Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Primärhälsovårdens vägskäl- Vart går vi? Michael Luther MD, överläkare i kärlkirurgi VCS Korsolms kommun, styrelseordförande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Primärhälsovårdens vägskäl- Vart går vi? Michael Luther MD, överläkare i kärlkirurgi VCS Korsolms kommun, styrelseordförande."— Presentationens avskrift:

1 Primärhälsovårdens vägskäl- Vart går vi? Michael Luther MD, överläkare i kärlkirurgi VCS Korsolms kommun, styrelseordförande

2 Ändringar, % per år Utgifter 2006 2011 år 2003 -2010 -2020 Utgiftspostmilj.euro 2005 2010 2020 UTBILDNINGSTJÄNSTER 5368 100 97 95 -0,5 - 0,3 - förskoleundervisning 65 100 99 102 -0,1 0,3 - grundskola 3134 100 93 92 -1,4 - 0,2 - gymnasium 528 100 104 92 0,8 -1,2 - yrkesutbildning 1136 100 102 92 0,3 -0,9 - yrkeshögskola 505 100 102 92 0,3 -0,9 HÄLSOVÅRDSSERVICE 5914 100 104 117 1,0 1,0 -specialiserad sjukvård 3853 100 104 109 0,6 0,6 -hälsovårdscentraler2061 100 105 130 1,7 1,7 SOCIALSERVICE 4051 100 111 135 2,1 1,9 - barndagvård 1928 100 99 101 -0,2 0,2 - ålderdomshem 723 100 116 149 2,9 2,6 - hemservice 541 100 113 139 2,5 2,1 - serviceboende 859 100 109 128 1,7 1,6 Källa: SHM Befolkningsfaktorernas inverkan på efterfrågan på basservice (Ind. 2005 = 100)

3 Befolkningen, enligt ålder och kön 2010 Prognos för hela landet Arbetsför ålder

4 Social- och hälsoservicekostnader i åldersgrupper enligt förmånsform år 2004, euro Euro Ålder Läkemedel och service täckat av sjukförsäkring Socialservice Hälsoservice

5 Kommunal styckkostnad, 2003

6 Ålder och sjukdom Förekomsten av sjukdomar ökar med ålder •Demens 65 år 4%, 85år 36% •Åderförkalking; angina pectoris, stroke, fönstertittarsjuka, kallbrand •Diabetes •Cancersjukdomar •Osteoporos; benbrott •Förslitningar i leder och stödvävnader •Fallolyckor; höftfrakturer

7 Diabetiker typ II ÅrDiabetiker 1969 60 000 1979117 000 1989138 000 1999181 000 2003218 000 2010294 000 2020382 000 2030497 000

8 Korsholm; De äldre åldersgruppernas beräknade ökning från år 2002 till år 2030

9 Korsholms befolkningsprognos

10 Malax befolkningsprognos

11 Korsholm; Personal pensioneringar pga ålder

12 Österbotten •Läkarbrist •Flera små hvc •Splittrad specialsjukvård •Dyr specialsjukvård? •Långt avstånd till universitetskliniker •Språkförhållanden •Hälsotillståndet i befolkningen gott •Tillgängligheten till vård bra •Hög kompetens inom flera specialsektorer •Relativt god tillgång till vårdpersonal

13 Österbotten- Carpe diem! NU 2007 •Kronoby hvc •MHSO •Nykarleby hvc •Oravais Vörå-Maxmo hvc •Korsholms hvc •Kyrönmaan tk •Vasa hvc •Malax-Korsnäs hvc •Närpes-Kaskö hvc •Kristinestad Bötom hvc 2009 •Jakobstadsnejdens hvc •Korsholm-Vörå- Maxmo-Oravais hvc •Vaasa-Laihia- Vähähyrö •Malax-Korsnäs- Närpes-K:stad-Kaskö hvc

14 Hälsoläge i Österbotten •Ca 3-5 år längre livstid •Åldersstandardiserad förekomst av flera kroniska sjukdomar ca 20% under landets medeltal i svenskspråkiga kommuner •Psykiska välbefinnandet bättre än landets medeltal

15 Utmaningarna •Åldrandet- flera friska år? 90% av 80 år (75 år) fyllda skall bo hemma! •Ny teknologi – har vi råd? •Sviktande offentlig finansiering- vem tar över? •Personalbrist - immigration? •Förändrad arbetsfördelning- ansvarsgränser? •KSSR – sammanslagningar- samarbete? •Vårdgarantin – håller den?

16 Samhällets stödfuntioner Målsättning: minst 90% av 75 år fyllda skall kunna bo hemma. •Planering av fysisk miljö. •Stöd för hemmaboende; äldrerådgivning, åtgärder för trygg boendemiljö, förebyggande verksamhet •Boende alternativ; serviceboende, gruppboende, demensboende, vårdavdelning

17 Samhällets stödfuntioner Målsättning: minst 90% av 75 år fyllda skall kunna bo hemma. •Kommunikationer; byabuss, anropstaxi, •Möjligheter till stimulans; motionsgrupper, hobbygrupper, vuxeninstitut, bibliotek, kulturutbud, väntjänst. •Närståendevård

18 Samhällets stödfuntioner Målsättning: minst 90% av 75 år fyllda skall kunna bo hemma. Resurser •Dragare för motionsgrupper, studiecirklar, m.m. •Äldrerådgivningsteam •Hemvårdare •Nattpatrull •Medicinsk vårdpersonal

19 Samhällets stödfuntioner Målsättning: minst 90% av 75 år fyllda skall kunna bo hemma. Vem ansvarar? •Kommun •Tredje sektorn •Privata lösningar

20 Utmaningar för hälsovården •Övervikt •Diabetes •Hjärt- och kärlsjukdomar •Förslitningsförändringar i stödorganen •Cancersjukdomar •Osteoporos= benskörhet •Falltrauma hos äldre •Psykiskt illamående hos både yngre och äldre

21 Övervikt som riskfaktor •Övervikt ökar risken att insjukna i kranskärlssjukdom 2-3 ggr jämfört med normalvikt •Redan lindrig övervikt ökar risken •Redan 5 % viktminskning har klara positiva hälsoeffekter •Speciellt extrakilon i bukområdet är farliga •Bukomkrets, gränsvärde; Kvinnor 85-90cm, män 100cm- Riskgräns för diabetes

22 Diabetes som riskfaktor •Ökar risken för kärlssjukdom 2-4 -faldigt •Insjukningsrisk ÅldersgruppKvinnorMän 45-64 4.6 3.4 65-74 3.1 2.0 > 75 2.0 1.6 •Diabetikerns risk att få en hjärtinfarkt är lika stor som risken att en som haft en hjärtinfarkt får en ny

23 Primärvården •Ökande omvårdnadsbehov, ”empatisk tyngdpunkt” •Expertskötarinriktning; akutvård, förebyggande vård, kroniska sjukdomar; DM, COPD, övervikt, reuma, hjärtsjukdomar, etc •Nätskötare, rådgivning

24 Egenskaper •Flexibilitet •Förmåga till teamarbete •Pedagogisk kunskap •Kunskap i ny teknologi •Förmåga att se helheter •Öppenhet för andra kulturer •Språklig kompetens •Företagarattityd/beredskap

25 Vi kan förhindra sjukdom och förbättra livskvalitet ! •Egen aktivitet •Funktionsupprätthållande stöd •Vårdåtgärder •Samhällets stödfunktioner

26 Förebyggande vård 80% av coronarsjukdom och 90% av diabetes •Kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor •Övervikt en central faktor som behöver motåtgärder

27 Egen aktivitet •Motion •Kost •Mental aktivitet •Socialt nätverk •Fysisk miljö

28 Motion •Förbättrar fysisk kondition •Sänker blodtryck •Minskar risk för diabetes •Minskar risk för hjärtsjukdom •Minskar risk för osteoporos •Förbättrar psykiskt välbefinnande

29 Kost •Rätt balanserad kost, rätt mängd •Kontroll av vikten •Förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar •Förebyggande av diabetes •Minska risk för osteoporos

30 Vårdens möjligheter att minska risken för hjärtinfarkt •Sluta röka50-80 % •Normalisering av vikt40-65 % •Ökad motion40-50 % •Alkohol för mycket  måttligt50 % •Kolesterolbehandling30 % •Blodtrycksbehandling 20-25 %

31 Behandling av kärlssjukdom Läkemedel •ASA •Betablockerare •ACE-hämmare •Statiner •Ett bra blodtryck •God diabetes vård Livsstilsförändringar •Ingen tobak!!!! •Regelbunden motion •Vid behov ändrade kostvanor •Viktminskning •Måttligt alkohol •Stresskontroll

32 Tack !


Ladda ner ppt "Primärhälsovårdens vägskäl- Vart går vi? Michael Luther MD, överläkare i kärlkirurgi VCS Korsolms kommun, styrelseordförande."

Liknande presentationer


Google-annonser