Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför flyttar vi patientinformation från lio.se till 1177.se Monica Bravell, Webbstrateg Landstinget i Östergötland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför flyttar vi patientinformation från lio.se till 1177.se Monica Bravell, Webbstrateg Landstinget i Östergötland."— Presentationens avskrift:

1 Varför flyttar vi patientinformation från lio.se till 1177.se Monica Bravell, Webbstrateg Landstinget i Östergötland

2 Nya förutsättningar finns •Landsting och regioner har en gemensam strategi för e-hälsa •1177.se skall vara landstingets primära kanal för hälsa- och sjukvårdinformation •All information till patienterna ska flyttas från lio.se till 1177.se •Förnya recept, bokning/avbokning av tid etc sker genom ”Mina vårdkontakter” •lio.se renodlas till en webbplats för organisationen landstinget

3 Svenskarna och internet 2011-2012 •89% av befolkningen har tillgång till internet •Mobil uppkoppling ökar och halva svenska befolkningen använder internet i mobilen och ca 20% använder surfplatta •Hälften av alla 3-åringar i Sverige använder internet (2011) •Åtta av tio ”googlar” för att få svar på frågor om hälsa och medicin (2011) •De som står utanför Internet anser sig inte intresserade, de tycker att det är krångligt eller har synproblem. Få personer ansåg det var för dyrt •90 % av högutbildade i åldern 26-45 år har e-legitimation, 19% i åldern över 65 år Källa: ”Svenskarna och internet”2012 av Word Internet Institute •Sida 3

4 Strategier e-hälsa i landstinget •Öka kontakterna med invånarna, via digitala kanaler •Flytta fler manuella ärenden till digitala kanaler där det finns en stor patient- och verksamhetsnytta •Flytta över all patientinformation från lio.se till 1177.se •Erbjuda kvalitetssäkrade råd om vård och hälsa via 1177.se •Öka kännedomen om och användning av 1177.se och Mina vårdkontakter, medarbetare/medborgare •Renodla lio.se till en webbplats för organisationen landstinget

5 Med invånaren/patienten i fokus erbjuder LiÖ digitala e-hälsotjänster som - förbättrar tillgängligheten till vården - ökar invånarnas delaktighet i vården - bidrar till ökad kunskap om bra vård och bättre hälsa Övergripande mål för e-hälsotjänster i Landstinget i Östergötland 2013

6 Uppdrag: Att ta fram en ny, modern och renodlad webbplats för organisationen Landstinget i Östergötland, skild från intranätet Lisa Mål: Att skapa en lättanvänd och värdeskapande webbplats för målgrupperna Projektet ”Nya LiO.se 2.0”

7 Bakgrund till projektet •Nuvarande LiO.se är rörig och svåröverskådlig •Webbplatsen har ingen informationsstruktur •Mycket av den information som finns på LiO.se har ingen tilltänkt mottagare •Byggd i samma lösning som intranätet Lisa -Vi släpper in externa på intranätet -Svårt att jobba för redaktörer

8 Mål - Nya LiO.se 2.0 •Nya lio.se ska vara lättanvänd och värdeskapande för målgrupperna •Nya LiO.se ska: - Stärka varumärket - Ge en tydlig ingång till landstingens gemensamma webbplats för hälso- och sjukvårdsinformation, e-tjänster, 1177.se - Främja bilden av LiÖ som attraktiv arbetsgivare och stödja rekryteringen - Stärka bilden av LiÖ som en öppen och demokratisk aktör

9 (Primära) målgrupper för Nya LiO.se 2.0 •Patienter & närstående •Vårdgivare (i offentlig och privat regi) •Väljare/medborgare •Framtida medarbetare •Studenter •Media •Forskare

10 Projektets omfattning •Stort projekt - Totalt ca 14 000 timmars arbete •Ny teknisk plattform - 150 timmar •Ny grafisk design - 650 timmar •Ny, målgruppsanpassad informationsstruktur med dels nytt innehåll - 11 000 timmar

11 Innehållsaktiviteter •Flytta all information som handlar om skador, sjukdomar, behandling och ”kontaktkortsinformation” till 1177.se •Flytta all information med målgruppen ”anställda” till Lisa •Flytta information med målgruppen ”vårdgivare” till Vårdgivarwebben (portal) •Ta bort information som saknar mottagare •Ta fram information som saknas

12 Informationsstruktur •Ska vara anpassad till de huvudsakliga målgrupperna •All information ska ha en mottagare

13 Delprojekt: 1177.se aktiviteter Uppdrag: Flytta patientinformation från lio.se till 1177.se

14 Åsa, patient/anhörig •Ålder: 46 år, kvinna, bor i Linköping •Gift, två barn, 12 och 18 år gamla •Låg till normal datorvana •Surfar dagtid och kvällstid •Surfar med datorn, ibland mobiltelefonen •Har bråttom när hon besöker webbsidan •Behöver mycket snabbt hitta information om kontaktvägar in i vården •Behöver snabbt och enkelt hitta medicinska råd och fakta om sjukdomar och behandlingar •Behöver känna trygghet gällande medicinsk råd och information •Behöver enkelt hitta telefonnummer, öppettider och information om sin VC •Behöver hitta praktisk information om Universitetssjukhuset, t.ex. parkeringsmöjligheter, karta med beskrivning om hur man hittar till olika vårdenheter på Sjukhuset •Behöver veta vilka som arbetar på klinken/mottagningen

15 ”One stop shop” på 1177.se •Erbjuda patienter och närstående fakta och råd om hälsa, vård, skador och kontaktuppgifter på ett ställe •Presentera hela vårdutbudet och e-tjänster som erbjuds av Kliniker och vårdcentraler, mottagningar och avdelningar inom LiÖ •Erbjuda en modern tjänst - anpassad för mobil användning •Riktlinjer för patientinformation på 1177.se/ostergotland http://lio.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM- dokument/Informationscentrum/Patientinformation-pa- 1177seostergotland/

16 Nuläge - Patientinformationen på lio.se Omfattar: •43 vårdcentraler ca 1500 sid •74 specialistkliniker ca 3700 sid •31 folktandvårdsklinikerca 900 sid inkl LiÖ tandvårdssidor •Regler och rättigheter ca 400 sid •Hälso- och vårdutveckling ca 700 sid Totalt: ca 7200 sid Hanteras av: •23 huvudredaktörer och 308 webbskribenter •Inom nio Närsjukvårds- och Specialistsjukvårdscentrum, Folktandvården, 4 stöd- och serviceenheter (Ledningsstaben, CHV, IC, ITC) och privata vårdgivare som har vårdavtal med landstinget •Kontaktuppgifter till vårdenheter inom LiO hanteras av ca 1000 personer

17 1177.se i oktober 2012 •3 000 000 besök i månaden, 2 min/besök •Drygt 40 % av besöken kommer från mobila uppkopplingar (smarta telefoner och surfplattor) •Drygt 11 000 mottagningar inom primär- och specialistvård •21 olika startsidor för landstingen och regioner •4 000 texter om sjukdomar, undersökningar, behandlingar, patienträttigheter, läkemedel och ca 2 000 svar på vanliga frågor •Ca 25 texter översatta till olika språk •18 filmer för barn •Drygt 1000 illustrationer och 30 animationer •En interaktiv anatomisk atlas •Nio temasidor: Cancer, Barn och föräldar, Gravid, Tandvård, Egenvård, Stroke, Kroppen, Reseråd och vaccinationer, Liv och Hälsa, Psykisk hälsa •Alla e-tjänster som erbjuds via Mina vårdkontakter •UMO.se – ungdomsmottagning på nätet •Graviditetsapp och BVC-app

18 Verktygen på 1177.se för patientinformation Hitta och jämför vård 1177.se och Mina vårdkontakter Landstingsunika tillägg i nationella artiklar på 1177.se http://www.1177.se/Ostergotland/Regler-och-rattigheter/Din-vag-in-i-varden-i- Ostergotland/

19 Kontaktkorten på 1177.se är anpassade för mobil användning

20 Kontaktkort 1177.se - Specialistmottagning Exempel

21 Nya kontaktkort 1177.se - Specialistmottagning

22 Nuvarande kontaktuppgifter i Hitta och jämför vård 1177.se till privata vårdgivare i Östergötland •Vårdcentral •http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Johannelunds-Vardcentral-AB-Linkoping /http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Johannelunds-Vardcentral-AB-Linkoping / •http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Vardcentralen-Ostertull-Norrkoping/http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Vardcentralen-Ostertull-Norrkoping/ •http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Carema-vardcentral-Berga-Linkoping/http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Carema-vardcentral-Berga-Linkoping/ •http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Vardcentralen-Medicinskt-Centrum- Norrkoping-Norrkoping/http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Vardcentralen-Medicinskt-Centrum- Norrkoping-Norrkoping/ •http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Kneippens-vardcentral-Norrkoping/http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Kneippens-vardcentral-Norrkoping/ Specialistvård •http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Proxima-Ortopedi-Motala-Motala/http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Proxima-Ortopedi-Motala-Motala/ •http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Proxima-Kvinnoklinik-Motala-Motala/http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Proxima-Kvinnoklinik-Motala-Motala/ •http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Proxima-Ortopedi-Motala-Motala/http://www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Proxima-Ortopedi-Motala-Motala/

23 Aktiviteter och tidplan för flytt av patientinformation från lio.se till 1177.se 1.Genomföra utbildning för 150 st kontaktkortsadministratörer och huvudredaktörer i kontaktkortadmin, riktlinjer och lathund för överflyttning av patientinformation från lio.se till 1177.se nov-jan 2013 2.Flytt och anpassning av innehåll från vårdenheters webbsidor på lio.se till de nya kontaktkorten på 1177.se. dec-mars 2013 3.Borttagning av innehåll på vårdenheters webbsidor på lio.se (innehåll som publicerats på 1177.se) maj 2013 4. Genomföra utbildning för privata vårdgivare som har vårdavtal med landstinget juni 2013

24 Aktiviteter och tidplan för flytt av patientinformation från lio.se till 1177.se 5.Ersätta nuvarande kontaktuppgifter på vårdenheternas, webbsidor på lio.se med den nya kontaktkorten maj-sept 2013 6. Inventera innehåll på enheters webbsidor på lio.se som kan vara landstingsunika tillägg i nationella artiklar på 1177.se. maj-sept 2013 7.Skriva /publicera landstingsunika tillägg/artiklar i nationella artiklar på 1177.se maj-sept 2013 8.Ta bort innehåll på lio.se som blivit landstingsunikt tillägg eller egen artikel på 1177.se maj-sept 2013

25 Principer för kontaktkort 1177.se •Vårdgivare som har ramavtal/vårdavtal med Landstinget ska ha egna kontaktkort på 1177.se •Alla vårdcentraler, Kliniker, avdelningar och mottagningar som har patientkontakter och eget telefonnummer ska ha kontaktkort på 1177.se/ostergotland. •BVC och Distriktssköterskor ska ha egna kontaktkort •Enheter med många TeleQ-nummer till mottagningar/yrkesgrupper ska presentera dessa som utbud •Kliniker ska ha kontaktkort på 1177.se •Under- och specialistmottagningar presenteras på klinkmottagningens kontaktkort •Mottagningen/avdelningens kontaktkort länkas till vårdcentralen eller kliniken •Kontaktkort med praktisk information ska finnas för sjukhusen i länet

26 Enhetlig namnsättning för mottagningar på vårdcentraler i Östergötland Ny benämning, mars 2013Tidigare namn (exempel) Arbetsterapin Astma- och KOL-mottagningen BarnavårdscentralenBarnhälsovård Barnhälsan 6-13 år Blodtrycksmottagningen Diabetesmottagningen Dietistmottagningen Distriktsköterskemottagningen Inkontinensmottagningen HälsomottagningenLivsstilsmottagning Läkarmottagningen Medicinska fotvårdenFotvård, fotvårdsmottagning MinnesmottagningenDemensmottagning, Demens- och minnesmottagning ProvtagningenLaboratoriet, Lab RökavvänjningenTobaksavvänjning SamtalsmottagningenPsykosocial mottagning Sjukgymnastiken Sjuksköterskemottagningen Tympanometrimottagningen Vaccinationsmottagningen

27 Kontaktkortens olika delar •Om oss •Vårt utbud •E-tjänster •Omdömen •Personal •Tillfällig information

28 Kontaktkorten ska innehålla •Kontaktuppgifter •Telefontider •Här-finns-vi-kartor •Öppettider •Besökstider •Kort presentationstext (Om oss) •Vårdutbud (Vårt utbud) •Information om telefon- och läkartillgänglighet •Information om remisskrav •Information om driftsform •Information om hur man kommer i kontakt med mottagningen •E-tjänster: Mina vårdkontakter samt egna e-tjänster om sådana finns •Information om avgifter (länk till artikel på 1177.se om patientavgifter) •Länk till information om vårdval (vårdcentraler) •Länk till aktuell jourcentrals kontaktkort (vårdcentraler) •Länk från mottagning/avdelning till kontaktkortet för vårdcentralen/kliniken •Länk till vårdenheter som man samarbetar med som finns på en annan geografisk adress •Länk till sjukhusens kontaktkort som innehåller serviceinformation

29 1177.se _kontaktkort_ Om oss Privata vårdgivare •Exempel: Capio vårdcentral Berga är en privat vårdcentral i Linköping som har avtal med Landstinget i Östergötland.

30 1177.se _kontaktkort_ Vårt utbud Privata vårdgivare •Under vårt utbud visas endast de utbud som görs på uppdrag av landstinget och bekostas av landstinget. •För övrigt vårdutbud får man hänsvisa till egen webbplats

31 31 Översiktsbild kontaktkort 1177.se Många olika informationskällor för de olika fälten i kontaktkorten på 1177.se HSA är den primära källan för uppgifterna

32 32 KONTAKTKORTSHUVUDET: Informationen uppdateras i HSA-katalogen E-TJÄNSTER: Informationen hämtas primärt från Mina vårdkontakter. Du kan även lägga in egna e- tjänster i Kontaktkortsadmin. Eventuella egna e-tjänster visas efter e-tjänsterna från Mina vårdkontakter. OM OSS: Informationen uppdateras i HSA. Kontaktkortsadmin & HSA HSA Nationella patientenkäten Mina vårdkontakter & Kontaktkortsadmin Informationen hämtas från Väntetidsdatabasen Länken läggs in per region/landsting i Episerver (visas för alla mottagningar i det landstinget utom tandvårdsmottagningar) Länken läggs in per region/landsting i Episerver (visas endast för vårdcentraler) TILLFÄLLIG INFORMATION: Informationen uppdateras i HSA-katalogen

33 Sida 33 1177.se och vårdguiden blir en gemensam webbplats 30 oktober 2013 1177 vårdguiden • Ny lösning för Hitta och jämför vård • Migrering av vårdguiden.se till1177.se

34 ”Skisser”

35 ”Gamla” kontaktkort på 1177.se


Ladda ner ppt "Varför flyttar vi patientinformation från lio.se till 1177.se Monica Bravell, Webbstrateg Landstinget i Östergötland."

Liknande presentationer


Google-annonser