Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

April 2008 Martin Sande martin.sande@preera.se Skapa gemensamma bilder genom dialog för ökad kvalitet och effektivitet April 2008 Martin Sande martin.sande@preera.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "April 2008 Martin Sande martin.sande@preera.se Skapa gemensamma bilder genom dialog för ökad kvalitet och effektivitet April 2008 Martin Sande martin.sande@preera.se."— Presentationens avskrift:

1 April 2008 Martin Sande martin.sande@preera.se
Skapa gemensamma bilder genom dialog för ökad kvalitet och effektivitet April 2008 Martin Sande

2 Vad kan rondeller lära oss om oss?
Varför sker det färre dödsolyckor i rondeller än vid trafikljus?

3 Tigern, forsen och visionen
En inledande metafor… Tigern, forsen och visionen

4 Varför bry sig… Förmågan att lära sig och anpassa sig snabbare är avgörande för framgång och överlevnad!

5 Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se

6

7 What’s real?

8 Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se
Professor Baltazar! Preera I Kollektivt Lärande I

9 Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se
Osynligt Kvalitet på relationer Kvalitet på resultat Kvalitet på tänkande Kvalitet på handlande Synligt Preera I Kollektivt Lärande I

10 Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se
Ett vägval… Lyssna med intentionen att svara! Lyssna med intentionen att förstå? Preera I Kollektivt Lärande I

11 Vad är dialogen? Dialog: konsten att tänka tillsammans genom att vara överens om att inte behöva vara överens….

12 Störningar stänger dörrar!
Ökade kostnader Detta system överlever i en stabil omgivning med beteendemönster som upprepar sig! Men är oförmögen att skapa ny kunskap, det enda det vet, är det det redan vet! Brist på tillit Dubbelarbete och suboptimering Minskade resurser Separation och isolation i arbete & problemlösning Missförstånd och klander Resurskrig Ingen utforskning och lyssnande Rädsla © Humberto Maturana, Bearbetat av PreEra 2003 Störning i omgivning

13 Bjud in störningar! Vad vill de lära oss?
Tillit och respekt för varandra Delaktighet Skapa gemensamma bilder Helhetssyn Vinna/Vinna Samarbete Bekräftelse och mening Gemensamt ansvarstagande Dialog Störning i omgivning Resultat

14 Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se
Måste vi välja? Nej! Behärska både och! ? ! Leda skapande & Skapa led Lärande Beslut Dialog för lärande Delaktighet för påverkan Respekt för olikhet Systematik för förutsägbarhet Frågor ger kraft och energi Skapa alternativ Avkräva ansvar Fatta beslut Välja svar Göra vägval och prioritera Tydliga roller Accept och lojalitet Preera I Kollektivt Lärande I

15 Människor …. … kan tänka själva … kan känna själva … har egen vilja
Människors behov Människor …. … kan tänka själva … kan känna själva … har egen vilja Människor behöver: … respekt … erkännande … delaktighet De flesta människor behöver inte få ”sin vilja fram” för att acceptera och vara lojala mot beslut som inte är deras egna. De vill endast att deras idéer blir lyssnade på, förstådda, övervägda och förklarade i sitt sammanhang av den ”bästa” lösningen

16 Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se
Resultat skapas genom och mellan människor Genom lyssnande skapas ömsesidiga förtroenden mellan människor. Förmåga att lära sig och anpassa sig snabbare är avgörande för att framgång! Preera I Kollektivt Lärande I

17 Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se
INTEGRITET ”Ett emotionellt revir som vägleder människan i det sociala samspelet. Genom detta revir reglerar hon sitt behov av både avskildhet och delaktighet. En person med integritet står upp för sina värderingar…, men strävar också med envishet för att ge rum åt andras invändningar och erfarenheter. Hon slår sig aldrig riktigt till ro.” Mats G. Hansson Preera I Kollektivt Lärande I

18 5R Modellen™ för bättre dialog
Varför dialog? Skapa valbara alternativ Samspel enligt ”cirkeltid” Va överens om att inte behöva vara överens Lyssna utan motstånd Skapa balans mellan utforska och förorda Använd “konflikten” utan skuld och klander Använd samspelsreglerna Lyssna – utan motstånd Respektera – andra och dig själv Avvakta – med dina egna antaganden Var oförställd – gör dina tankar och känslor synliga REGLER ROLLER Var det du vill skall hända. Vill Du ha öppenhet VAR ÖPPEN Som processledare var aktiv åskådare och var det som fattas Deltagarnas roller RUMMET Vägvisare Initiativ och rörelse Opponent Utmana och ifrågasätt Supporter Stödjer och skapar helhet Åskådare observerar och ger perspektiv Alla måste kunna se alla Sitt i cirkel Gör incheckning för att skall göra sig hörd a och skapa närvaro Aktivt skapa och teckna upp gemensamma bilder på tavlor, ark alt. lappar Gör utcheckning för att ge feedback, utvärdera, lära av processen, hantera känslig information Gå ofta ”laget runt” för att säkra allas deltagande och innehåll i samtalet Teckna upp gemensamma bilder och slutsatser på väggar/whiteboards/blädderblock för gestalta samtalen och rikta energin mot det gemensamma resultatet Använd deltagarnas eget tänkande för att utforma nästa steg och initiera utvecklingsinsatser Var noga med att tydliggöra skifte från cirkel till Ta god tid på er att utforma och utforska frågeställningar som är värda deltagarnas engagemang. Riktigt kraftfulla frågor fokuserar ett syfte, uppmärksamhet och energi. Bjud in ”motståndet” och olikhet i tänkandet i dialogen Växla mellan individ och grupp och kollektiv reflektion. Använd tystnad för att vila och återhämtning för fortsatt reflektion. RUTINER RESULTAT © Preera 2007 Preera I Kollektivt Lärande I

19 Låt oss börja dialogen…
Vad betyder allt det här för oss?

20 Några frågor att börja med…
Vad betyder medborgar-dialogen för oss? Vart skulle vi vilja nå?

21 En fråga att fortsätta med…
Vad behöver vi då… Sluta göra? Börja göra? Fortsätta göra? för att komma vidare…

22 En fråga att avsluta med…
Vad har jag lärt mig idag? Vad vill jag minnas?

23 Preera I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se
ROSENLUNDSGATAN 3  SE   GÖTEBORG Martin Sande Preera I Kollektivt Lärande I

24 Vad är Preera?

25 Veckans Affärers rankning av Sveriges Bästa konsulter 08

26 Vision och önskad position 2010
PREERA skall vara känt och erkänt för att genom den goda utvecklingsprocessen göra skillnad på riktigt i företag och organisationer! Önskad position Etablerad som ett framstående nordiskt* alternativ på den svenska managementkonsultmarknaden Unik kombination av strategisk höjd och djup kompetens att leda komplexa förändringsprocesser En av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser för den som vill växa både som managementkonsult och som människa Väl fungerande kontor i Göteborg och Stockholm Ca 60 konsulter (varav minst 10 i Stockholm) Del av ett internationellt nätverk med gemensamma synsätt och värderingar *Med nordiskt menar vi här en positionering baserad på ett arbetssätt med rötter i skandinavisk managementfilosofi till skillnad från de stora globala aktörerna vars arbetssätt är baserat på en anglosaxisk managementfilosofi.

27 Ett arbetssätt som hjälper oss att göra skillnad på riktigt
Preeras existensberättigande ligger i vår strävan att erbjuda nya lösningar på managementkonsultköparens klassiska problem. Genom att bygga på den traditionella verktygslådan inom managementområdet med ett systemtänkande och en djup förståelse för förändring och utveckling har vi skapat ett processorienterat arbetssätt som hjälper oss att skapa reella beteendeförändringar snarare än att leverera teoretiska lösningar. Bygger på ett alternativt arbetssätt Traditionellt arbetssätt: Fokus på struktur Konsulten som expert Små konsulttunga team Informationsinsamling Presentationer Rekommendationer Implementering Teoretiska lösningar Tilltro till extern expertis Avvaktan/Passivitet Preeras arbetssätt: Fokus på struktur och kultur Konsulten som expert & coach Delaktighet från alla berörda Kollektivt lärande Dialog Bestående resultat Gemensamt skapande Beteendeförändringar i vardagen Tilltro till den egna förmågan Engagemang/Delaktighet

28 TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD PÅ RIKTIGT!
PREERA | SP Dagen |


Ladda ner ppt "April 2008 Martin Sande martin.sande@preera.se Skapa gemensamma bilder genom dialog för ökad kvalitet och effektivitet April 2008 Martin Sande martin.sande@preera.se."

Liknande presentationer


Google-annonser