Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsyn enligt miljöbalken Offentlig livsmedelskontroll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsyn enligt miljöbalken Offentlig livsmedelskontroll."— Presentationens avskrift:

1

2 Tillsyn enligt miljöbalken Offentlig livsmedelskontroll

3 Miljöbalkstaxa hos MÖS • Traditionell taxa täcker det normal • Erfarenhetsmodul till för - premiera - extra avgift till för problem utöver det normala • Ingen riskmodul

4 Miljöbalkstaxa - premiering • Externt kontrollorgan, som innebär en tidsbesparing • Inga avvikelser och rutiner för egenkontroll finns

5 Kvalitetsutveckling hos MÖS Kundens önskemål/ för- väntningar Värde för kund som skapar för- troende SynpunktshanteringTjänstegarantier Planering Flexibilitet Uppföljning Lean KaizenProcesser Kompetens BemötandeRutiner/RiktlinjerServiceTillgänglighet Rättssäkerhet Utveckling Gemensamt synsätt/ värdegrund Delaktighet/ engagemang Förståelse Föreskrifter RevisionerEn naturlig del i arbetet Resultatfokus Fokusgrupper Jämför Arbetsmiljö Kundenkäter Möten med kundStödjande ledarskapFörenkla Helhetsbild Effektivitet Öppenhet

6 Planera och följa upp

7 Planeringsprocess

8 Uppföljningsprocess

9 Uppföljning tid 2012

10 Uppföljning antal 2012

11 Tillsynsplan 2012

12

13 Tack för att ni lyssnat! Extra frågor?

14 Självkostnadsprincipen • Är inte individuellt bestämt utan istället utgörs av en s.k. kollektiv motprestation • Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna

15 Avgiftsfinansieringsgrad Andra tertialet 2012 •Tillsyn miljöbalken52% •Livsmedelskontrollen75% •Totalt57% •Mål:55 % •Möjligt SKL70 – 80%

16 Taxa jordbruk med djur • 10 grundfaktorer/ år för stora (B) • 4-6 grundfaktorer/ år för medel (C) • T-3 grundfaktorer/ år för mindre (U) • SKL 2-25 grundfaktorer/ år

17 Miljöbalkstaxa • Antas • Uppdateras • Årsavgift = Grundavgift * debiterings- faktor • Timavgift


Ladda ner ppt "Tillsyn enligt miljöbalken Offentlig livsmedelskontroll."

Liknande presentationer


Google-annonser