Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården 2010-08-16 Gunilla Siltberg Lindqvist, Margareta Högström, Utvecklingsavdelningsavdelning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården 2010-08-16 Gunilla Siltberg Lindqvist, Margareta Högström, Utvecklingsavdelningsavdelning."— Presentationens avskrift:

1 Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården 2010-08-16 Gunilla Siltberg Lindqvist, Margareta Högström, Utvecklingsavdelningsavdelning

2 Uppdrag Enhetlig struktur för indata Anpassning av innehåll i datasystemen Korrekt utdata (Hälsoval m.m.) Stöd vid införande (Primärvårdens ansvar)

3 Samarbete/samverkan Verksamhetsutvecklare / kvalitetssamordnare PV Utvecklingsavdelningen Systemförvaltning vårdsystem och administrativa system Hälsoval

4 Krav Verksamhetsstatistik, VI 2000 - Skl Patientdatalag (2008:355) Termbanken Nysam (Patientregister - specialistvården) Hälsoval

5 Vårdkontakter registreras med hjälp av kontakttyper I JIII och PMO

6 Informationsmängder Vårdform Besökstyp (vårdkontakt) Plats Besöksform Personalkategori Personaluppdrag Hälsovalsuppdrag Delområde (Organisation)

7 vårdkontakt öppenvårdsbesökhemsjukvårdsbesök (vårdtillfälle) hem mottagning team grupp enskilt ordinärt boende särskilt boende annan plats telefonkontakt brevkontakt

8 Vårdkontakter – regler vid registrering Rutin införs i Primärvården vid införande av enhetliga kontakttyper På sikt utvecklas till landstingsgemensam rutin

9 Kontakttyper – beskrivning

10 Åtgärder Åtgärdslista Primärvård – med anledning av Hälsovals uppföljning (KVÅ och ”primärvårdskoder”)

11 Åtgärder Ta bort gamla åtgärdslistor i JIII/PMO Vid behov av fler åtgärdskoder – utveckla och använda ett ansökningsförfarande för åtgärder (ingår ej i detta uppdrag) Städa i Cyklops åtgärdslista (ingår ej i detta uppdrag)

12 Registrering i Elvis - Hälsoval Samarbete pågår med Söderhamns HC samt Rehab i Söderhamn för att utveckla och anpassa deras registrering av vårdkontakter i syfte att följa upp i Hälsoval I Elvis används endast KVÅ för registrering av åtgärder samt i kombination med diagnos. Hitta andra lösningar i syfte att följa upp i Hälsoval

13 Utifrån tidigare diskussion Teambesök registreras endast som produktion (personalperspektiv), ej ur patientperspektiv Ny och återbesök registreras ej – invänta Skl’ s tillgänglighetsuppföljning Administrativ kontakt innehåller brevkontakt (inkl. elektronisk), kontakt utan patient samt övrig administration Särredovisa administration för olika ”personaluppdrag”? (Administration ej tillämpligt i Elvis) Telefonkontakt särskilt boende (läkare) Registrering influensavaccination

14 Införande

15 Avgränsning Primärvården ansvarar för säkerställande av utdata t o m 100930/dag före startdatum

16 Införande Primärvården ansvarar för implementering, med stöd från LoV LoV inbjuder till information vid tre tillfällen, 25/8 i Bollnäs och Hudiksvall, 27/8 i Gävle. Målgrupper är VEC och medicinska rådgivare VEC med stöd av kvalitetssamordnare ansvarar för att informera medarbetare inför införandet VEC för sekreterare informerar sekreterare Alla medarbetare ansvarar för att ta del av informationen

17 Införandestöd Informationsträffar Informationsmaterial Information via Plexus Funktionsbrevlåda Frågor och svar på Plexus

18 Uppföljning Via frågor i funktionsbrevlådan - (svar på Plexus) Uppföljning av respektive VC och VEC via kvalitetssäkring av data i Cyklop – återrapportera till funktionsbrevlåda för oktober och november månad

19 Startdatum 4 oktober 2010


Ladda ner ppt "Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården 2010-08-16 Gunilla Siltberg Lindqvist, Margareta Högström, Utvecklingsavdelningsavdelning."

Liknande presentationer


Google-annonser