Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Boendeplan för Socialnämnden 2011 – 2016 med utblick mot 2020. Reviderad 2014-02-27 Utredning om boende för äldre, personer med funktionsnedsättningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Boendeplan för Socialnämnden 2011 – 2016 med utblick mot 2020. Reviderad 2014-02-27 Utredning om boende för äldre, personer med funktionsnedsättningar."— Presentationens avskrift:

1 Boendeplan för Socialnämnden 2011 – 2016 med utblick mot 2020. Reviderad 2014-02-27 Utredning om boende för äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer med missbruk och beroendeproblematik Kristina Wallstedt, bitr.äldreomsorgschef (VoO) Lena Sjöström, utvecklingsledare (Oof) Jennie Nielsen, sektionschef (IFO) Curt-Göran Krantz, utredare (Soc.adm).

2 Presenterad på Socialnämnden i Januari

3 Individ- och familjeomsorgen Inga påtalade behov i förra BU är uppfyllda. Individualiserat boende är att föredra (Bostad först) Inga bostadstrappor Målgruppen är svår att kartlägga och planera för Bra, värdig akut lösning för ”tak över huvudet”. Resultat av föregående boendeplan: Ny forskning som bakgrund till reviderad plan:

4 Ett värdigt akutboende Ett väl genomtänkt träningsboende Individ- och familjeomsorgen (forts.) Bostadslöshet bör ses som en kommunal angelägenhet som berör flera aktörer Behov:

5 Omsorg om funktionshindrade Resultat av föregående boendeplan: •Bladvägen – 6 ytterligare lägenheter •Karlslundsgatan - 1 ytterligare lägenhet •Ankargatan 2 läggs i malpåse i väntan på ombyggnation. (Minskat antal platser med 6 st. under 2011- 2014) •Ombyggnad av Ankargatan 2 och 4 är påbörjad vilket ger ytterligare 7 lägenheter •Projektering av Tagelgatan 1 och 2 påbörjad •Planering av uppstart på Mörtvägen – 3 ytterligare lägenheter •7 personer flyttar från socialpsykiatrin boende till Björkens psykogeriatrik

6 Omsorg om funktionshindrade (forts) 13 ej verkställda beslut(10 LSS/3 SoL) årsskiftet 13/14 Prognos: 6 av dessa verkställs nov 2014 Ytterligare 3-4 personer kommer att ansöka om bostad under 2014 Tydlig bild: Ansökan om bostad efter avslutad skola (intellektuella funktionshinder) Snittålder på sökande 22-24 år Färre personer bor kvar hemma Konstant behov av 2-3 lägenheter varje år

7 Omsorg om funktionshindrade (forts) Behov:

8 Vård och omsorg •Linden klart 2011 med 7 nya platser •Björken klart 2013 med 18 nya platser Resultat av föregående boendeplan: Utgångspunkt för revidering av boendeplan: •Rimlig väntetid på boende bromsar utbyggnadstakten •Senareläggning av tidigare bedömda behov (40 platser) •Förväntad efterfrågtopp runt 2030

9 Vård och omsorg

10 Behov Fastigheterna Solhaga och Prästkragen i Brålanda som ägs av Hemsö, Sörbygården och AB Vänersborgsbostäder, kan komma att behöva renoveras vilket skulle generera investeringskostnader i framtiden. När en renovering blir aktuell är oklart. Vård och omsorg Gläntans beräknade driftskostnad på 23,1 miljoner förutsätter att Solbackens verksamhet flyttar i om- och tillbyggda lokaler i Gläntan.

11 Sammanfattning av behov: År Lokalitet AktivitetNya platserKostnad (msek) Drift + driftInvest 2014 KyrkängenIFOAkutboende60,5 2,0 MörtvägenOoFNy gruppbpstad45,02,04,0 Ankargatan 2OoFOm- och tillbyggnad14,41,06,5 Ankargatan 4OoFOm- och tillbyggnad65,5 6,5 Tagelgatan 2OoFOmbyggnad till fullv.(6) 6,00,46,5 2015 MarierovägenIFOTräningsboende8+10,1 1,8 Tagelgatan 1OoFOmbyggnad till fullv.(6) 5,80,46,5 2016 ModulerIFOLångtidsboende30,5 ? GläntanOm- och tillbyggnad1423,110,962,0 RapsvägenVoOOmbyggnad till fullv.(6) 0,46,5 2017 - - - - - - - 2018 SolbackenVoOOm- och tillbyggnad1524,2 64,0 2017-20 Ej fastställtOoFNy gruppbpstad54,3 9,0 2026 Nytt boendeVoO 4024,9 74,5 Drift = Beräknad driftskostnad efter åtgärd + drift = Ökad driftskostnad jämfört med innan åtgärd 4,0


Ladda ner ppt "Boendeplan för Socialnämnden 2011 – 2016 med utblick mot 2020. Reviderad 2014-02-27 Utredning om boende för äldre, personer med funktionsnedsättningar."

Liknande presentationer


Google-annonser