Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2."— Presentationens avskrift:

1 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Jonas E Andersson arkitekt SAR/ MSA, tekn lic arkitektur för äldre, doktorand/ PhD ARKITEKTURSKOLAN, Kungl Tekniska Högskolan KTH, Stockholm Arkitektur för Åldrande bygga för ett mognande samhälle

2 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 KÄLLA: Bearbetad statistik från SCB, 2008-12-10/ JEA 58% 56% 54% 19% 21% 23% 24% 23% 22% arkitektur för ett åldrande samhälle

3 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 ÄDEL-reformen 1992: 1)Kommunalt ansvar att tillhandahålla primär hälso- och sjukvård liksom fullvärdiga bostäder för äldre med eller utan omsorgsbehov. Reformen leder till att dittills befint- ligt utbud av boendeformer för äldre (ålderdomshem, servicehus, sjukhem) övergår till kommunal drift och verksamhet. 2)Regionalt ansvar att tillhandahålla kvalificerad medi- cinsk akut- och korttidsvård vid sjukhus. Boendeformer för äldre övergår från landsting till kommunal drift och verksamhet. Reformen innebär att tidigare landstings- anställd personal övergår till kommunal tjänst.

4 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 ÄDEL-reformens intentioner: ett tydligt äldreperspektiv – att den äldre per- sonen och dess behov står i centrum för omsorgen och utformningen av omsorgen. ett tydlig vision om det goda boendet – hemmet och hemmets kvaliteter är utgångspunkten för utförande av omsorg och utformningen av den byggda miljön för den äldre personen. målsättningar i Socialtjänstlagen – blir rekommendationer för både sättet att utföra omsorg och utforma boendemiljöer för äldre, det bostadslika, det hemlika, trygghet i vardagen.

5 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 ÄDEL-reformen i teori: 1)en föreställning om åldrandet som en allmän ökande livslängd med fler friska år 2)eventuella åldersproblem förutsågs främst handla om inskränkningar i rörelseförmåga 3)liten kunskap om demenssjukdomar och demenshandikapp. ….och i verklighet: ökande antal äldre med demenshandikapp, samt flera parallella åldersbesvär, multidiagnoser. En tanke om omsorg i hemmet, har blivit en komplex sjukvård driven i en hemliknande miljö.

6 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 ÄDEL-reformen i praktiken: äldreomsorgen – bort från omsorg och omvård- nad med rötter i sjukhusens värld, mot hjälp till självhjälp. hemlik miljö – bort från den institutionslika och sjukhusliknande miljön, framför den stöttande och hemlika miljön. talande arkitektur – Socialtjänstlagens och ÄDEL-reformens intentioner tolkas och översätts till rekommendationer för god miljö för äldre, ”BYGG IKAPP HANDIKAPP”: bostadslikhet, hemlikhet, orienterbarhet och överblickbarhet.

7 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Tullhus, Paris, CN Ledoux 1785-1788 en talande arkitektur Blondel – en talande arkitektur, une architecture parlante. Boullée – ”(..) åkalla den effekt som beror av arkitekturen, och som i oss skapar ett visst intryck”. Ledoux – ”(..) arkitektur bör främst ha en karaktär som visar på dess särskilda användning. rationell arkitektursyn med rötter i 1700-talet

8 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 avhandlingsprojekt på Arkitekturskolan, KTH: Föreställningar om åldrande i arkitektarbetet – arkitektur för äldre med omsorgsbehov / Ageing as a Concept in a Design Process, On Swedish Architecture for Assisted Living huvudhandledare: Magnus Rönn, docent arkitekt, Arkitekturskolan, KTH, bitr handledare: Eva Henriksen, Med doc, RN, FoU Äldre Nord, Järfälla Reza Kazemian, docent, Architecture & Built Environm., KTH, forskargrupp Arc◦Plan Arkitekturskolan, KTH människa – arkitektur – teknik planerare – brukare arkitektonisk kvalitet forskningsprojekt kring kontor, skola, äldreboende arkitekturtävlingar, gestaltningsprogram forskningsledare: docent Magnus Rönn, 5 doktorander, 2 seniorforskare 0

9 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 2 avhandlingar med perspektivet: perspektivet brukare och planerare …en licentiatavhandling om omsorgsboende för äldre 2005: Rum för äldre, om arkitektur för äldre med demens eller somatisk sjukdom …. en doktorsavhandling om boende för äldre med prelimi- närt datum vt 2010 nedladdningsbar www.diva-portal.se (ca 4 Mb)

10 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Äldredelegationen 2006-2008 trygghetsbostäder – en boendeform som i många avseenden påminner om serviceboende, som existerade före ÄDEL reformen 1992. hemlik miljö – omdefinition av invanda beteck- ningar på boendeformer för äldre, bl. a. vidgad betydelse av seniorbostäder. särskild boendeform – oklart forskningsläge, och oklara rekommendationer från delegationen. Uppmuntran till fler s.k. mellanboendeformer och särskilda boendeformer. 2008 2007

11 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 ◦ ordinärt boende kvarboende i det ordinära bostadsbeståndet, inkluderat seniorboende, ca 1,6 milj pers, 65 år o uppåt (2007)* ~ 56,2 % villor/ egna hem** ~ 43,7 % lgh i flerfamiljhus** (källa * bearbetat sifferunderlag Socialstyrelsen, 2007: Äldre - vård och omsorg år 2007, rapport 2008:7 ** bearbetat sifferunderlag SCB, HUSTYP I OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER, senast uppdaterat 2004) arkitektur för ett åldrande samhälle boendetyp 1:

12 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 ◦ särskilt boende fr 1990-talet, äldreboende/ omsorgsboende/ omvårdnadsboende/ vårdboende enl SoL/ HSL 95 200 personer, 65 år och uppåt (2007)* ~ 6 % av hela åldersgruppen 65 år och uppåt* ~16 % av åldersgruppen 80 år och uppåt bodde i särskild boendeform* (källa * Socialstyrelsen, 2007: Äldre - vård och omsorg år 2007, rapport 2008:7 arkitektur för ett åldrande samhälle boendetyp 2:

13 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Gårdsbildning: Laerkehuset, 55 lgh 1-2 rok, 38 ordinärt/ hemtjänst, 18 plejeboliger, Strandcentret, Greve, Danmark en slutsats: …boendeform för äldre – en fråga om individuell hälsa och omsorgsbehov…..

14 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 en slutsats: …boendeform för äldre – en fråga om innehåll och samspel människa, verk- samhet och arkitektur….. exteriör: Laerkehuset, 55 lgh 1-2 rok, 38 ordinärt/ hemtjänst, 18 plejeboliger, Strandcentret, Greve, Danmark

15 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Postiljonen, Höllviken Vellinge kommun 24 lägenheter (1995) Helgumgården Helgum Sollefteå kommun 12 lägenheter (1983) Vigs Ängar, Köpingebro Ystad kommun 32 lägenheter (1995) Graningebyn, Viksmoen Graningebyn/ Sollefteå 14 lägenheter (1989) Malmgården, Dalarö Haninge kommun 25 lägenheter (2001) Kattrumpstullen, Stockholm Stockholms Stad 97 lägenheter (2003)

16 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Tallgården, Södertälje Södertälje kommun 57 lägenheter (1989) Ros-Anders gården Tungelsta Haninge kommun 40 lägenheter (1999) Höganäs, Uppsala Uppsala kommun 50 lägenheter (2000) Myrbergska gården, Uppsala Uppsala kommun 51 lägenheter (2001) Ljuskällan, Ystad Ystad kommun 58 lägenheter (2001) Balder, Uppsala Uppsala kommun 51 lägenheter (2000)

17 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 ◦ miljön i särskild boendeform är dåligt utforskad, vanligen fokus på om- sorgsarbetet och verksamheten. ◦ saknas vedertagna mätinstrument för att mäta samspelet mellan männi- ska och byggd miljö. ◦ arkitektmetoder/ post-occupancy eva- luation POE kan komplettera. forskning om arkitektur och särskilt boende för äldre med stora omsorgsbehov

18 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 12 förebildliga byggnader för äldre, 1983-2003 Andersson, 2005: Rum för äldre, om arkitektur för äldre med demens eller somatisk sjukdom. Malmgården, Haninge hemassocier- ande miljö Helgumgården Sollefteå hemassocier- ande miljö Vigs Ängar, Ystad hemassocier- ande miljö Myrbergska grdn, Uppsala vårdinriktad miljö Tallgården, Södertälje vårdinriktad miljö Höganäs, Uppsala vårdinriktad miljö Ros-Anders grdn, Haninge hotellinriktad miljö Graningebyn, Sollefteå hotellinriktad miljö Ljuskällan, Ystad hotellinriktad miljö Postiljonen, Vellinge hotellinriktad miljö Kattrumpstullen Stockholmhote llinriktad miljö Balder, Uppsala vårdinriktad miljö

19 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 byggår, 1995, Köpingebro, Ystad Kommun, Husberg arkitekter AB, Simrishamn Vigs Ängar, Köpingebro Lästips: Husberg, L, et al, 2007:Gammal och fri – om Vigs Ängar (www.vigsangar.se) hemassocierande miljö

20 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Postiljon, Höllviken byggår 1995, Höllviken, Vellinge Kommun, White Arkitekter AB, Malmö Lästips: Regnier, V, 2002: Design for Assisted Living. Wiley & Sons Inc (www.wiley.com) hotellinriktad miljö

21 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Balder, Uppsala invigningsår 2000 Uppsala Kommun, Arosgruppen Arkitekter AB, Uppsala vårdinriktad miljö Lästips: Dehan, P2007: L’habitat des personnes âgées. Du logement adapté aux Éhpad, USLD, et unités Alzheimer. Paris: Éd Le Moniteur. (www.lemoniteur.fr)

22 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Planritning A, 1983 Planritning A Äldreboendet Helgumgården, 1983, Sollefteå kommun Arkitekt VBB Arkitekter, Sundsvall Planritning B Äldreboendet Ros-Andersgården, 1999, Haninge Kommun Arkitekt Anova Arkitekter AB, Stockholm Planritning C Äldreboendet Balder, 2000, Uppsala Kommun Arkitekt Aros Arkitekter AB, Uppsala Planritning B, 1999 Planritning C, 2000

23 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Schwarz, B, 1997: Nursing Home Design: A Misguided Architectural Model

24 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 slutsats från amerikansk forskning: - En strikt reglering som har utvecklats utan forskningsunderlag inom en tradition som jämställer uppfyllelse av de boendes behov med medicinsk och vårdbehov. Amerikanska regler för sjukhem försöker skapa en balans mellan den nivå av kontroll som är nödvändig för att upprätthålla en grundläggande nivå för värdig omsorg om människor och en professionel nivå av hänsyn till äldres behov. Tyvärr förstärker det nuvarande regelverket begränsningar för de boende, genom att drivas längre än vad som var avsikten. - Ersättningssystem, som har växt fram som ett statligt styrinstrument i syfte att minimera den ekonomiska belastningen, har utvecklat olika konstgjorda kostnadsramar. Staten måste betala en proportionell del av de upphandlade tjänsterna. Denna del inkluderar byggnadskostnad och årliga underhållskostnader. Följaktligen begränsar styrinstrumenten ett äldreboendes totala kvadratmeter yta. “ Schwarz, B, 1997: Nursing Home Design: A Misguided Architectural Model

25 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 hemassocierande miljö vårdinriktad miljö hotellinriktad miljö

26 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 ◦ normerande ritningar har funnits sedan 1920. ◦ smålägenheter kring 30 kvm, singelboende, avskilt läge ◦ främst utbyte med Danmark, influenser från Frankrike arkitektur för särskild boendeform fastnat i en form/ ett uttryck (?)

27 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 statliga anvisningar för ålderdomshem 1920, Arkitekt Theodor Kjellgren anvisningar introducerar (1920) - lokaliseringsprinciper (avsides placering) - hemlikhet som referensram (öppen spis mm) - utformningskriterier, låg takhöjd, öppen spis, bordsplacering vid måltid - rumsbeteckning dagrum myntas - karaktär av ”modernt pensionat” (arkitektur 1928)

28 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Arkitekt Schmidt, Hammer, Lassen, SHL Arkitekter A/S, Århus Danmark (47 lgh) Plejecenter Aertebjerghaven, Odense, 2005

29 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Arkitekt Schmidt, Hammer, Lassen, SHL Arkitekter A/S, Århus Danmark (47 lgh) Plejecenter Aertebjerghaven, Odense, 2005

30 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Arkitekt Frederiksen & Knudsen Arkitekter A/S, Köpenhamn, Danmark (50 lgh) Plejeboligere Høje Tåstrup, Köpenhamn, 2006

31 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Arkitekt Frederiksen & Knudsen Arkitekter A/S, Köpenhamn, Danmark (50 lgh) Plejeboligere Høje Tåstrup, Köpenhamn, 2006

32 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Arkitekt AD Quatio Arkitekter AS, Paris, Frankrike (110 lgh) Résidence de la Cité Verte, Sucy-en-Brie, 2006

33 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Résidence de la Cité Verte, Sucy-en-Brie, 2006 Arkitekt AD Quatio Arkitekter AS, Paris, Frankrike (110 lgh)

34 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 slutsatser från Danmark och Frankrike: ökande andel äldre bland befolkning skapar lik-nande problem som i Sverige – utbyggnad särskilt boende alternativt utbyggd hemtjänst? (Andel äldre i befolkningen: Sverige – 17 %; Danmark – 14 %; Frankrike 16 %) Sverige och Danmark sneglar på varandra för att hitta nya lösningar. Danmark har mer blandat utbud av äldreomsorg och boendeformer än Sverige. Frankrike söker en egen väg genom arkitekttävlingar för att komma från institution mot hem, krav på brukarmedverkan i det tidiga projekteringsskedet (Sepia – Secteur expérimental pour la programmation innovante de l’habitat des personnes âgées, 1989 – Experimentell sektor för nydanande byggnadsprogram-mering av boendeformer för äldrepersoner)

35 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 vad säger äldre själva: äldre mer somatiska problem – känna trygghet och omhändertagande i en miljö som inbjuder till sociala kontakter, kontakt ute och inne. äldre med demenshandikapp – uppfattar inte äldreboendet som hem, möjligen för att de inte aktivt flyttat dit. Ser den som en arbetsplats, och bor i tan- karna kvar i sitt gamla hem. äldre om miljön/ arkitekturen – ett viktigt kri- terium för att flytta in (äldre med somatik), att det känns varmt och ombonat, att det finns andra äldre personer, trevlig och bra personal (Andersson, 2005: Nyanser av bostad och hem i ett äldreboende)

36 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 om kvaliteter i arkitektur för äldreboende (boende m somatiska problem, personal): 1.utblickar mot natur och omgivande bebyggelse. 2.öppenhet i planlösningen. 3.burspråk i soligt/ svalt läge för läsning eller titta ut. 4.eget pentry m kylskåp i lägenheten. 5.färgsättning i varma färger och naturliga material. (Andersson, 2005: Nyanser av bostad och hem i ett äldreboende. Stockholm: Arkitekturskolan) Var finns hobbyrummet? Vad finns det att göra? Vilka aktiviteter, mer än tv? Var finns träden för halvskugga? Hur kan vi bo tillsammans?

37 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 åldrande och rörelsemönster Parkinson’s sjukdom ledbesvär hjärtsvikt Demens NUD ( non ultra descriptum = odiagnosticerad). Alzheimer’s sjukdom hjärntumör Andersson, J, 2005: Rum för äldre. Stockholm: Arkitekturskolan Det inre rummet får en större betydelse: dramatisera och förklara mellanrummet, uppdatera korridoren som rumsform

38 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 den äldre människan i arkitekturen, 3 påståenden: 1) den äldres person är frånvarande vid planeringen av arkitektur för äldre – generella föreställningar om den rationelle vuxne personen präglar utformning av arkitektur för äldre. 2) åldrande skrämmer – ’alla blir äldre utom jag’, det är alltid någon annan som är äldre. 3) åldrande blir en fråga om funktionsned- sättning i PBL – användbarhet och tillgänglighet är otydliga begrepp i Plan- och Bygglagen, ofta en fråga om vändradie för rullstolar. atlant karyatid

39 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 - Ålderdomen är som att bestiga berg, man blir lite andfådd, men man får en mycket bättre utsikt! Ingrid Bergman, svensk skådespelare - Folk fasar för ålderdom och fattigdom, det är två fula saker. H Balzac, 1847 (Kusin Pons) Illustration i Aftonbladet 2005.03.08 2000-talets ålderstrappa?

40 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 the ecological model of ageing Svensson, T, 1996: Competence and Quality of Life: Theoretical Views of Biography. B = f (P, E, (PxE) B = behaviour P = personal variables E = environment PxE = personal competence Docility hypothesis: Ju mer individuell kompe- tens mindre påverkan från miljön, ju mindre individuell kompetens desto större påverkan från miljön. Lawton, MP; Nahemow, L, 1973: Ecology and the aging process.

41 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 David, Michelangelo, 1504, Venus, Andrea Botticelli, 1485

42 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 efter Wilfred Penfield, kanadensisk neurokirurg (1891-1976) homonculi – kroppens återspegling och användning av den mänskliga hjärnan http://en.wikipedia.org/wiki/Cortical_homunculus

43 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 åldrande, tillgänglighet, användbarhet tillgänglighet - såväl teori som praktiska erfarenheter ger stöd för att definiera begreppet tillgänglighet som relationen mellan individens funktionella kapacitet och den fysiska miljöns krav/utformning. Tillgänglighet är därmed ett relativt begrepp som omfattar två komponenter: personkomponenten och miljö- komponenten. användbarhet - användbarhet innefattar således människors egna värderingar av i vilken mån önskade aktiviteter kan utföras i en given miljö och omfattar därmed inte bara person- och miljökomponenterna utan också en tredje komponent – aktivitetskomponenten. ref: Iwarsson, Susanne, 2008: Utformning av olika boendemiljöer för äldre. Uppdrag för Regeringskansliet ndr 2006:03/2008/10.

44 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Hôpital Bretonneau, Montmatre, Paris, 2000 Arkitekt Valode et Pistre Architecte AS (145 långtidsv+62 avlastnbo+30 korttid) talande arkitektur för 2000-talets samhälle ?

45 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Arkitekt Valode et Pistre Architecte AS (145 långtidsv+62 avlastnbo+30 korttid) Hôpital Bretonneau, Montmatre, Paris, 2000 försök till hypotes: förklarande arkitektur med varierande grad av scenografisk verkan för förståelse av rummet

46 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 influenser för franskt äldreboende: de nordiska länderna, främst Danmark och Finland pga likheter i sociallagstiftning med nordiska länder (Dehan, P2007: L’habitat des personnes âgées. Du logement adapté aux Éhpad, USLD, et unités Alzheimer. Paris: Éd Le Moniteur). influenser från USA filterade genom tillämpning i Kanada, där sociallagstiftningen påminner om fransk och nordisk sociallagstiftning. (Regnier, Victor, 2002: Design for assisted living. Guidelines for housing the physically and mentally frail. New York: Wiley & Sons. (www.wiley.com).www.wiley.com en scenografisk ansats för det inre arkitektoniska rummet för att skapa igenkänning och förståelse, minska stresspåslag och öka välbefinnande. (Andersson, J 2005b: Nyanser av bostad och hem i ett äldreboende. Om ett fullskaleförsök på Ros- Andersgården, Tungelsta, Haninge Kommun. Stockholm: Arkitekturskolan, KTH.)

47 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 1949 till 1992 arkitekttävling som medel för nytänkande nya begrepp introduceras servicehus, servicelägenhet, pensionärshem, lokala sjukhem kvarboende, hemmiljö, gruppboendetänkande, personligt kontaktmannaskap ny socialtjänstlag

48 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 aktuella arkitekttävlingar 2007 – inbjuden arkitekttävling vinnare: Atrio Arkitekter, Kalmar ”Vårdbo”, ombyggnad bef äldreboende Kv Örnen, Tingsryd Kommun, nybyggnad bostäder samt vårdcentral.

49 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 aktuella arkitekttävlingar 2007 - allmän arkitekttävling vinnare: GPP Arkitekter A/S, Århus, Danmark, ”Blomsterängen”, Flottiljen-området, Järfälla Kommun, 50 st särsk boende/ korttidsplatser, 50 st seniorboende, 50-150 st övriga lägenheter.

50 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 tävlingsutlåtande slår fast kvaliteter - Äldreboende ska lokaliseras i ett socialt och bebyggt sammanhang - Äldreboende ska lokaliseras som innebär integration äldre/ yngre - Tillgänglighet/ trygghet/ säkerhet stadsmiljö och inom byggnad, både vanlig bostad och anpassad bostad – universal design - Utformning bör beakta både äldreperspektiv och verksamhetsperspektiv – samtidigt i utformning! - Korridorer skapar institutionskaraktär i gemensamt rum - Utforma mellanrummet mellan lägenhet och gemensamma utrymme, utblickar, ljusinfall, ljud, lukt. - Toalettdörr ska ej vara synhåll från sängplats. (Järfälla Kommun, 2007: Juryutlåtande, s 11-13, www.jarfalla.se) aktuella arkitekttävlingar 2007 - allmän arkitekttävling vinnare: GPP Arkitekter A/S, Århus, Danmark, ”Blomsterängen”, Flottiljen-området, Järfälla Kommun, 50 st särsk boende/ korttidsplatser, 50 st seniorboende, 50-150 st övriga lägenheter.

51 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 arkitektjury och rådgivande organ arkitekttävlingen Järfälla kommun referensgrupp – representanter från kommunala pensionärs- rådet delar (SPR, PRO m fl) samt politiker deltar som rådgivare till arkitektjuryn. I referensgruppen framkommer flera praktiska aspekter kring miljöer som ska passa åldrande. expertgrupp – representanter från kommunens förvaltningar samt 3 externa sakkunniga för arkitektur, omsorg- och omvårdnad, samt omsorgsverksamhet. (Järfälla Kommun, 2007: Juryutlåtande, www.jarfalla.se)

52 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 ….tävlingsutlåtande slår fast att inget tävlingsförslag har utformat ett bra boende för äldre med stora omsorgsbehov (inklusive vinn- ande förslag Blomsterängen) – Järfälla kommun svarar med ett särskilt Lokal & Funktionspro-gram samt Teknikprogram för fort- satt projektering…

53 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Hôtel Fouquet’s Barrière, Paris, 2007, arkitekt E FrancoisMusée du quai Branly, Paris, 2007, arkitekt J Nouvel

54 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 ny informationsteknik – ett outforskat fält hur arkitektur, och inte minst byggteknik ska anpassas för att medge möjlighet till integra- tion av uppgraderingsbar informa- tionsteknik i boende och boende- former brukaråsikter om IT – ny teknik kan accepteras under förutsättning att brukaren upplever ett mervärde, samt att teknik inte är stigmatiserande. informationsteknik och arkitektur universal design = tillgänglighet och användbarhet är bra för alla

55 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Jonas E Andersson arkitekt SAR/ MSA, tekn lic arkitektur för äldre, doktorand/ PhD ARKITEKTURSKOLAN, Kungl Tekniska Högskolan KTH, Stockholm I de ungas ögon ser man gnistan. Men, i den gamles ögon ser man ljuset. (Victor Hugo, La légende des siècles, 1883) tack för uppmärksamheten!

56 att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle email jonasa@arch.kth.se©Jonas E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2 april 2009 Andersson, J, 2005: Rum för äldre. Om arkitektur för äldre med demens eller somatisk sjukdom. Stockholm: Arkitekturskolan, KTH. (www.diva-portal.se)www.diva-portal.se Andersson, J 2005b: Nyanser av bostad och hem i ett äldreboende. Om ett fullskaleförsök på Ros-Andersgården, Tungelsta, Haninge Kommun. Stockholm: Arkitekturskolan, KTH. Andersson, J, Rönn, M, 2006: Omsorgens boenden. En forskningsöversikt över arkitektur, teknik och miljö i särskilda boendeformer. Sthlm: KTH, Arkitekturskolan (www.kth.se)www.kth.se Carpman, J, Grant, M, 1993: Design that cares. Planning health facilities for patients and visitors. San Francisco: Jossey-Bass. (www.amazon.uk.com)www.amazon.uk.com Dehan, P, 2007: L’habitat des personnes âgées, du logement adapté aux Éhpad, USLD, et unités Alzheimer. Paris: Éd. Le Moniteur. (www.amazon.fr)www.amazon.fr Iwarsson, Susanne, 2008: Utformning av olika boendemiljöer för äldre. Uppdrag för Regeringskansliet ndr 2006:03/2008/10. Järfälla Kommun, 2007: Juryutlåtande, s 11-13, www.jarfalla.se Paulsson, J, 2002: Det nya äldreboendet. Idéer och begrepp, byggnader och rum. Stockholm: Sv Byggtjänst (bestln skickas till jan.paulsson@2d-p.se).jan.paulsson@2d-p.se Paulsson, J, Husberg, L, 2008: ÄLDREBOENDETS UTFORMNING OCH KOSTNADER, (in press), ref jan.paulsson@2d-p.sejan.paulsson@2d-p.se Regnier, Victor, 2002: Design for assisted living. Guidelines for housing the physically and mentally frail. New York: Wiley & Sons. (www.wiley.com).www.wiley.com Sandström, G; Keijer, U, 2007: Smart Homes and User Values. Gateshead: The Urban International Press. Schwarz, Benyamin, 1997: Nursing Home Design: A Misguided Architectural Model. In: Journal of Architectural and Planning Research. 14:4, pp 343- 359. referenser:


Ladda ner ppt "Att skapa god arkitektur för ett mognande samhälle E Andersson 2009.04.02. Forum för Vårdbyggnadsforskning, Örebro den 2."

Liknande presentationer


Google-annonser