Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Vi är bäst på att utnyttja de möjligheter den nya världen ger!” Strategi för framgång! Vi lyfter blicken! Bejakar förändring! Går på expeditioner!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Vi är bäst på att utnyttja de möjligheter den nya världen ger!” Strategi för framgång! Vi lyfter blicken! Bejakar förändring! Går på expeditioner!"— Presentationens avskrift:

1 ”Vi är bäst på att utnyttja de möjligheter den nya världen ger!” Strategi för framgång! Vi lyfter blicken! Bejakar förändring! Går på expeditioner!

2 Varför ny organisation? Politiska beslut Behov av översyn resursfördelning ledning Nationella styrdokument Strategiska planen Verksamhetsplan Re gruppens mål

3 Frågeställning till chefer under processen •Hur upplever ni att du klarar uppdraget som rektor/förskolechef idag och hur skulle ni vilja att ert arbete såg ut i Vara? • Finns det idag några hinder för det önskade arbetssättet i Vara? • Vilka förändringar krävs för att nå det önskade arbetssättet?

4 Hur tänka vidare? •Begreppet utbildningsledare försvinner – rektor förfogar enligt Skollagen kap 3:10 över sin inre organisation. •Heltidstjänster för alla re-chefer? Kräver i så fall teamtänk, vad tänker ni kring det? •Ledarstöd eller vad? Vilket stöd behöver ni? •Ska vi vikta olika rektorskap/förskolechefsskap? Vad viktar vi i så fall mer än antal medarbetare och elever? Antal verksamheter, typ av verksamheter, geografi, skillnad ren förskolechefstjänst kontra rektorer

5 •Gemensamma lösningar? Vilka fördelar? Bättre effektivitet, kompetens, kvalitet? Nackdelar? Avstånd, Dela med andra? Egna mandatet kring egna organisationen? •Särskolan en rektor hela vägen? För resp nackdelar? •Fördelar/nackdelar med renodlad förskolechef och renodlad rektor?

6 Sammanfattning utifrån vad jag uppfattade att vi stod tillsammans efter diskussion •Teamtänk positivt! Ensam är inte stark Elevhälsotänket team ALV •Alla vill ägna mer fokus på det pedagogiska ledarskapet och mindre på administration •100% tjänst re tjänster önskvärda •Satsa på kompetenta skoladministratörer istället för att ”dutta ut” pengar och liten procent läggs på ex en lärare, Skapar i vissa fall merjobb då personen mer sällan hanterar ex system. Kompetensutveckling för gruppen kan stärkas. •Viktningen är svår

7 •Svårt med rena förskolechefstjänster i alla områden även om många ser fördelar då fokus är lättare, nackdel röda tråd men kan lösas genom tematänk. •Positivt kring en re chef för särskolan Vidare arbete •Fokus på re träffar pedagogiskt ledarskap och vad det handlar om för oss •Nina uppmanade till att alla skulle fundera på om man var intresserad av ny arbetsplats, vilket diskuterades på medarbetar och målsamtal. •Process med enskilda skett under vår, vilket betyder att alla re chefer där stora förändringar sker har varit delaktiga.

8 Förslag till ny organisation samverkas 1 oktober •Bygger till stor del på det provtänk vi landade i efter januaridagen. •Rättvist?? Lika? Svårt! Ett försök •”Organisation är en färskvara” A´la Berit, ompröva organisation vartannat år • Flexibilitet i resurser jmf skolan i teamen, och centralt •Samma resurser som idag till ledning

9 Team Vara •Rektor, En fsk-6 skola i Vara (Park Västra, Lumber lokalinkl) Tilldelning ledarstöd 40%, 10% extra första läsåret) •Rektor, Alleskolan Tilldelning ledarstöd 60%) (10% tillförs tillfälligt pga fackligt arbete) Skoladministratör 100%, hemarbetsplats Alle, viss stöd elevreg särskola •Rektor Särskola (gymnasium och grsk) 50% undervisning 50% •Förskolechef Vara, (Frejgården+Torsgården+ familjedaghem, stöd tillsyn enskilda ) Ledarstöd/skoladministratör 20%

10 Team ALV •Rektor/förskolechef Vedum+förskola +familjedaghem •Rektor/förskolechef, Arentorp+förskola •Rektor/förskolechef, Levene+ förskola Skoladministratör/ledarstöd 100%

11 Team KLTJ  Rektor Larv/Tråvad 70% + ledarstöd Nästegård 30%, vakant •Rektor Nästegård fsk-9, (modersmål, förberedelseklass) •Ledarstöd 30% från rektor Larv Tråvad + 20% •Skoladministratör 100% (grundplacering Nästegård) •Förskolechef 90%, + 10% tillfälligt nybyggnation Räfsan, Jung, Tråvad, samordning modersmål f,

12 Team i teamet…förskolechefer •Levene •Arentorp •Vara •Vedum •Kvänum, Jung, Tråvad

13 Team i teamet skoladministratörer •Även gymnasiet och Lärcenter ingår

14 Lärcentrum •Re chef 80%, (20% andra uppgifter inom stab och som resursrektor)


Ladda ner ppt "”Vi är bäst på att utnyttja de möjligheter den nya världen ger!” Strategi för framgång! Vi lyfter blicken! Bejakar förändring! Går på expeditioner!"

Liknande presentationer


Google-annonser