Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning"— Presentationens avskrift:

1 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning
Anders Björnstig Projektledare Vård- och omsorgscollege Västmanland

2 Vård- och omsorgscollege Västmanland ett samarbetsnätverk utbildning – arbetsliv över hela länet

3 Vård- och omsorgscollege Västmanland
Vård- och Omsorgscollege Västra Mälardalen (Köping, Arboga, Kungsör) Vård- och Omsorgscollege Västerås Vård- och Omsorgscollege Kolbäcksådalen (Hallstahammar, Surahammar) Vård- och Omsorgscollege Sala Vård- och Omsorgscollege Norra Västmanland (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg)

4 Alla 10 kommunstyrelser i Västmanland har
beslutat om Vård- och omsorgscollege 2008/ = första certifieringsperioden, uppbyggnadsfas, under Västmanlands Kommuner och Landsting/VKL. , ny certifierad treårsperiod = andra certifieringsperioden. Är nu godkänd av Nationella Rådet. Från 1/ fast organisationsform KS-beslutad, troligen under Västmanlands Kommuner och Landsting/VKL (arbetas fram under 2012).

5 Regionala utvecklings-/nätverksgrupper
kartlägger och tar fram underlag och kvalitetssäkringsprogram åt regionala styrgruppen som beslutar att rekommendera dessa Regional Nätverks-grupp Program-rektorer Finns/fort-sätter ny treårs-period nätverksgrupp APU/handledning Validering Två grupper Finns/fortsätter ny treårsperiod nätverksgrupper Marknadsföring Baskompetens-definitioner Arbete slutfört. Beredskapsläge för bl.a. utvärderingar Regionala arbetsgrupper med högskolan (MDH: -Samverkan -Hälsoperspektiv Samverkansgrupp finns och fortsätter under ny treårsperiod. Regionala styrgruppen - stöd för regionala samarbetet och utvecklingen lokalt

6 2000 personer år 2012 4000 personer år 2014
Antal personer som på något sätt har med Vård- och omsorgscollege i Västmanland att göra 2000 personer år 2012 4000 personer år 2014

7

8 Några av de viktigaste utvecklingsområdena
inom Vård- och omsorgscollege Västmanland: Elevers praktik kvalitetssäkras Principer, dokumentation, krav på praktikplatserna och deras handledare, krav på eleverna. Handledarutbildningar inom VO-College. Kvalitetssäkrade, anpassade efter VO-College Västmanland. Validering mot betyg Fastställda principer, processteg, rollfördelning mellan utbildning – arbetsliv. Valideringsledarutbildningar Kursbeskrivning, kursmaterial, lärarstöd (Power Point, fallbeskrivningar). Kompetensutveckling för redan verksam personal. Se nästa bild.

9 Kompetensutveckling för personal – centralt spår inom Vård- och omsorgscollege Västmanland
Från vision och mål 2008 till verklighet 2011 med mål in i framtiden: Handledarutbildningar inom regionala VO-Collegenätverket, från Utförs lokalt. Valideringsledarutbildningar inom VO-Collegenätverket inleds våren Utförs lokalt Utbildningar/kurser/idéträffar ”personal lär personal”, planeras idésamverkan med Sörmland. __________________________________________________________ KIVO-projektet (EU/EFS) pågår, avslutas VO-College AU = styrgrupp. Omvårdnadslyftet inleds, pågår till 2014.

10

11 Västmanland Vård- och omsorgscollege VALIDERING
April 2011 VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + VUX 2012 Professionell kompetens Omvårdnads-och omsorgs- kompetens Rehabiliterande kompetens Etisk kompetens Pedagogisk kompetens Ergonomisk kompetens

12 Mälardalens högskola/MDH – etablerad samverkan
mellan Vård- och omsorgscollege Västmanland och Akademin för hälsa, vård och välfärd

13 Lyckad samverkan mellan högskolan och Vård- och omsorgscollege Utdrag från MDH:s Intranät mars 2012
För andra året i rad besökte elever från Vård- och omsorgscollege i Västmanland, Mälardalens högskola för att få veta mer om högskolestudier i allmänhet och om folkhälso-, sjukgymnast-, sjuksköterske- och socionomprogrammen i synnerhet. Att denna VIP-dag ger effekt visade sig direkt efter förra årets arrangemang. Förra årets event väckte många tankar och känslor hos eleverna. För en del väcktes kanske för första gången en insikt att högskolestudier skulle kunna vara något för just dem. …………

14 Röster om samarbetet inom Vård- och omsorgscollege Västmanland
”Vi är så många och har gjort så mycket” En milstolpe är passerad: Äntligen vet vi vad vi ska göra med eleverna, säger handledarna. Nu fattar vi att praktiken är viktig och genomtänkt, säger eleverna. Arbetsgivarna blir genom VO-Collegesamarbetet insatta i kursplanerna och kan även vara med och påverka dessa, för att kunna bidra till en höjd kvalitet och kompetens på elever samt öka anställnings-barheten.

15 Marknadsföring i dag främst genom:
Enhetligt framtaget marknadsmaterial (Rollup, dekaler, infoblad/reklamblad, affischer…). VO-College-dekaler uppsatta på avdelningar, boenden, skolor där det finns VO-Cololegeutbildad personal. Dekaler till alla elever . Gymnasiemässor/arbetsmarknadsmässor, lokala college. Vård-/omsorgsambassadörer, i viss utsträckning. Andra långsiktiga insatser som t.ex. sommarjobbsgaranti (åk 2, allt godkänt) samt representerar/informerar vid diverse möten med kommunala och andra grupperingar (politik, Länsstyrelse, AF). Samverkan Mälardalens högskola Akademin för hälsa,vård och välfärd ses även som marknadsföring (statushöjning, attraktionsökning utbildningarna). Vissa VO-Collegeaktörer använder VO-College (begrepp, logo) i annonser om sina utbildningar. Det finns Kommunikationsplan och Lathund för marknadsföring inom VO-College Västmanland (idéer och regler för logo).

16

17 Tydliga principer kring hur vi ska
samverka byggdes in i arbetssätt, i avtal och certifieringsunderlag. = Trygg plattform inför den fort- löpande samverkan och i nya situationer.

18 Lokalt VO-Collegesamarbete
Lokalt VO-Collegesamarbete = förpliktelser för deltagande aktörer Klargjordes från start i Västmanland. Delta i olika grupperingar/regionala nätverksgrupper. Kunna/vilja anpassa delar av sin verksamhet till krav för kvalitets-säkringen/certifieringen. Skapa beredskap för och genomföra kompetenshöjning av egen personal inom VO-Collegesamarbetet. Utbildning: Anpassa lokaler och utrustning. Möta extra kostnader i samband med VO-College, t.ex. skapa tjänsteutrymme för VO-Collegesamverkan.

19 Fortsättning …. Tydliga principer kring samverkan, exempel:
Verksamheternas samhällsuppdrag överordnat eventuella konkurrenssituationer och egen-intressen. Öppen dialog om allt. Frågetecken ”upp på bordet”. Problemlösning enhälligt och i samförstånd runt målet med VO-College, även när/om konkurrenssituationer identifieras. Ingen får ”köras över” med majoritetsbeslut. Alla parter är jämbördiga och delaktiga, oavsett storlek på verksamhet och hur mycket man rår med, att delta i t.ex. nätverksgrupper.

20 VINNA-VINNA-LÖSNINGAR
En samverkansorganisation som Vård- och omsorgscollege håller så länge den levererar VINNA-VINNA-LÖSNINGAR för alla inblandade parter

21 … och vi är inte ensamma i Sverige…..

22 VO-College i Sverige apr 2012: 47 lokala VO-College
(= 90 kommuner) 15 VO-Collegeregioner/ regionorganisationer i Sverige, certifierade (Region kan vara län, men även endast vissa kommuner i ett län, vilka bildar själva region- organisationen

23 VO-Collegeregioner i Sverige
Vård- och omsorgscollege-regioner (certifierade/på gång): Region Västerbotten Region Dalarna Region Värmland Region Örebro län Region Västmanland Region Södra Norrland Region Östergötland Region Skåne Stockholmsregionen Region Jämtland Region Uppsala Göteborgsregionen Region Skaraborg Region Gävleborg Region Sörmland Först regional certifiering, sedan möjligt för lokala college att bli certifierade.

24 Samverkan mellan VO-Collegeregioner ”Nationella nätverket för projekt- ledare/samordnare”
Initiativ/synpunkter från VO-Collegeregionerna, aktuella exempel: Valideringsfrågan. Förlängning av tid-dispens för 1350 p. Nya diplomregeln,1500-poängsregeln. Principer runt ansökan/återansökan. Synpunkter på Nationella rådets sammansättning – antal organisationer.

25 Visioner och mål från 2008 är i dag konkret verklighet inom ett antal centrala utvecklingsområden och vi är ändå bara i början på en utvecklingsresa utan slut. …. för att öka kvaliteten samt höja status och attraktion för utbildningar och arbeten inom vård och omsorg Vård- och omsorgscollege Höjd status Kvalitets-säkring Attraktion

26 www.vo-college.se (Nationella Rådets hemsida)
(VO-College Västmanlands hemsida (inom VKL-sidan): region och lokala college


Ladda ner ppt "En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser