Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Våra motiv för att satsa på processorientering av vården Birgir Jakobsson VD Capio S:t Görans Sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Våra motiv för att satsa på processorientering av vården Birgir Jakobsson VD Capio S:t Görans Sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Våra motiv för att satsa på processorientering av vården Birgir Jakobsson VD Capio S:t Görans Sjukhus

2 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Capio S:t Görans Sjukhus i korthet Medelstort akutsjukhus Ligger på Kungsholmen sedan 1888 Ett av sex akutsjukhus i Stockholms län (1,9 miljoner innevånare) Huvudsaklig inriktning på akut bassjukvård - internmedicin, ortopedi, kirurgi. 98 % landstingsfinansierad vård Det första bolagiserade akutsjukhuset 1994 Det första privata akutsjukhuset 1999 Effektivt akutsjukhus – ca 10 % lägre kostnader i snitt

3 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB År 2004 hade Capio S:t Göran en omsättning på 1,2 miljarder SEK. Medelvårdtid: 3,5 dagar (exkl Capio Geriatrik) 76 % av vårdtillfällena på Capio S:t Göran var akuta, 24 % var planerad sjukvård. Capio S:t Göran erbjuder akut och planerad vård åt ca 400.000 innevånare i centrala och västra Storstockholm. 1.430 anställda, varav 220 läkare, 500 sjuksköterskor, 360 undersköterskor. Under 2004 hade Capio S:t Göran 21 673 patienter i sluten vård och 199 112 öppenvårdsbesök. 9 600 operationer utfördes (2003). Akutmottagningen tog emot 57 000 patienter. Fakta om Capio S:t Göran Här finns 250 + 50 vårdplatser, 9 kliniker, 13 specialiteter och subspecialiteter (+ 11 övriga specialkompetenser) samt 4 specialiteter i extern regi.

4 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Vårdavtal med landstinget Vårdavtalet –Antal DRG poäng Antal vårdtillfällen Antal öppenvårdsbesök Vårdmix Pris per DRG-poäng Kvalitet Miljöcertifiering Ersättningstak

5 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Jämförelse DRG-pris per poäng akutsjukhus * Karolinska Solna/Huddinge har fr o m 2004 övergått till s k kostnadsytterfallsmodell, vilket sammantaget innebär en höjning av Karolinskas ersättning med 20%. ****

6 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Capio S:t Görans Sjukhus – Mission Konkurrenskraft – Kostnadseffektivitet Ekonomisk självständighet Hög kvalitet och kostnadseffektivitet Vi måste hitta nya vägar att bedriva sjukvård

7 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Processernas förfall ”Gårdagens lösningar är dagens problemträsk” Sunda och effektiva processer Ineffektiva processer med problemträsk Reagera på enstaka händelser Symtomlösningar (more of the same) Ständiga förbättringar ”Ständiga försämringar”

8 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB

9 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Huvudstrategier - Vilka vägar ska vi gå för att uppnå våra långsiktiga mål Decentralisering Processorientering Patientkvalitet och säkerhet Processorientering Friskare medarbetare Strategisk tillväxt Har blivit

10 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Skapar en helhetsbild Motiv 1

11 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB

12 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Akut ortopedi Flödesdata för perioden januari-juni 2005 SmärtV-avdMott B Op/AnKonsultRtgAkutmott Akut omh Narkos- bed Rtg us S1 Utr/beh Preop vård Konsult bed Rtg us Operation Postop vård Rtg us ÅB kontroll Smärt beh ÅB kontroll S2 Konsult bed 7573 296 767 1065 8404 7325 Ca 1800 Ca 5500 823 758 162 7340 145 388 370 medel 4,76 median 3,67

13 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Arbeta faktabaserat Motiv 2

14 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Körschema – när problem presenteras Ett problem presenteras Utforma ett styrdiagram Finns data? Ta fram data Stabil process? Identifiera sp. orsaker Eliminera sp. orsaker Duglig process? Förbättra processen Gör inget! J J J N N N

15 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Stabil process

16 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Instabil process

17 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Processen är stabil men inte duglig

18 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Akut ortopedi – identifierade ”träsk” SmärtV-avdMott B Op/AnKonsultRtgAkutmott Akut omh Narkos- bed Rtg us S1 Utr beh Preopvård Konsult bed Rtg us Operation Postop vård Rtg us ÅB kontroll Smärt beh ÅB kontroll S2 1.Väntetid 2.Vänta på op 3. Kontroll på mott 4. Utskriv- ning

19 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Datalagret – ett analysverktyg!

20 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Standardisering Motiv 3

21 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Processprincip 5 Standardiserat arbete är basen för ständiga förbättringar + 31

22 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Standardisering Remisshantering Inskrivningsprocessen Vårdprogram Läkemedelshantering Operationsplanering Utskrivningsprocessen mm Service lines

23 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Integrerar arbetet med patientsäkerhet och kvalitet Motiv 4

24 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Patientsäkerhet i sjukvården Stor tilltro till –Professionellt ansvar –Individuell perfektion –”Train and Blame” Liten förståelse för system i relation till människor och processer ”Småstadsmentalitet”

25 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Förändring i synsätt Individen –Vem gjorde misstaget –Träning –Disciplinära åtgärder Systemet –Brister i rutiner –Arbetsmiljö –Bemanning –Ledarskap –Organisation MTO (Människa – Teknik – Organisation)

26 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB EFDCBA II III I Ett VU-system Förbättra ”Lean, PDSA DMAIC” Åtgärda avvikelser Förbättrad process Definiera förbättringsprojekt Stödfunktioner Kvalitetsredovisning 4

27 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Mätetal 4: Återbesök för misstänkt bröstmalignitet skall ske inom 7 arbetsdagar Första kontakt Ny besök Åter besök Opera- tion Åter besök

28 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB

29 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Mätetal 5: Minst 95 % av patienterna med verifierad bröstcancer skall bli opererade inom tre veckor från operationsplanering Första kontakt Ny besök Åter besök Opera- tion Åter besök

30 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB

31 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Decentralisering av ansvar och befogenheter Tillvaratar allas kompetenser i teamarbete Förtydligar ansvar och roller Delaktighet Motiv 5 - 8

32 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Consultant Section A Physiothera phy Outpatient dept. Sections Ward Nursing Anaesthesia/ Surgery Consultation Rehab Documentation Resource unit Consultant Section B Consultant Section C Consultant Section D Consultant secretary Path./Ra diology Anestesia & OR dept. Analysis/ examination Nursing Anaesthesia/ Surgery Consultation Rehab Documentation Analysis/ examination Nursing Consultation Nursing Consultation P&L R - C R P&L R - C R DRG “KÖKS” Internal price SEK/day Revenue Cost Revenue Direct costs - Personnel - Facilities - Disposals - Equipment Direct cots- Personnel - Facilities (offices) - Specific materials Internal price SEK/h Cost Capio S:t Görans Sjukhus – Decentralisering

33 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB EFDCBA Processägare Processteam Ledningsteam Processledning Facilitator 1

34 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Utgår ifrån patientens behov Motiv 9

35 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Elva punkter till förbättring Den sjuka vården – Fölster et al 2003 Öka antalet patientbesök per läkare Ge patienten mera makt Organisera om vården efter patientflödena Gör kvalitetssystemen offentliga Inför en nationell IT-strategi Inför prestations- eller resultatbaserad ersättning Öppna för flera finansiärer inom sjukvården Effektivare sjukhus med nischade specialister Ut med specialisterna från sjukhusen Bygg ut vårdcentralerna med betydligt fler specialister Bolagisera sjukhusen med professionell ledning som styr efter icke-finansiella mål

36 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB EFDCBA Styrtal Processens röst Patientens röst Medarbetarnas röst Q-register Resultat Säkerhet BV indikatorer Pågående förändringar Avvikelser Anmälningar Vårdprogram Problem- inventering

37 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Varför processorientering? Finns det något alternativ?

38 BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Kontaktuppgifter Birgir Jakobsson VD Capio S:t Görans Sjukhus AB Tel +46 8 58 70 2050 Mobil +46 70 484 6147 E-mail birgir.jakobsson@capio.se


Ladda ner ppt "BJ 2005 Capio S:t Görans Sjukhus AB Våra motiv för att satsa på processorientering av vården Birgir Jakobsson VD Capio S:t Görans Sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser