Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Verktyg 3 WORX för entrepre- nörer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Verktyg 3 WORX för entrepre- nörer."— Presentationens avskrift:

1 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Verktyg 3 WORX för entrepre- nörer

2 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Verktyg 1: Hälsa & Produktivitet Verktyg 2: Kostnads- & Investeringskoll Verktyg 3: WORX för entreprenörer Verktyg 4: Kompetens (entreprenör) Verktyg 5: Kompetens (förare) Verktyg 6: Ergo-Check Verktyg 7: Arbetsställningscheck COMFORs utvecklingspaket

3 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Verktyg 3: WORX för entreprenörer Detta jämförelseverktyg (benchmarkingverktyg) är bra för att följa • förarnas mentala påfrestning • arbetsorganisationen • företagsklimatet På så sätt kan företagets • styrkor och • svagheteter identifieras och därmed passande åtgärder vidtas och situationen förbättras.

4 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Benchmarking = förbättra sig genom att lära av andra 

5 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Användarröster om WORX “WORX kan användas för att förbättra arbetssituationen och därmed uppnå högre effektivitet” “Interessant att jämföra sig med andra entreprenörsföretag” “Bra hjälp vid utvecklingssamtal” “Jag får ärliga besked om förarnas åsikter” “Bra verktyg för att kunna upptäcka och reagera på problem i ett tidigt skede” “Mitt ledarskap kan förbättras med hjäp av WORX” “Visar hur arbetsklimatet påverkar mina anställda” “Det är lätt att mata in data och staplarna ger en bra överblick över tillståndet i företaget”

6 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Uppbyggnaden av verktyget 1.Frågeformulär 2.Datainmatningsblad 3.Resultatblad 4.Beslutsdokumentation Verktyget består av fyra delar:

7 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Frågeformuläret Frågorna behandlar: •Mental påfrestning •Arbetsorganisation •Arbetsklimat •Kontroll över arbetssituationen •Socialt stöd och kommunikation •Utveckling och förbättring

8 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Så görs datainsamlingen 1.Skriv ut ett frågeformulär till alla förare 2.Informera förarna • om varför WORX används • att alla svar behandlas anonymt • att resultat enbart presenteras för hela företaget • att resultaten kommer att diskuteras gemensamt 3.Låt förarna svara på frågorna individuellt 4.Samla in och kolla att alla frågor besvarats

9 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Inmatning av data 1.Skriv in företagets namn 2.Skriv in månad och år för datainsamlingen 3.Justera så det finns plats för alla förare • Plats för upp till 6 förare • Om fler, infoga kolumner 4.Skriv in data från frågeformulären 10.Vilken lönemodell har du?  (1) fast lön (plus eventuell bonus)  (3) varierar, eller annan lönemodell  (3) timbaserad lön  (4) volymbaserad lön (här: 1)

10 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Inmatning av data Fråga i formuläretABCDEF 1 Vid planeringen tas hänsyn till hälsa och ergonomi 122134 2 Stöd för förändringar och förnyelse på alla nivåer 2 2145 3 Effektiv och öppen kommunikation 4 Långtidsplan för förnyelse och förbättad hälsa 5 Förare kan och får fatta beslut om hälsa Beräkningarna fungerar trots uteblivna svar, men resultatet blir tillförlitligare med fullständiga data.

11 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Tolkning av resultaten 2.6 – Förbättringsbart 1.6 – 2.5Bra 1 – 1.5Mycket bra Ju lägre värde, desto bättre är situationen:

12 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Exempel på extern (e) och intern (i) jämförelse •Hur ser trenden ut? •Vad kan tänkas ligga bakom värdena? •Vilka åtgärder skulle kunna leda till förbättring? 1.Positiv utveckling (i) 2.Sämre än andra SMEs (e) 3.Negativ utveckling (i) 4.Bättre än andra SMEs (e)

13 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Fem resultatblad 1.Mental påfrestning 2.Arbetsorganisation 3.Kontroll över arbetssituationen 4.Socialt stöd och kommunication 5.Utveckling och förbättring

14 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Identifiera åtgärder genom... 1.Fråga 10 i Verktyg 1: H & P Check 2.Diskussioner med förarna 3.Råd från företagshälsovården 4.Egna erfarenheter

15 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Exemplel på åtgärder •Förmedla mer information till förarna, t. ex. vid regelbundna möten •Förbättra skiftsystemet tillsammans •Definera förarnas ansvar klart och entydigt •Genomför gruppstärkande aktiviteter - team building •Organisera träning i förbättrad kommunikation •Involvera förarna i målformuleringsprocessen

16 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Ett tips! Genomför en eller flera åtgärder snabbt och okomplicerat. Det skapar tempo och visar att företaget menar allvar med satsningen på förändring.

17 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Beslutsunderlag Diskutera och specificera för varje åtgärd: 1.Målsättning 2.Nyckeltal 3.Ansvarig person 4.Berörda personer 5.Startdatum 6.Slutdatum 7.Uppföljning och avslut OBS! Med dokumentation ökar chansen att åtgärderna blir genomförda!

18 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Verktyg 3: WORX för entreprenörer AnvändningsområdeIdentifiera styrkor och svagheter i välmående, arbetsorganisation och företagsklimat Typ av verktygAnalys och långtidsuppföljning, underlag för beslut DokumentVerktyg i Excel Frågeformulär i pdf Användningsfrekvens (rekommenderad) Årligen


Ladda ner ppt "Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Verktyg 3 WORX för entrepre- nörer."

Liknande presentationer


Google-annonser