktiv (t.ex. textilier, byggprodukter) – Reglera – åtminstone – det som vi vet är farligt! – Skydda känsliga grupper ● Anlägg ett livscykel-perspektiv på kemikaliekontrollen – Kräv innehållsförteckning på alla varor och material

21 Christina Rudén christina.ruden@itm.su.se Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Hur påverkas vi av kemikalierna? Christina Rudén Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser