Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Boendeplan för Socialnämnden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Boendeplan för Socialnämnden"— Presentationens avskrift:

1 Boendeplan för Socialnämnden
2011 – 2016 med utblick mot 2020. Reviderad    Utredning om boende för äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer med missbruk och beroendeproblematik Kristina Wallstedt, bitr.äldreomsorgschef (VoO) Lena Sjöström, utvecklingsledare (Oof) Jennie Nielsen, sektionschef (IFO) Curt-Göran Krantz, utredare (Soc.adm).

2 Presenterad på Socialnämnden i Januari

3 Individ- och familjeomsorgen
Resultat av föregående boendeplan: Inga påtalade behov i förra BU är uppfyllda. Ny forskning som bakgrund till reviderad plan: Individualiserat boende är att föredra (Bostad först) Inga bostadstrappor Målgruppen är svår att kartlägga och planera för Bra, värdig akut lösning för ”tak över huvudet”.

4 Individ- och familjeomsorgen (forts.)
Behov: Ett värdigt akutboende Ett väl genomtänkt träningsboende Bostadslöshet bör ses som en kommunal angelägenhet som berör flera aktörer

5 Omsorg om funktionshindrade
Resultat av föregående boendeplan: Bladvägen – 6 ytterligare lägenheter Karlslundsgatan - 1 ytterligare lägenhet Ankargatan 2 läggs i malpåse i väntan på ombyggnation. (Minskat antal platser med 6 st. under ) Ombyggnad av Ankargatan 2 och 4 är påbörjad vilket ger ytterligare 7 lägenheter Projektering av Tagelgatan 1 och 2 påbörjad Planering av uppstart på Mörtvägen – 3 ytterligare lägenheter 7 personer flyttar från socialpsykiatrin boende till Björkens psykogeriatrik

6 Omsorg om funktionshindrade (forts)
Tydlig bild: Ansökan om bostad efter avslutad skola (intellektuella funktionshinder) Snittålder på sökande år Färre personer bor kvar hemma Konstant behov av 2-3 lägenheter varje år 13 ej verkställda beslut(10 LSS/3 SoL) årsskiftet 13/14 Prognos: 6 av dessa verkställs nov 2014 Ytterligare 3-4 personer kommer att ansöka om bostad under 2014

7 Omsorg om funktionshindrade (forts)
Behov:

8 Vård och omsorg Resultat av föregående boendeplan:
Linden klart 2011 med 7 nya platser Björken klart 2013 med 18 nya platser Utgångspunkt för revidering av boendeplan: Rimlig väntetid på boende bromsar utbyggnadstakten Senareläggning av tidigare bedömda behov (40 platser) Förväntad efterfrågtopp runt 2030

9 Vård och omsorg

10 Vård och omsorg Behov Gläntans beräknade driftskostnad på 23,1 miljoner förutsätter att Solbackens verksamhet flyttar i om- och tillbyggda lokaler i Gläntan. Fastigheterna Solhaga och Prästkragen i Brålanda som ägs av Hemsö, Sörbygården och AB Vänersborgsbostäder, kan komma att behöva renoveras vilket skulle generera investeringskostnader i framtiden. När en renovering blir aktuell är oklart.

11 Sammanfattning av behov:
År Lokalitet Aktivitet Nya platser Kostnad (msek) Drift + drift Invest 2014 Kyrkängen IFO Akutboende 6 0,5 2,0 Mörtvägen OoF Ny gruppbpstad 4 5,0 4,0 Ankargatan 2 Om- och tillbyggnad 1 4,4 1,0 6,5 Ankargatan 4 5,5 Tagelgatan 2 Ombyggnad till fullv.(6) 6,0 0,4 2015 Marierovägen Träningsboende 8+1 0,1 1,8 Tagelgatan 1 5,8 2016 Moduler Långtidsboende 3 ? Gläntan 14 23,1 10,9 62,0 Rapsvägen VoO 2017 - 2018 Solbacken 15 24,2 64,0 Ej fastställt 5 4,3 9,0 2026 Nytt boende 40 24,9 74,5 Drift = Beräknad driftskostnad efter åtgärd + drift = Ökad driftskostnad jämfört med innan åtgärd 4,0


Ladda ner ppt "Boendeplan för Socialnämnden"

Liknande presentationer


Google-annonser