Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Nitrat/nitrit - hälsoaspekter Per Ola Darnerud och Nils-Gunnar Ilbäck Toxikologiska enheten Livsmedelsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Nitrat/nitrit - hälsoaspekter Per Ola Darnerud och Nils-Gunnar Ilbäck Toxikologiska enheten Livsmedelsverket."— Presentationens avskrift:

1 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Nitrat/nitrit - hälsoaspekter Per Ola Darnerud och Nils-Gunnar Ilbäck Toxikologiska enheten Livsmedelsverket

2 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Viktiga nitrat/nitrit-källor •Frukt och grönsaker (nitrat upp till 3-4 000 mg/kg) •Dricksvatten (max ca 100 mg/liter) •Livsmedelstillsatser (nitrat upp till 250 mg/kg ; nitrit upp till 175 mg/kg) •Nitrat omvandlas till nitrit i kroppen

3 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Nitrathalter i svenska grönsaker

4 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Regler för nitrat/nitritanvändning •Kött och köttprodukter (både icke-värmebehandlade och värmebehandlade) –Nitrat - max. 250 mg/kg, räknat som natriumnitrat (ca 300 mg/kg kan tillsättas) –Nitrit - max. 100 mg/kg, räknat som natriumnitrit (ca 150 mg/kg kan tillsättas); bacon max 175 mg/kg •Fiskvaror (endast i vissa ansjovis- och sillinläggningar) –Nitrat - max. 200 mg/kg, räknat som natriumnitrat •Ostprodukter –Nitrat - max. 50 mg/kg, räknat som natriumnitrat

5 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Nitrithalter i charkprodukter (mg/kg produkt)

6 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Nitrat och nitrit bedöms tillsammans •Bakterier i livsmedel kan omvandla nitrat till nitrit •Nitratreducerande bakterier i mag-tarmkanalen hos människa kan omvandla ca 5-20% av nitrat till nitrit •Viss egenproduktion av nitrit i kroppen

7 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Riskbedömning nitrat/nitrit •De senaste riskbedömningarna från SCF (1995) och JECFA (1996) har givit följande ADI (acceptabelt dagligt intag) för: –Nitrat = 3,7 mg/kg kroppsvikt (nitratjon), alt. 5 mg/kg kroppsvikt som Na/KNO 3 –Nitrit = 0,06 mg/kg kroppsvikt (nitritjon), alt. ca 0,08 mg/kg kroppsvikt som Na/KNO 2 •För beräkning av ADI har en säkerhetsfaktor 100 använts

8 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Underlag för ADI •Nitrat –Långtidstudie 2 år, råtta: effekter på kroppsvikt (NOEL 370 mg/kg kroppsvikt) •Nitrit –Långtidstudier 90 dagar/2 år, råtta: effekter på binjurar, lungor och hjärta (NOEL 5,4 och 6,7 mg/kg kroppsvikt) •SCF och JECFA: Toxiciteten av nitrat låg, och effekterna beror huvudsakligen på omvandling av nitrat till nitrit

9 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Andra effekter - methemoglobinemi •Nitrit binder till röda blodkroppar och förhindrar syretransport. •En toxisk effekt kan uppträda vid mycket höga nitrat/nitrit-halter i livsmedel, inklusive dricksvatten. •Toxisk dos för methemoblobinemi 2-9 g nitrat •Letal dos 4-50 g nitrat •Små barn speciellt känsliga (beräknat ADI gäller ej spädbarn) - 40-50 mg nitrat/l dricksvatten ger effekter

10 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Andra effekter - cancer •Nitrit har visat genotoxisk effekt i vissa cell- och djurstudier •Nitrat/nitrit har inte resulterat i cancer i djurförsök •Nitrat/nitrit: bildning av cancerframkallande nitrosaminer har inte påvisats i djur som erhållit normalkost •En sammantagen bedömning av epidemiologiska studier har inte visat ett samband mellan nitrat/nitrit och cancer

11 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Exponering för nitrit •EU-undersökningar –intag, vuxna: 40-230% av ADI –intag, barn: 50-360% av ADI •Finsk studie –intag, högkonsumenter (95e %il): 121-189% av ADI •Till ovanstående intag skall adderas ett bidrag från nitrat (8% av nitratintaget). Svenska nitratdata ca 20 mg/dag, motsvarar ca 0,03 mg nitrit/kg kroppsvikt

12 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Nya data - ny värdering •Nya studier på djur och människa - bättre NOEL •Bättre data på omvandling nitrat - nitrit (ca 8%) •ADI kan beräknas med större precision •Kan leda till ökat ADI?

13 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Sammanfattning •Många konsumenter överskrider ADI för nitrit •Bättre intagsdata behövs •ADI för nitrit/nitrat kan eventuellt höjas i framtiden •Att generellt minska nitrat/nitrit-intaget är önskvärt


Ladda ner ppt "NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Nitrat/nitrit - hälsoaspekter Per Ola Darnerud och Nils-Gunnar Ilbäck Toxikologiska enheten Livsmedelsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser