Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Uppdaterad juli 2013 SosExpo Warszawa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Uppdaterad juli 2013 SosExpo Warszawa."— Presentationens avskrift:

1 En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Uppdaterad juli 2013 SosExpo Warszawa mars 2013

2 Varför en satsning på export?  Stor efterfrågan – men liten export  För att lyckas behöver all samlad kompetens och erfarenhet bindas ihop i en enad och kraftfull satsning  Satsningen ska gynna exporten av –det svenska avfallskunnandet –produkter och tjänster inom avfallssektorn Sverige har en avfallshantering i världsklass!

3 En strategi som baseras på systemkunnande och samarbete Framgångsfaktorer vid uppbyggnad av svensk avfallshantering  Systemkunnande/helhetssyn  Samverkansmodellen mellan offentlig och privata aktörer Framgångsfaktorer vid uppbyggnad av svensk avfallshantering  Systemkunnande/helhetssyn  Samverkansmodellen mellan offentlig och privata aktörer Bas för en stark plattform med en unik kombination av kompetenser, erfarenheter och möjligheter

4 Projekt 2012-2014 Nätverk med offentliga och privata aktörer i svensk avfallshantering med intresse för export och internationella uppdrag Projekt- ledare + kansli Arbets- grupp

5 Målbild – vad vill vi uppnå? (ny formulering maj 2013, ej antagen i v-planen) Skapa förutsättningar för ökad miljöteknikexport inom återvinnings- och avfallsområdet Utveckla den egna verksamheten genom nya impulser och perspektiv utifrån bli mer attraktiva som arbetsgivare och kunna erbjuda mer utvecklande arbetsuppgifter för medarbetarna

6 Vad händer efter oktober 2014? En del av projektet! 2012-2014 Avfall Sveriges exportsatsning 2012-2014 Avfall Sveriges exportsatsning ?

7 Nätverket – juni 2013 Kommuner/kommunala bolag  Borlänge Energi  Borås Energi o Miljö  Eskilstuna Energi och Miljö  Gästrike Återvinnare  Göteborg Stad  Kristianstad Renhållning  KSRR  Kungsbacka kommun  NODAVA  NSR  Renova  Stockholm Stad  Sysav  Tekniska Verken i Linköping  Umeva  Umeå Energi  VafabMiljö Teknikleverantörer  Biogas Systems  BioPrePlant  Bio Process Control  Cambi  CleanEnergy  Energy Opticon  Envac  ECSAB  Joab  MRT Systems  Presona  SAKAB  Stena Recycling  Tomra Compaction  Vireo Energy  Wastec  WTM Universitet/forskning/insti tutioner  IIIEE  IVL  JTI  SP Borås Kunskapleverantörer  Atkins  East European Development  Manergy  Miljö- och avfallsbyrån  Profu  Pöyry Swedpower  Renetech  Rosqvist Resurs  Rönnols Miljökonsult  Sweco International  Tyréns  Vatten och samhällsteknik  ÅF

8 Erbjudanden 1.“Hur hittar vi formen och verktygen för att nå dit vi vill?” 2.”Vad ska vi göra på övergripande nivå utifrån gällande förutsättningar, regelverk, etc?” 1.”Vi behöver behandlingskapacitet men har inte medel eller tid att prioritera att bygga upp all kapacitet själva” Management på lokal nivå, regional nivå, branschnivå: Samverkansformer, organisation, avfallsekonomi, taxekonstruktion etc. Avfallshantering i hållbar stadsutveckling: System design, avfallsplanering, avfallsminimering, insamlings- och sorteringslösningar, etc. Tillhandahållande av behandlingskapacitet (inkl. logistiklösningar) som en omställningslösning

9 Erbjudanden 4.“Vi vet vad vi vill uppföra, men hur gör vi?” 4.“Vi har en anläggning men vill bli bättre på att sköta den och få ut det mesta av den” 5.“Vi vill nå allmänheten, beslutsfattare och andra intressenter med vårt budskap” 6.”Vi vill utbilda vår personal” Uppförande av avfallsanläggningar eller insamlingssystem: Finansieringsmöjligheter, förstudier, upphandling, projektering, etc. Drift, support och optimering av avfallsanläggningar/ insamlingssystem Kommunikation och kampanjer Utbildning/praktik i Sverige eller i utlandet

10 Byggstenar i exportarbetet Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Kompetenskartläggning på individnivå (kommuner/kommunala bolag) Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Kompetenskartläggning på individnivå (kommuner/kommunala bolag) Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera

11 ”Exportprocessen” Syfte Accepterad och vedertagen metodik – samma synsätt Samla checklistor/verktyg – slippa börja om från början varje gång och dra nytta av andras erfarenheter Effektivisera - korta tider och sänka trösklar för att komma igång

12 Koordinering mot andra initiativ – en viktig del av arbetet Plattformen

13 Utvecklingsprojekt/piloter för att -skapa konkreta projektmöjligheter -utveckla affärsmodeller, byggstenarna och Exportprocessen Plattformen FoI Agendan Mobilisering W-t-E Indien Polen -Elblag pilot -Ansökningar utbildningsuppdrag privat och kommunal sida -Såddfinansiering kommunsamverkan Affärsdriven kompetensexport Mogna marknader med betalningsförmåga GSCN Skapa förutsättningar för W-t-E genom policy/styrmedel UAE, Kina, m fl UEA Bilateralt samarbete

14 Kontakt och information Projektledare: Jenny Åström jenny.astrom@avfallsverige.se 070-513 66 12 Arbetsgruppsordförande: Thomas Nylund thomas.nylund@gastrikeatervinnare.se 026-178489 www.avfallsverige.se/export/


Ladda ner ppt "En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Uppdaterad juli 2013 SosExpo Warszawa."

Liknande presentationer


Google-annonser