Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynstaxor. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Taxan är en avgift och ingen skatt! Motprestation från kommunen Taxans fasta årliga avgifter är en lista.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynstaxor. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Taxan är en avgift och ingen skatt! Motprestation från kommunen Taxans fasta årliga avgifter är en lista."— Presentationens avskrift:

1 Tillsynstaxor

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Taxan är en avgift och ingen skatt! Motprestation från kommunen Taxans fasta årliga avgifter är en lista med avgifter för företagen, men också ett arbetsbeting för kommunen Avgiften får schabloniseras… …MEN på ett par till tre års sikt ska dock avgiften motsvaras av den nedlagda tiden för varje enskilt företag

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund Citat från miljöchef som vill införa SKL:s riskbaserade taxa: ”Du betalar avgift utifrån vilken risk som är förknippad med din verksamhet. Det har inte så mycket med tillsynstiden att göra.” Riskbaserad taxa tenderar att överskatta tillsynsbehovet och ”legitimera” för höga avgifter (de är ju uträknade med matematisk precision). Utöver rena missförstånd som citatet visar.

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund Fasta årliga avgifter tycker kommunerna är bra, men… De kräver (enligt miljöbalken): Resursutredning Register över verksamheterna i kommunen Tillsynsplanering Uppföljning När dessa inte finns/fungerar => timavgift!

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund Kommunerna bestämmer SKL:s vägledning är en rekommendation! Taxorna är inte fastställda i miljöbalken! Varje kommun beslutar själv

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund Vilka frågor bör kommunen kunna svara på innan taxan tas? Vilka verksamheter med behov av tillsyn finns inom kommunen? Hur mycket tillsynstid behöver respektive verksamhet/bransch? Hur mycket resurser krävs för att tillsynsbehovet ska täckas? Hur mycket resurser (ekonomiska och personella) finns det? Om genomgången visar på att det finns brist på resurser – ska ambitionsnivån höjas och mer resurser tillsättas eller behöver tillsynstiden minskas? Hur stor ska timaviften vara?

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund När gör vi störst skillnad? Taxearbetet påbörjas på förvaltningen – håll koll, inled dialog och ställ frågor! Beslut i nämnden och kommunfullmäktige – kontakt med politikerna Svårt att få rätt om man överklagar sitt avgiftsbeslut om det är i enlighet med taxan – se dock avgöranden om förnybar energi eller avgift som efter några år konstaterats för hög

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad vill LRF? Avgifterna får inte hämma konkurrenskraften I den mån avgift tas ut ska det vara timavgift Tillsynen ska vara trovärdig, enkel och kostnadseffektiv Branschernas kvalitetssystem och god ordning ska ge lägre avgift

9 Sid 9 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad gör LRF? Driver frågan om timavgift Träffar regelbundet SKL Material på Medlemsnätet – LRF:s syn på avgifter och frågor till kommunens tjänstemän och politiker Stödjer regioner och deltar i möten med kommuner

10 Sid 10 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad är en rimlig avgift? Intervallet mellan tillsynsbesöken är vägledande för att se om man betalar en rimlig avgift. >8 timmar/år = ett besök per år eller mer <8 timmar /år = besök vartannat till vart fjärde år


Ladda ner ppt "Tillsynstaxor. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Taxan är en avgift och ingen skatt! Motprestation från kommunen Taxans fasta årliga avgifter är en lista."

Liknande presentationer


Google-annonser