Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektledning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektledning."— Presentationens avskrift:

1 Projektledning

2 Målsättning / Önskat utfall
Deltagarna har en klar uppfattning avseende sina egna och respektive organisations styrkor och svagheter, samt ett planerad angreppssätt för att förbättra ledarskapet och effektiviteten i projekt. Deltagarna/Teamet har större insikt och förbättrad förmåga att på kort tid skapa en högpresterande projektgrupp. Deltagarna har större insikt och förbättrad förmåga hur hantera förändringar, stress och yttre störningar i projekt. Deltagarna har större insikt och förbättrad förmåga avseende hur använda kommunikation som ett effektivt verktyg i hanterandet av interna & externa projektkontakter. Större insikt avseende kopplingen situationsanpassat ledarskap och en modern projektmiljö. Utveckling av klimatet för samarbete och stöttning av varandra i projektledarrollen Deltagarna har startat en grund till processutvecklingsarbete runt respektive organisations sätt att bedriva projekt Träningen har givit Deltagarna/teamet positiv energi och en tydlig vilja att delta i effektiviseringen av sitt eget och respektive verksamhets sätt att leda & bedriva projekt.

3 Övergripande Program-upplägg: (Röda tråden i upplägget är tillämpning och erfarenhetsbaserad inlärning utifrån ett projektledningsperspektiv) Dag 1 (FM) ”Samla gruppen” Dag 1 (EM) ”Teamet & Energin” Dag 2 ”Projektets grunder” Dag 3 ”Projektplanering & uppföljning” Syfte: Att skapa/forma program- deltagarnas gemensamma analys av förändrings/ förbättrings behov/potential. Gemensamt sätta programmets slutliga utformning, genom-förande & målsättning Insikt om behovet av gemensam målbild och vägbeskrivning i skapandet av goda resultat Fastslå förbättringsmål för projektledning inom våra respektive ansvarsområden. Genomförande: Analys (Igår, idag, Imorgon) Fastsällande av programmål & grovplanering av genom-förandet (utifrån befintligt förslag) Teori Utvärdering av dagen Syfte: Att höja insikterna runt vad som skapar positiv och negativ energi/resultat i ett team Gemensamt hitta förbättrings-potentialer i våra respektive sätt att arbeta med energiskapande i projekt (personligt & organisatoriskt) Skapa Insikt om vikten av resultatorienterat ledarskap Genomförande: Kartläggning av nuvarande arbetssätt / ledarskap Teori Planering och beslut hur tillämpa. Utvärdering av dagen  Syfte: Att skapa en god insikt om ”idén” med projekt som organisations-form Att få deltagarna att se och förstå projektmodellen som en konkurrensfördel Fasindelning i Projektmodeller Kartlägga framgångsfaktorer och nyckelutmaningar i projektledarskapet Roller och intressenter Uppdragsdefiniering & ”Scope Management” Genomförande: Teori Diskussion utifrån erfarenheter och verklighet Projektmodell, genomgång av fasindelningar Syfte: Uppföljning & utvärdering av praktik från Dag 2 Planering av projekt Riskanalys Värdebaserad uppföljning Kvalitet i projektstyrning Korrigerande aktiviteter (avvikelsehantering) Resultatorienterad projektuppföljning Styrguppens roll & ansvar Genomförande: Teori Kartläggning av nuläge Planering och beslut hur tillämpa. Hur utveckla vår modell Utvärdering av dagen

4 Övergripande Program-upplägg: (Röda tråden i upplägget är tillämpning och erfarenhetsbaserad inlärning utifrån ett projektledningsperspektiv) Dag 4 ”Jag som Projekt- ledare & Coach” Dag 5 ”Kommunikation” Dag 7 ”Fortvarighet” Syfte: Uppföljning & utvärdering av praktik från Dag 3 Styrkor och svagheter i mitt ledarskap , hur hanterar/ utnyttjar jag dessa. Skapa insikt om kraften i ett Resultatorienterat coachande. Skapa kunskap avseende grunderna i genomförandet av Resultatorienterad coaching Hantering av konflikter & mentala blockeringar Genomförande: Kartläggning av mig själv Teori Praktisk träning + utvärdering Planering och beslut hur tillämpa. Utvärdering av dagen Syfte: Uppföljning & utvärdering av praktik från Dag 4 Att höja medvetandet avseende betydelsen av kommunikation som verktyg för att nå resultat Min kommunikations & konfliktstil Genomgång och utveckling. Grundläggande träning i aktivt lyssnande och brobyggande (Vinna-Vinna) Förhandlingsteknik Genomförande: Kartläggning av nuläge Genomföra kartläggning av individuell kommunikationsstil (innan dagen) Teori Praktisk träning + utvärdering Planering och beslut hur tillämpa. Utvärdering av dagen Syfte: Uppföljning & utvärdering av praktik från Dag 5 Utvärdering av programmet i sin helhet, förbättringsförslag och behov av ytterligare träning/utveckling fastlagd. (egen roll & organisationen) Planering av hur individerna i detta team kan ta sitt ansvar i utvecklingen av den interna projekteffektiviteten Mötesutvärdering & Avslut

5 Planering Dag 1+2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6
Månad 1 Månad 2 Månad 3 Månad 4 Månad 5 Dag Dag Dag 4 Dag 5 Dag 6 Upplägget bygger på att deltagarna får tillfälle att praktiskt tillämpa de genomgångna teorierna mellan träningstillfällena. Tillgång till individuell telefon-coaching ingår under träningsperioden Under detta halvår parallellt med utbildningen, driver gruppen analys & ev. förbättringar avs. den egna organisationens effektivitet i att driva projekt.


Ladda ner ppt "Projektledning."

Liknande presentationer


Google-annonser