Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undernäring och Fallrisk börjar i hemmet Albert Westergren, Professor i Omvårdnad Findus, Kommunförbundet Skåne, Livsmedelsakademin Högskolan KristianstadForskargruppen:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undernäring och Fallrisk börjar i hemmet Albert Westergren, Professor i Omvårdnad Findus, Kommunförbundet Skåne, Livsmedelsakademin Högskolan KristianstadForskargruppen:"— Presentationens avskrift:

1 Undernäring och Fallrisk börjar i hemmet Albert Westergren, Professor i Omvårdnad Findus, Kommunförbundet Skåne, Livsmedelsakademin Högskolan KristianstadForskargruppen: PRO Clinical Assessment Research & Education Forskning- Utbildning- Samverkan Sedan 2004 Marianne Lindberg DeGeer 2005 1

2 Vad är ”felnäring” • Inbegriper ett ohälsosamt intag av mat/dryck. • Kan leda till undernäring, övervikt/fetma och bristtillstånd (vitaminer/mineraler). • Tänkbara orsaker: – Svårt att handla mat – Svårt att laga mat – Svårt att äta mat – Okunskap – Brister i service? – ……. 2

3 Förekomst av Undernäring • 14% hos äldre i ordinärt boende (Johansson et al. 2008) • 35% hos äldre som flyttar till särskilt boende (Wikby, Ek & Christensson 2006) • 20% bland kvinnor och 24% bland män (70 år) (BMI > 31) (Eiben et al. 2005) Förekomst av Fetma 3

4 Förekomst av (risk för) Felnäring • 57% av äldre hemmaboende (medelålder 72 år) hade risk (Keller et al. 2002) • 65% av äldre hemmaboende, utan kommunala insatser (medel 78 år) hade risk (Westergren et al. Inskickat 13/11-2013) 4

5 Resultat intervjuer Kritisk tid för intervention 5

6 Riskfaktorer för Felnäring Undernäring: • Funktionsnedsättningar • Sjukdom • Flera läkemedel • Depression/nedstämdhet (bl.a. Payette 2005, Johansson et al. 2008) • Sjukhusvistelse • Inga kommunala insatser • Äter ensam (Locher et al. 2008) Övervikt/fetma: • Balansen mellan aktivitet och intag: minskad energiförbrukning och bibehållet eller ökat kaloriintag (Villareal et al. 2005) 6

7 Komplikationer - Undernäring • Funktionsnedsättning (Bartali et al. 2006, Richie et al. 2008) • Försämrad livskvalitet (Vailas et al. 1998) • Ohälsorelaterade komplikationer (MacIntosh et al. 2002) • Ökad dödlighet (Locher et al. 2007, Richie et al. 2008) • Ökat sjukvårdsbehov och ökade kostnader (Janssen et al. 2004, Payette et al. 2000) • Ökad fallrisk? 7 Cirka 10.000 kr mer/dygn på sjukhus

8 Komplikationer – Övervikt/Fetma • Metabolt syndrom – Överskott av bukfett – Störd insulin- och glukosmetabolism – Höga blodfetter – Högt blodtryck • Artrit • Lungpåverkan (t.ex. obstruktiv sömnapné) • Urininkontinens • Grå starr • Cancer • Minskad överlevnad • Minskad fysisk funktion och livskvalitet (Villareal et al. 2005) • Ökad fallrisk? Lätt övervikt är positivt när man är äldre! 8

9 9 Fall! •En av de vanligaste orsakerna till att man söker akuthjälp på sjukhus. •Över en tredjedel av alla hemmaboende över 65 år faller årligen. Hälften faller flera gånger. •Tio procent söker sjukhusvård; 1-2 procent får frakturer. •1600 människor dör / år i Sverige till följd av fall. –90% av dessa är äldre (65+) •20% dör inom 12 månader efter höftfraktur. •Fallolyckor: kostnad 22 miljarder kronor/år (2010, Myndigheten för Samhällsskydd (MSB)): –Sjukhusvård, rehabilitering, livskvalitetsförsämring. •Antal äldre –1970, 1.1 miljoner –2010, 1.6 miljoner –2020, 1.9 miljoner

10 10 Vanliga riskfaktorer för fall • Tidigare fall • Gång- och balanssvårigheter • Användande av hjälpmedel • Nedsatt syn • Artros • Nedsatt ADL • Depression • Nedsatt kognitiv förmåga • Läkemedel • Omgivningsfaktorer • Hjärt- och kärlsjukdom • Muskelsvaghet • Undernäring???

11 Nutrition och Fall • Protein – Kött, fisk, ägg, mjölk och ost – Ärtor, bönor och linser • Om >65 år, ökat behov av protein • D-vitamin – Fisk, speciellt fet fisk som lax, sill och makrill. – Mini-, lätt- och mellanmjölk (berikas med D-vitamin). – Margarin (berikas med D- vitamin) – Ägg och kött innehåller också en del D-vitamin. • Om >75 år, ökat behov av D-vitamin NNR5 2013 11

12 Nordisk Nutrition 2013 (3/4) 12

13 Förebyggande Hembesök • Bedömning av fallrisk • Bedömning av risk för felnäring • Råd om förebyggande insatser • Med mera • 565 äldre personer • Hemmaboende • Utan kommunala insatser • Åldern 73-90 år (medel 78 år) 13

14 SCREEN II • Seniors in the • Community: • Risk • Evaluation for • Eating and • Nutrition •Risk för felnäring hos äldre hemmaboende •14 frågor Utvecklat av Dietist & Dr Heather H Keller 14

15 Frågor om riskfaktorer: •Nedsatt aptit/matlust •Hoppar över måltider •Drar ner på/undviker viss mat •Äter ensam/tillsammans •Svårigheter med: –Matlagning –Matinköp –Tugga –Svälja 15

16 Frågor om matintag: •Otillräcklig konsumtion av: –Frukt och grönt –Kött, fisk, fågel, ägg (eller alternativ) –Mjölk och mjölkprodukter –Näringstillägg/näringsdryck •Otillräckligt dryckintag 16

17 Frågor om vikt: •Viktförändring (ökad eller minskad) •Upplevd vikt (för lite/mycket) •Frivillig viktförändring 17

18 Poäng •Max 64 •54-64 Ingen risk för felnäring •50-53 Måttlig risk för felnäring •< 50Hög risk för felnäring 18

19 19 Downton Fallrisk Index • Tidigare kända fallolyckor • Medicinering – Lugnande, sömnmedel, neuroleptika, diuretika, antihypertensiva (annat än diuretika), antiparkinson läkemedel, antidepressiva • Sensoriska funktionsnedsättningar – Syn, hörsel, motorik • Kognitiv funktionsnedsättning • Gångförmåga Summeras 0-11 poäng Risk = 3 poäng eller mer.

20 Risk och samband: • Felnäring – 35% Ingen risk – 35% Måttlig risk – 30% Hög risk • Samband • Ensamboende man • Ensamboende kvinna • Låg ålder= hög risk!!! • Nedsatt hälsa • Ofta/alltid trött • Fallrisk – 34% • Samband • Högre ålder • Lågt intag av kött, fisk, fågel • Behov av hjälp för att handla • (Intag av mjölk, mjölkprodukter - ej signifikant) 20

21 Hypotetisk modell Sammanboende äldre utan kommunala insatser EnsamståendeSjukdom Fallrisk, rädsla för att falla Minskat intag av kött/fisk/fågel (protein och ev. D-vitamin) Försämrat matintag, minskad aktivitet Sarkopeni = minskad • muskelmassa • muskelstyrka • muskelfunktion Insatser från när- stående/kommun Trötthet Svårigheter att handla mat 21

22 Övriga resultat • 80 % tror att det är bäst att varken vara över- eller underviktig • 18 % föredrar att äta ensamma • 16 % föredrar att fika ensamma • 20 % har under senaste året drabbats av sjukdom/sjukhusvistelse • 12 % har haft episoder av nedstämdhet • 32 % anser att deras hälsa endast är någorlunda alternativt dålig 22

23 Åtgärder (1) • Hjälp från informella vårdgivare hjälper (White 1994; de Groot et al. 2000) • Matdistribution hjälper (Locher et al. 1997; Gollub & Weddle 2004; Keller 2006). • Folkhälsoproblem – Informationsbehov – Förebyggande hembesök till äldre • Identifiera möjligheter & problem • Informera om möjligheter & problem 23

24 Åtgärder (2) • Rätt kompetens i vård och omsorg – Vid matdistribution – informera distriktssköterskan – Anställa dietister (56 av landets 290 kommuner har dietist, vad händer när de statliga stimulansmedlen försvinner?) • Minska fall – Fysisk aktivitet & utevistelse – Information om ökat behov av protein – D-vitamin 24

25 Att identifiera risk är inte detsamma som att åtgärda den …men det är en bra början…

26 Tack till: 26


Ladda ner ppt "Undernäring och Fallrisk börjar i hemmet Albert Westergren, Professor i Omvårdnad Findus, Kommunförbundet Skåne, Livsmedelsakademin Högskolan KristianstadForskargruppen:"

Liknande presentationer


Google-annonser