Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status Oktober 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status Oktober 2015."— Presentationens avskrift:

1 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status Oktober 2015

2 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Alla tre projekten ingår i ett samordningsprogram – ”Hitta och jämför vård 2.0” – för att säkerställa att all utveckling går i linje med det övergripande konceptet och strategin för tjänsten. I den här presentationen har vi samlat övergripande information om de tre pågående utvecklingsprojektprojekten inom samordningsprogrammet: 1.Genomförande av strategi - steg 1 & 2 2.Valfrihetsinformation Skåne 3.Anpassning utbudsinformation SLL Vi följer upp med ytterligare utskick en gång per månad där vi redogör för aktuell status och mera konkreta resultat för respektive projekt. Målbilden för Hitta och jämför vård är att invånarna enkelt kan hitta, kontakta och jämföra vård på 1177.se. Med hjälp av 1177.se gör fler invånare informerade val, söker vård vid rätt tillfälle och på rätt vårdnivå vilket förbättrar för den enskilda individen och bidrar till en effektiv vård. Målbilden för Hitta och jämför vård är att invånarna enkelt kan hitta, kontakta och jämföra vård på 1177.se. Med hjälp av 1177.se gör fler invånare informerade val, söker vård vid rätt tillfälle och på rätt vårdnivå vilket förbättrar för den enskilda individen och bidrar till en effektiv vård. Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi för tjänsten på ca 3 års sikt. De rekommendationer som just nu är finansierade och kommer att genomföras nationellt ingår i projektet ”Genomförande av strategi – steg 1 & 2”. Parallellt med det nationella projektet pågår två regionalt finansierade projekt kring Hitta och jämför vård – ”Valfrihetsinformation Skåne” för Region Skåne och ”Anpassning utbudsinformation” för Stockholms läns landsting. Projekten är regionala men målet är att lösningarna ska göras återanvändbara nationellt.

3 1. Projekt: Genomförande av strategi - steg 1 & 2

4 Projekt: Genomförande av strategi - steg 1 & 2 Uppdrag SKL har ansökt om finansiering från Socialdepartmentet för att möta nya förutsättningar som kommer med den nya patientlagen. Uppdraget gäller tre delområden för Hitta och jämför vård och 1177.se: Förbättrad informationsstruktur och sökfunktionalitet Guider som ska stödja invånare och patienter i särskilt viktiga användningsfall Utökad valfrihetsinformation (tex väntetider, utvalda kvalitetsindikatorer) Preliminära leveranser Steg 1 (okt 2015-mar 2016) Finansiering säkrad Uppgradering av sökmotor (november) Ny lösning för mer driftsäker infrastruktur (november) Förbättrad sökfunktionalitet (stavning, böjning, geografiskt sök, ev sökförslag) Prototyp för kvalitetsindikatorer i artiklar Landningssida och länkar till Vården i siffror Ev admingränssnitt för kvalitetsindikatorer Nödvändiga arkitektur- och prestandaförbättringar Preliminära leveranser Steg 2 (apr-dec 2016) Preliminär finansiering Vidareutveckling av kontaktkort Integration av sök- och startsidor för Hitta och jämför vård och 1177.se Utökade kategorier och filter Specialistguide, Akutguide/Egenbedömning, Primärvårdsguide Koppling mellan artiklar på 1177.se till Hitta och jämför vård Väntetider Visa ytterligare jämförelseinformation Finansiärer Socialdepartementet, SKL - Kvalitetsregistersatsning, Förvaltningsbudget 2015. Samverkan En kravreferensgrupp har bildats med representanter från bl.a. berörda förvaltningar (Hitta och jämför vård & 1177.se), samt förvaltnings- och nätverksgrupper (Hitta och jämför vård, 1177.se, redaktörsnätverket, Mina vårdkontakter, 1177 Vårdguiden på telefon) Kontaktperson: Agneta Östlund, agneta.ostlund@sll.seagneta.ostlund@sll.se

5 Övergripande koncept- och kravarbete pågår för projektet till och med november. Den första utvecklingsperioden startade 23 oktober och slutar 10 november. Projektet inleds med uppgradering av Hitta och jämför vårds sökmotor samt vissa nödvändiga tekniska förbättringar. Därefter prioriteras sökfunktioner som stavning & böjning, samt vidare arbete med kvalitetsindikatorer. Projektarbetet kommer att drivas agilt med utvecklingsperioder om ca 3 veckor och de detaljerade kraven inför varje utvecklingsperiod låses först vid planeringen av denna. Planering pågår för att göra det möjligt för intressenter att ta del av demovisningar. Projektet kommer att bjuda in till öppna demovisningar men det kommer också att finnas möjlighet att ta del av inspelad demo i efterhand. Projekt: Genomförande av strategi - steg 1 & 2 Status Oktober 2015 Status Oktober 2015

6 2. Projekt: Valfrihetsinformation Skåne

7 Projekt: Valfrihetsinformation Skåne Uppdrag (regionalt) Att på 1177.se visa invånare i Region Skåne vilka mottagningar inom specialistvården som ingår i Vårdval samt att visa väntetider för dessa mottagningar. I mån av tid ska även patientenkäter visas. Två nya informationskällor integreras och Hitta och jämför vård anpassas. En mindre anpassning av 1177.se görs. Leverans December 2015, enligt överenskommen plan. Projektet kan dock inte slutleverera innan informationsförsörjningen via system från Region Skåne finns på plats. Informationsförsörjningen sker via lokala system. Finansiärer Region Skåne Samverkan Projektgruppen Region Skåne, IT-MT Medicinsk service Region Skåne, projekt GUTI (Gemensam utbudsinformation)/SLL, Inera för nationellt tjänstekontrakt för utbudsinformation, projekt HJV Anpassning utbudsinformation för gemensam utveckling Kontaktperson Anna Igetoft-Dahlström, anna.igetoft-dahlstrom@sll.seanna.igetoft-dahlstrom@sll.se

8 Under våren har behovsanalys, kravanalys och informationsanalys gjorts. Utveckling –Den första utvecklingsperioden startade den 23 okt och avslutas den 10 nov –En stor del av utvecklingen är gemensam med projekt Anpassning utbudsinformation för SLL (regionalt) –Utvecklingen startar med huvudsakligen gemensamma delar, men en aktivitet specifik för Skåne är även inplanerad Region Skåne håller på med en utredning kring lösning avseende den lokala produktionen av information. Lösningen i sin helhet är beroende av ett nationellt tjänstekontrakt för utbudsinformation – det ska vara klart hos Inera i slutet av november enligt plan. Projekt: Valfrihetsinformation Skåne Status Oktober 2015 Status Oktober 2015

9 3. Projekt: Anpassning utbudsinformation SLL

10 Projekt: Anpassning utbudsinformation SLL Uppdrag (regionalt) Att höja kvaliteten på den utbudsinformation som idag visas på 1177.se inom Stockholms läns landsting, genom att till Hitta och jämför vård hämta utbudsinformation från en ny källa – Gemensam uppföljningsplattform SLL (GUPS) via Utbudstjänsten. Även en ny källa för väntetider ska integreras. Leverans 31 mar 2016 Finansiärer Stockholms läns landsting Samverkan Projekt GUTI (Gemensam utbudsinformation)/SLL till 31 okt och därefter mottagande förvaltningar (Beställaravdelningarna, 3 stycken), förvaltningen Utbudstjänsten, Inera för nationellt tjänstekontrakt för utbudsinformation, projekt Valfrihetsinformation Skåne för gemensam utveckling. Kontaktperson Anna Igetoft-Dahlström, anna.igetoft-dahlstrom@sll.seanna.igetoft-dahlstrom@sll.se

11 Informationsanalys har pågått under en tid, arbetet med frågor kring informationens innehåll och kvalitet kommer dock att fortsätta parallellt med utvecklingen. Förslag på integration av väntetider, inklusive försörjande system, är framtaget och ska förankras. Utveckling –Den första utvecklingssprinten startade den 23 okt, avslutas den 10 nov –En stor del av utvecklingen är gemensam med projekt Valfrihetsinformation Skåne (regionalt) –Projektet gör ingen anpassning av användargränssnittet 1177.se Lösningen i sin helhet är beroende av ett nationellt tjänstekontrakt för utbudsinformation – det ska vara klart hos Inera i slutet av november enligt plan. Projekt: Anpassning utbudsinformation SLL Status Oktober 2015 Status Oktober 2015


Ladda ner ppt "Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status Oktober 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser