Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Intagsberäkning och biomonitoring Per Ola Darnerud, Marie Aune, Wulf Becker, Rickard Bjerselius, Anders Glynn, Ingalill Gadhasson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Intagsberäkning och biomonitoring Per Ola Darnerud, Marie Aune, Wulf Becker, Rickard Bjerselius, Anders Glynn, Ingalill Gadhasson,"— Presentationens avskrift:

1 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Intagsberäkning och biomonitoring Per Ola Darnerud, Marie Aune, Wulf Becker, Rickard Bjerselius, Anders Glynn, Ingalill Gadhasson, Elvy Netzel m fl vid Livsmedelsverket Ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket

2 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Kontaminationsvägar för miljökontaminater •Industriell/pesticid användning  •Yttre miljön  •Livsmedelsprod. djur  •Färdiga livsmedel

3 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Exponering för POP via livsmedel •Livsmedel  POP-exponering  Andra källor •Ex. dioxiner (PCDD-DF): Livsmedel 90-95% av total •Vilka livsmedelsslag; spridning i intag; åldersberoende? (POP = persistent organic pollutants; organiska miljöföroreningar)

4 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Metoder •Kostundersökning - Riksmaten 1997-98 (n=1212 (60%); ålder 17-79; 7 dagarsregistrering; fiskenkät) •Insamling av livsmedelsprover - Hos producenter o i livsmedelsbutiker - Kött, fisk, mejeriprodukter, ägg, fetter o oljor •Analysis (GC-EC) •Intagsberäkning

5 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Dioxinintag från livsmedel - Sverige (pg/dag)

6 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Frekvensdiagram över dioxinintag (total-TEQ; samtliga n=1195)

7 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Frekvensdiagram över dioxintag (pg/kg b.w./d); kvinnor < 40 år (n=272)

8 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Dioxinintag från olika livsmedelskategorier (% av totalintag; medianbaserat)

9 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Fiskintag fördelat på olika kategorier (%) (medianbaserat; övre stapeln=män)

10 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Konsumtion av strömming för att komma upp till TMI för dioxiner •Strömming Pite skärgård: ca. 1,6 pg TEQ/g fisk - 22 mål/månad •Strömming med gränsvärdeshalt (4 pg dioxin-TEQ/g, dvs. ca 7,4 pg total-TEQ/g fisk) - 5 mål/månad •Strömming Västra Banken: ca. 33 pg TEQ/g fisk - 1 mål/månad • Antag: 120 g fisk/portion, kroppsvikt 70 kg, total-TEQ

11 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Åldersrelaterat dioxinintag (kroppsviktsbaserat)

12 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Bröstmjölksstudier vid Livsmedelsverket •OCC-gravida 1996-1999 - ca 300 förstföderskor (Uppsala) •Fortgående provtagning Uppsala - vartannat år (ca 30 mödrar) •Regionala trender? (3-4 regioner, 30-40 mödrar/region) Prover från enskilda mödrar, enbart förstföderskor, insamling av basdata, livsstil, kostmönster, även blod/hår-prover

13 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION POP-halter i bröstmjölk Uppsala 2000-01 (ng/g mjölkfett)

14 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION DD/DF-TEQ-halter i bröstmjölk, Uppsala (n=7-37)

15 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Dioxinintag via bröstmjölk (total-TEQ, räknat på 1996-97 års prover) •Dioxinintag = 98 pg TEQ/kg bw/dag* •Dvs. ca 50 ggr TDI! •Men, TDI satt utifrån livslång exponering, amningstiden utgör ca 1/140 av hela livstiden •Fortsatt rekommendation att amma! * Antag: Barnets vikt 5 kg, intag 0,7 l mjölk per dag, fettvikt i mjölk 3,7%, dioxinhalten i mjölk 18,9 pg TEQ/g fett

16 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Miljögiftshalter i svensk bröstmjölk (sammanställd av SNV)

17 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION PBDE i bröstmjölk - tidsförlopp

18 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Konklusioner •Intaget av dioxiner via födan uppgår till 1,0-1,4 pg total-TEQ/kg kroppsvikt för vuxna •För 12% av vuxna konsumenter (6% av kvinnor 2 pg TEQ/kg kroppsvikt •Dioxinintaget hos barn kan vara 2-3 ggr högre, per kg kroppsvikt, och för ammande barn 50-100 (!) ggr högre •Bröstmjölksanalyser av POP ger uppfattning om moderns kroppsbelastning, överföring till barnet, samt även fosterexp. •Halter i bröstmjölk och intaget av de flesta POP har minskat från 70-talet och framåt; i framtiden?


Ladda ner ppt "NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Intagsberäkning och biomonitoring Per Ola Darnerud, Marie Aune, Wulf Becker, Rickard Bjerselius, Anders Glynn, Ingalill Gadhasson,"

Liknande presentationer


Google-annonser