Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skapa gemensamma bilder genom dialog för ökad kvalitet och effektivitet April 2008 Martin Sande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skapa gemensamma bilder genom dialog för ökad kvalitet och effektivitet April 2008 Martin Sande"— Presentationens avskrift:

1 Skapa gemensamma bilder genom dialog för ökad kvalitet och effektivitet April 2008 Martin Sande martin.sande@preera.se

2 Vad kan rondeller lära oss om oss? Varför sker det färre dödsolyckor i rondeller än vid trafikljus?

3 En inledande metafor… Tigern, forsen och visionen

4 Varför bry sig… Förmågan att lära sig och anpassa sig snabbare är avgörande för framgång och överlevnad!

5 Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande @preera.se

6

7 What’s real?

8 Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande @preera.se Professor Baltazar!

9 Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande @preera.se Kvalitet på relationer Kvalitet på tänkande Kvalitet på handlande Kvalitet på resultat Synligt Osynligt

10 Ett vägval… Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Lyssna med intentionen att svara! Lyssna med intentionen att förstå?

11 Vad är dialogen? Dialog: konsten att tänka tillsammans genom att vara överens om att inte behöva vara överens….

12 Brist på tillit Separation och isolation i arbete & problemlösning Ingen utforskning och lyssnande Missförstånd och klander Dubbelarbete och suboptimering Resurskrig Rädsla Minskade resurser Ökade kostnader Störningar stänger dörrar! © Humberto Maturana, Bearbetat av PreEra 2003 Störning i omgivning Detta system överlever i en stabil omgivning med beteendemönster som upprepar sig! Men är oförmögen att skapa ny kunskap, det enda det vet, är det det redan vet!

13 Bjud in störningar! Vad vill de lära oss? Tillit och respekt för varandra Helhetssyn Vinna/Vinna Samarbete Dialog Skapa gemensamma bilder Delaktighet Bekräftelse och mening Gemensamt ansvarstagande Resultat Störning i omgivning

14 Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande @preera.se ! ? Leda skapande LärandeBeslut Måste vi välja? Nej! Behärska både och! & • Dialog för lärande • Delaktighet för påverkan • Respekt för olikhet • Systematik för förutsägbarhet • Frågor ger kraft och energi • Skapa alternativ • Avkräva ansvar • Fatta beslut • Välja svar • Göra vägval och prioritera • Tydliga roller • Accept och lojalitet Skapa led

15 Människors behov De flesta människor behöver inte få ”sin vilja fram” för att acceptera och vara lojala mot beslut som inte är deras egna. De vill endast att deras idéer blir lyssnade på, förstådda, övervägda och förklarade i sitt sammanhang av den ”bästa” lösningen Sida 15 Människor behöver: … respekt … erkännande … delaktighet Människor …. … kan tänka själva … kan känna själva … har egen vilja

16 Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande @preera.se 1.Resultat skapas genom och mellan människor 2.Genom lyssnande skapas ömsesidiga förtroenden mellan människor. 3.Förmåga att lära sig och anpassa sig snabbare är avgörande för att framgång!

17 Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande @preera.se INTEGRITET ”Ett emotionellt revir som vägleder människan i det sociala samspelet. Genom detta revir reglerar hon sitt behov av både avskildhet och delaktighet. En person med integritet står upp för sina värderingar…, men strävar också med envishet för att ge rum åt andras invändningar och erfarenheter. Hon slår sig aldrig riktigt till ro.” Mats G. Hansson

18 Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande @preera.se 5R Modellen™ för bättre dialog REGLERROLLER RUTINERRESULTAT • Varför dialog? Skapa valbara alternativ • Samspel enligt ”cirkeltid” • Va överens om att inte behöva vara överens • Lyssna utan motstånd • Skapa balans mellan utforska och förorda • Använd “konflikten” utan skuld och klander • Använd samspelsreglerna – Lyssna – utan motstånd – Respektera – andra och dig själv – Avvakta – med dina egna antaganden – Var oförställd – gör dina tankar och känslor synliga • Var det du vill skall hända. Vill Du ha öppenhet VAR ÖPPEN • Som processledare var aktiv åskådare och var det som fattas RUMMET • Alla måste kunna se alla • Sitt i cirkel • Gör incheckning för att skall göra sig hörd a och skapa närvaro • Aktivt skapa och teckna upp gemensamma bilder på tavlor, ark alt. lappar • Gör utcheckning för att ge feedback, utvärdera, lära av processen, hantera känslig information • Vägvisare Initiativ och rörelse • Opponent Utmana och ifrågasätt • Supporter Stödjer och skapar helhet • Åskådare observerar och ger perspektiv • Ta god tid på er att utforma och utforska frågeställningar som är värda deltagarnas engagemang. • Riktigt kraftfulla frågor fokuserar ett syfte, uppmärksamhet och energi. • Bjud in ”motståndet” och olikhet i tänkandet i dialogen • Växla mellan individ och grupp och kollektiv reflektion. • Använd tystnad för att vila och återhämtning för fortsatt reflektion.    • Gå ofta ”laget runt” för att säkra allas deltagande och innehåll i samtalet • Teckna upp gemensamma bilder och slutsatser på väggar/whiteboards/blädderblock för gestalta samtalen och rikta energin mot det gemensamma resultatet • Använd deltagarnas eget tänkande för att utforma nästa steg och initiera utvecklingsinsatser • Var noga med att tydliggöra skifte från cirkel till Deltagarnas roller © Preera 2007

19 Låt oss börja dialogen… - 19 - Vad betyder allt det här för oss?

20 Några frågor att börja med… 1. Vad betyder medborgar- dialogen för oss? 2.Vart skulle vi vilja nå?

21 En fråga att fortsätta med… 3. Vad behöver vi då… a.Sluta göra? b.Börja göra? c.Fortsätta göra? för att komma vidare…

22 En fråga att avsluta med… A.Vad har jag lärt mig idag? B.Vad vill jag minnas?

23 Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande @preera.se  ROSENLUNDSGATAN 3  SE 411 20 GÖTEBORG  031-750 90 00  www.preera.se  Martin Sande  martin.sande@preera.se martin.sande@preera.se  www.dialogbloggen.se

24 Vad är Preera?

25 - 25 - Veckans Affärers rankning av Sveriges Bästa konsulter 08

26 - 26 - Vision och önskad position 2010 Vision PREERA skall vara känt och erkänt för att genom den goda utvecklingsprocessen göra skillnad på riktigt i företag och organisationer! Önskad position Etablerad som ett framstående nordiskt* alternativ på den svenska managementkonsultmarknaden Unik kombination av strategisk höjd och djup kompetens att leda komplexa förändringsprocesser En av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser för den som vill växa både som managementkonsult och som människa Väl fungerande kontor i Göteborg och Stockholm Ca 60 konsulter (varav minst 10 i Stockholm) Del av ett internationellt nätverk med gemensamma synsätt och värderingar *Med nordiskt menar vi här en positionering baserad på ett arbetssätt med rötter i skandinavisk managementfilosofi till skillnad från de stora globala aktörerna vars arbetssätt är baserat på en anglosaxisk managementfilosofi.

27 - 27 - Traditionellt arbetssätt: Fokus på struktur Konsulten som expert Små konsulttunga team Informationsinsamling Presentationer Rekommendationer Implementering Teoretiska lösningar Tilltro till extern expertis Avvaktan/Passivitet Preeras arbetssätt: Fokus på struktur och kultur Konsulten som expert & coach Delaktighet från alla berörda Kollektivt lärande Dialog Bestående resultat Gemensamt skapande Beteendeförändringar i vardagen Tilltro till den egna förmågan Engagemang/Delaktighet Bygger på ett alternativt arbetssätt Preeras existensberättigande ligger i vår strävan att erbjuda nya lösningar på managementkonsultköparens klassiska problem. Genom att bygga på den traditionella verktygslådan inom managementområdet med ett systemtänkande och en djup förståelse för förändring och utveckling har vi skapat ett processorienterat arbetssätt som hjälper oss att skapa reella beteendeförändringar snarare än att leverera teoretiska lösningar. Ett arbetssätt som hjälper oss att göra skillnad på riktigt

28 - 28 -PREERA | SP Dagen | martin.sande@preera.se TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD PÅ RIKTIGT!


Ladda ner ppt "Skapa gemensamma bilder genom dialog för ökad kvalitet och effektivitet April 2008 Martin Sande"

Liknande presentationer


Google-annonser