Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården"— Presentationens avskrift:

1 Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården
Gunilla Siltberg Lindqvist, Margareta Högström, Utvecklingsavdelningsavdelning

2 Uppdrag Enhetlig struktur för indata
Anpassning av innehåll i datasystemen Korrekt utdata (Hälsoval m.m.) Stöd vid införande (Primärvårdens ansvar)

3 Samarbete/samverkan Verksamhetsutvecklare / kvalitetssamordnare PV
Utvecklingsavdelningen Systemförvaltning vårdsystem och administrativa system Hälsoval

4 Krav Verksamhetsstatistik, VI 2000 - Skl Patientdatalag (2008:355)
Termbanken Nysam (Patientregister - specialistvården) Hälsoval

5 Vårdkontakter registreras med hjälp av
kontakttyper I JIII och PMO

6 Informationsmängder Vårdform Besökstyp (vårdkontakt) Plats Besöksform
Personalkategori Personaluppdrag Hälsovalsuppdrag Delområde (Organisation)

7 vårdkontakt hemsjukvårdsbesök öppenvårdsbesök telefonkontakt
(vårdtillfälle) telefonkontakt brevkontakt hem mottagning enskilt team grupp annan plats ordinärt boende särskilt boende

8 Vårdkontakter – regler vid registrering
Rutin införs i Primärvården vid införande av enhetliga kontakttyper På sikt utvecklas till landstingsgemensam rutin

9 Kontakttyper – beskrivning

10 Åtgärder Åtgärdslista Primärvård – med anledning av Hälsovals uppföljning (KVÅ och ”primärvårdskoder”)

11 Åtgärder Ta bort gamla åtgärdslistor i JIII/PMO
Vid behov av fler åtgärdskoder – utveckla och använda ett ansökningsförfarande för åtgärder (ingår ej i detta uppdrag) Städa i Cyklops åtgärdslista (ingår ej i detta uppdrag)

12 Registrering i Elvis - Hälsoval
Samarbete pågår med Söderhamns HC samt Rehab i Söderhamn för att utveckla och anpassa deras registrering av vårdkontakter i syfte att följa upp i Hälsoval I Elvis används endast KVÅ för registrering av åtgärder samt i kombination med diagnos. Hitta andra lösningar i syfte att följa upp i Hälsoval

13 Utifrån tidigare diskussion
Teambesök registreras endast som produktion (personalperspektiv), ej ur patientperspektiv Ny och återbesök registreras ej – invänta Skl’ s tillgänglighetsuppföljning Administrativ kontakt innehåller brevkontakt (inkl. elektronisk), kontakt utan patient samt övrig administration Särredovisa administration för olika ”personaluppdrag”? (Administration ej tillämpligt i Elvis) Telefonkontakt särskilt boende (läkare) Registrering influensavaccination

14 Införande

15 Avgränsning Primärvården ansvarar för säkerställande av utdata t o m /dag före startdatum

16 Införande Primärvården ansvarar för implementering, med stöd från LoV
LoV inbjuder till information vid tre tillfällen, 25/8 i Bollnäs och Hudiksvall, 27/8 i Gävle. Målgrupper är VEC och medicinska rådgivare VEC med stöd av kvalitetssamordnare ansvarar för att informera medarbetare inför införandet VEC för sekreterare informerar sekreterare Alla medarbetare ansvarar för att ta del av informationen

17 Införandestöd Informationsträffar Informationsmaterial
Information via Plexus Funktionsbrevlåda Frågor och svar på Plexus

18 Uppföljning Via frågor i funktionsbrevlådan - (svar på Plexus)
Uppföljning av respektive VC och VEC via kvalitetssäkring av data i Cyklop – återrapportera till funktionsbrevlåda för oktober och november månad

19 Startdatum 4 oktober 2010


Ladda ner ppt "Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården"

Liknande presentationer


Google-annonser