Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dricksvattenkvalitét och framtiden 15 november 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dricksvattenkvalitét och framtiden 15 november 2013."— Presentationens avskrift:

1

2 Dricksvattenkvalitét och framtiden 15 november 2013

3 Vattenkvalitét

4 Vattenkvalitét AnalysEnhetVärdeGräns Fluoridmg/l0,171,5 Aluminiummg/l0,070,2 Manganmg/l0,040,5 Järnmg/l Mindre än 0,05 0,2 CODmgO2/l1,655 GrumlighetFNU Mindre än 0,1 0,4 (rek.) Kloridmg/l54250

5 Tre vattentäkter • Långsjön • Markusbölefjärden • Dalkarby träsk

6 Vattenrening • Sandfilter • Ozon • Kolfilter • UV-ljus • Kloramin

7 Dricksvatten Världens viktigaste livsmedel Välfärd för 0,3 cent per liter!

8 Grunden till ett hälsosamt dricksvatten är en ren råvara Vårt värdefulla vatten Grunden till ett hälsosamt dricksvatten är en ren råvara

9  Uppsalas vattentäkt ca 230 miljoner euro (mer än 100 000 invånare)  Nolbys vattentäkt ca 100 miljoner euro (12 000 invånare)  Växjö ny vattentäkt ca 50 miljoner euro (3 kommuner, 75 000 invånare)  Mälarens värde 4,5 Miljarder euro Vårt värdefulla vatten

10 Samhällsekonomisk analys Östersund 27 000 människor sjuka Samhällskostnad: 25 Milj euro Göteborg Vatten Investering 130 Milj euro i ultrafilter eller ett vattenburet utbrott => Nyttan 260 Milj euro (NNK) Vårt värdefulla vatten

11 Rent vatten- inte självklart idag  20% av vattenverken har  återkommande kvalitetsproblem  60% är dricksvattentäkterna har ett fastställt vattenskyddsområde  1/3 av dricksvattentäkterna har  uppmätt bekämpningsmedelsrester

12 Rent vatten – inte självklart idag, inte självklart i morgon  klimatförändringar  kemikaliesamhället  övergödning  konkurrerande markanvändning  kompetensbrist

13 Vattenskyddsbestämmelser idag  Anläggningar för avlopp  Djurstall och gödselplattor  Nedmyllning av svämgödsel  Zon för skyddsdiken och ytgödsling  Oljecisterner

14 Våra vattentäkter

15 Pågående undersökningar  Mikrobiologiska undersökningar (bakterier, virus, Giardia och Crypto. )  Uppföljning av vattenskyddsplanen  Utökade vattenprover

16 Ökat skydd av vattentäkterna  Avloppspumpstationer med nödbräddning  Enskilda avloppsanläggningar  Oljecisterner  Kemikaliehantering och –transporter  Betande kreatur  Gödselbrunnar och -tankar

17 Säkert dricksvatten- en gemensam angelägenhet  Tydliga regelverk avseende vattenkvalitet, råvattenkontroll och material i kontakt med dricksvatten behövs  Myndigheterna måste stödja vattenproducenterna i införande och tillsyn av vattenskyddsområden genom underlag och vägledning  Medel för forskning och utveckling måste avsättas  Regeringen måste samordna myndighetsstyrningen bättre  Samverka eller gå ihop i större organisatoriska enheter för att klara kompetensbehovet

18 TACK


Ladda ner ppt "Dricksvattenkvalitét och framtiden 15 november 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser