Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cochleaimplantat och språkighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cochleaimplantat och språkighet"— Presentationens avskrift:

1 Cochleaimplantat och språkighet
Radi Jönsson Överläkare, MD, PhD Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2 Språkighet … och syftet med CI … Behärskning av ett språk
Tvåspråkighet – behärskning av två … Flerspråkighet … … och syftet med CI …

3 Nytt om CI Ännu mer kunskap om plasticitet, träning mm
Glidande indikationsgränser Tekniken i implantaten och i ljudprocessorerna Operationen, säkerhet kirurgi och teknik Användningsgrad, nytta, resultat över tid

4 Språkighet för vuxendöva med CI
Behärskning av ett språk Tvåspråkighet – behärskning av två … Flerspråkighet … Ett eller flera talspråk där inlärningen skett i huvudsak med hjälp av hörseln ”vuxendöva” inrymmer även barn med fortskridande hns sedan barndomen

5 Vuxna med postlingual hns/dövhet
Indikationsområden Alla vuxen-åldrar Hörselkurva med hörtrösklar sämre än dB, samt en taluppfattning i tyst sämre än 50% med HA

6 Vuxna med postlingual hns/dövhet
Effekter av CI Användningsgrad > 85-90% Hörtrösklar ca dB Taluppfattning signifikant förbättrad Bättre livskvalitet

7 Vuxna med postlingual hns/dövhet
Prognostiskt positivt Dövhetsperiodens duration (kort) Hörselanvändning och erfarenhet (=HA) Utbildning/ålder Språkkompetens, musikerfarenhet Kirurgi och plats för elektrodrad

8 Hur snabbt förbättras hörseln?

9 Hur stor är variationen?

10 Vuxna med postlingual hns/dövhet
God/normal kognition före CI-op Lika god efter CI Nedsatt kognition före CI-op Bättre efter CI

11 …och kopplingen mellan hörsel-nedsättning och kognition hos vuxna…
allt större åldrande befolkning +++ studier av vuxna, normalhörande och med hörselnedsättning korrelation mellan hörselförsämring och kognitiv försämring lägre delaktighet, sociala aktiviteter? större kognitiv belastning ”25 dB = 7 år”

12 Vuxna med prelingual dövhet
Inte aktuella för CI frånsett på enskild nivå Progredierande hns? HA och rehabilitering? Hörsel med HA? Motivation, psykologiska aspekter Starkast prognostisk faktor för hörsel/taluppfattning efter CI = taluppfattbarhet före CI

13 Språkighet för barndomsdöva med CI
Behärskning av ett språk Tvåspråkighet – behärskning av två … Flerspråkighet … Ett eller flera talspråk där inlärningen sker i huvudsak med hjälp av hörseln under de första levnadsåren

14 Barn/ungdomar med prelingual hns/dövhet
Indikationsområden Operation före 3 åå Hörselkurva med hörtrösklar sämre än dB Användning av HA, dvs hörsel, om möjligt, före CI-op Habiliteringsmedverkan med icke-försenad språkutveckling (syftet med tidiga interventionsinsatser)

15 Barn med prelingual hns/dövhet
Prognostiskt positivt Dövhetsperiodens duration (kort) Hörselanvändning och erfarenhet (=HA) Utbildningsnivå hos mor Språkkompetens, musikutövande Kirurgi och plats för elektrodrad Förälderns (mammans) fingertoppskänsla i kommunikationen

16

17 Språkighet Läs- och skrivförmåga hos barn med CI
Korrelerar till talspråket Stark koppling till fonologiska förmågor, språklig medvetenhet 50% av barn med CI ligger >1 SD sämre än normalhörande barn; ca 1 års läs/skrivförsening Behöver stödjas, i hemmet och i förskola/skola 2 CI bättre än 1 CI?

18 Språkighet Talspråk – teckenspråk – andra språk
Talspråksutveckling efter CI Försening jmf med normalhörande, men talspråksutveckling ändå, se progn faktorer Användning av enbart talspråk ej prognostiskt betydelsefullt

19 Språkighet Teckenspråk – andra språk
Teckenspråksutveckling före och efter CI Int: 25-30% av barn/ungdomar med CI använder teckenspråk. Många skiftar mellan tal och tecken. Inga randomiserade studier – svårt att studera orsak och verkan, utan enbart samband Språk föder språk föder socialisering Föräldrarna och barnen/ungdomen ska få välja språk och stödjas i detta

20 Take-home message Möjligheterna att få höra, utveckla talspråk, samt språk, har aldrig varit så goda som NU Nya teknologier ger nya möjligheter och utmaningar Pedagogik och specialpedagogik behöver evidensanpassas Familjer behöver tillgång till moderna interventionsmetoder Vuxna behöver det med!


Ladda ner ppt "Cochleaimplantat och språkighet"

Liknande presentationer


Google-annonser