Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Verktyg 1 Hälsa- & Produktivitets- koll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Verktyg 1 Hälsa- & Produktivitets- koll."— Presentationens avskrift:

1 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Verktyg 1 Hälsa- & Produktivitets- koll

2 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Verktyg 1: Hälsa & Produktivitet Verktyg 2: Kostnads- & Investeringskoll Verktyg 3: WORX för SMEs Verktyg 4: Kompetens (entreprenör) Verktyg 5: Kompetens (förare) Verktyg 6: Ergo-Check Verktyg 7: Arbetsställning COMFORs utvecklingspaket

3 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Bakgrund •Svensk och internationell arbetsmiljö- forskning. •ErgoWood •Forskningsinsatser i COMFOR

4 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Verktyg 1: Hälsa- & Produktivitetskoll Verktyget är bra för att följa upp och förbättra • maskinförarnas hälsosituation • deras prestationsnivå. Detta är nödvändigt för att • upptäcka och • motverka förändringar som kan minska produktionen.

5 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Verktygets struktur Verktyget består av fyra delar: 1.Ett frågeformulär till förarna 2.En loggbok för entreprenören 3.En analys av företagets hälsoläge 4.Värden som kan användas i verktyg 2 Kostnads- & investeringskoll

6 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Fråga 3: Axlarna 08/0308/0608/0908/1209/03 Aldrig62211 Några gånger per månad03243 Några gånger per vecka00201 Så gott som varje dag00021 Varje dag00001 Antal förarformulär som analysen baseras på 08/0308/0608/0908/1209/03 Antal formulär65677 Har du haft besvär (smärta, värk, obehag) i en eller flera kroppsdelar (se figur) under den senaste månaden? Axlarna… Exempel på analysen

7 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Fråga 8: Antal sjuknärvarodagar senaste månaden 08/0308/0608/0908/1209/03 Genomsnittligt antal dagar00112 Totalt antal dagar006816 Maximalt antal dagar006612 Antal förarformulär som analysen baseras på 08/0308/0608/0908/1209/03 Antal formulär65677 Analys av sjuknärvarodagar och produktionspåverkan Exempel på analysen Fråga 8 * Fråga 9: Förlorade dagars produktion 08/0308/0608/0908/1209/03 Antal dagar med förlorad produktion p.g.a. sjuknärvaro 0000,52,5

8 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Att välja säkerhetsnivå i Excel 1.Starta Excel 2.Öppna menyn ’Verktyg’ 3.Välj ’Makro  ’ ’Säkerhet... ’ 4.Välj ’Medium’ under ’Säkerhetsnivå’ i fönstret som öppnas → 5.Bekräfta med ’OK’

9 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Att installera verktyget 1.Spara en kopia av verktyget på hårddisken 2.Öppna Excel och verktyget 3.Välj ’Med makro’ i fönstret som öppnas →

10 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Formulär (2 sidor) •Arbetstiden •Besvär •Olyckor och tillbud •Återhämtning •Sjukskrivning •Produktivitet •Åtgärdsförslag •Viktiga omständigheter Frågorna behandlar:

11 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Indata •Skriv in månad/år för datainsamlingen •Justera så det blir plats för aktuellt antal förare •Skriv in data från frågeformulären

12 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Indata •Skriv in månad/år för datainsamlingen •Justera så det blir plats för aktuellt antal förare •Skriv in data från frågeformulären i aktuella celler

13 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Indata •Skriv in månad/år för datainsamlingen •Justera så det blir plats för aktuellt antal förare •Skriv in data från frågeformulären i aktuella celler •Resultaten beräknas automatiskt

14 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 VIKTIGT 1 ! För att analysprogrammet ska fungera riktigt måste du ange ’antal arbetstimmar senaste veckan’ i rad 23 for varje förare: 231Arbetstimmar senaste veckan424736125511

15 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 VIKTIGT 2 ! För att analysprogrammet ska ge korrekta värden till ’Verktyg 2: Kostnads- & investeringskoll’ måste du för varje förare ange i rad 22 om han huvudsakligen är skotar- eller skördarförare. 22 Skördarförare (1), skotarförare (2) 122211

16 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Sjukdagar 1.Antalet mätningar (perioder) måste vara desamma som antalet mätningar i ’Indata’. 2.Dokumentera ohälsa och utebliven produktion i de blå cellerna med data från egna källor.

17 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Sjukdagar 3.Dokumentera viktiga händelser och omständigheter i det blå fältet PERIODEN KARAKTERISERADES AV:  Period 1:  Period 2:  Period 3:  Period 4:  Period 5: Dessa uppgifter är viktiga för att kunna uppskatta kostnaderna och för att identifiera förebyggande åtgärder.

18 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Sjukdagar SKÖRDARE Period 1Period 2Period 3Period 4Period 5 Antal sjukdagar för skördarförare: Därav med reservförare:321002 Därav utan reservförare (maskinen stod still):55555 Lön för reservförare på skördare: (i % av ordinarie förares lön) 120 130120 Reservförarens produktion på skördaren: (i % av ordinarie förares produktion) 90 85 90 4.Skriv in data för skördar- och skotarförare

19 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Förbättringsåtgärder 5.Dokumentera information från frågorna 10 och 11 • Bästa sättet att förbättra hälsa och produktionsnivå? • Andra viktiga omständigheter?

20 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Resultat Kolla igen på bladet ’Indata'!  Att alla förare har ett värde för ‘antal arbetstimmar senaste veckan’ i rad 23  Försäkra dig om att varje ny period har en beteckning i periodens första kolumn på rad 19

21 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Grön Ingen åtgärd behövs. Alla förare har valt det mest positiva svarsalternativet. Ljusgul Åtgärder kan bli nödvändiga i framtiden. Gul Åtgärder måste vidtagas snart. Orange Åtgärder måste vidagas inom kort. Röd Allvarliga problem. Åtgärder måste vidtagas omedelbart. Resultat

22 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Identifiera företagets 1.Styrkor  gröna celler 2.Svagheter  röda celler  orange celler … för att kunna investera och agera målinriktat! Resultat

23 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Fråga 3: Skuldror Mar 08Jun 08Sep 08Dec 08Mar 09 Aldrig01111 Några gånger per månad32132 Några gånger per vecka30200 Så gott som varje dag01122 Varje dag01111 Antal förarformulär som analysen baseras på Mar 08Jun 08Sep 08Dec 08Mar 09 Antal formulär65676 Diskutera (för varje resultattabell): 1.Hur ser utvecklingen ut? 2.Vad kan tänkas ligga bakom siffrorna? 3.Vilken åtgärd kan förbättra situationen? (Se förslag i verktyget - bladet före resultaten) 4.Hur mycket kostar åtgärden? 5.Hur effektiv kan åtgärden tänkas vara? Resultat

24 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Beslut Specificera efter att ha diskuterat varje åtgärd 1.Kostnaderna 2.Målsättningen 3.Indikatorer 4.Ansvarig person 5.Berörda personer 6.Startdatum 7.Datum när åtgärden ska vara klar 8.Uppföljning och avslut

25 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Värden för verktyg 2 VIKTIGT! För att få korrekta värden måste antalet datainsamlingar som genomförts de senaste 12 månaderna skrivas in i cell D9.

26 Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Verktyg 1: Hälsa- & Produktivitetskoll AnvändningsområdeFå kunskap om maskinförarnas hälsoläge och produktionsnivå Typ av verktygInstrument för långtidsuppföljning, kontroll och analys, ger underlag för beslut DokumentExcel-fil Användningsfrekvens (rekommenderad) Var 3 dje månad


Ladda ner ppt "Projekt nr. 030300-2 Oscar Hultåker Uppsala Introduktion 2009 Verktyg 1 Hälsa- & Produktivitets- koll."

Liknande presentationer


Google-annonser