Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WORKSHOPS - Effektiv Miljötillsyn – ett Projekt för Ökat Lärande och Hälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WORKSHOPS - Effektiv Miljötillsyn – ett Projekt för Ökat Lärande och Hälsa."— Presentationens avskrift:

1 WORKSHOPS - Effektiv Miljötillsyn – ett Projekt för Ökat Lärande och Hälsa

2 Projektets syfte Att för personal i samtliga 33 skånska kommuner som arbetar med tillsynsfrågor kartlägga behovet och genomföra kompetensutvecklingsinsatser parallellt med en utveckling av arbetsformer och en ökad samverkan mellan kommunernas miljökontor (motsvarande) -dels för att skapa förutsättningar för ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö -dels för att stärka möjligheterna för kommunerna att uppnå kvalitetsmålen för miljö-, hälsoskydds- och livsmedelstillsynen.

3 ”Effektiv Miljötillsyn” Projektet pågår under perioden 2011-02-01 – 2013-06-30. Genomförs i två delar: 1.En förprojektdel där vi kartlägger organisationernas och medarbetarnas kompetensbehov och organisationernas behov ökad samverkan och förändrade arbetsformer (pågår t o m juli 2011). 2. En genomförandedel där vi genomför utbildnings- insatserna (efter en förnyad bedömning av ESF).

4 Förprojektdelen Pågår under perioden 2011-02-01 – 2013-07-31. Kartläggning av behoven som underlag för utbildningar. Ligger som underlag för en förnyad bedömning av ESF om fortsatta medel.

5 Förprojektdelen Förprojektdelen/kartläggningen består av: Workshops med verksamhetsansvariga/nyckelpersoner från kommunerna. Enkätundersökning för samtliga medarbetare. Intervjuer med utvalda medarbetare.

6 Genomförandedel Om ESF beviljar fortsatta medel påbörjas genomförandet i augusti 2011 och pågår t om juni 2013. Under denna period kommer utbildning att genomföras preliminärt inom områden som berör ledarskap, teamutveckling, kommunikation, konflikthantering, tillsynsmetodik,interkulturell kommunikation, förändringskunskap samt verksamhetsspecifik utbildning inom miljöområdet i sin helhet med relevanta juridiktillämpningar.

7 Dagens Workshop Gemensamt diskutera och identifiera: Vilka övergripande kompetensbehov som finns i tillsynsverksamheterna? Hur nya arbetsformer och en ökad samverkan kan stärka resursutnyttjande och bättre tillvarata medarbetarnas inflytande?

8 Kompetensbehov Vilka kompetensbehov anser du att det finns i din verksamhet för att effektivisera arbetet, öka möjligheterna att nå målen samt för att öka personalens inflytande? Vilka behov finns i verksamheten för att utbildningarna inte bara ska vara utvecklande för enskilde medarbetaren utan även för organisationen i sin helhet?

9 Arbetsformer och samverkan Finns det behov av nya nya/förändrade arbetsformer internt i verksamheten för att stärka resursutnyttjande och för att bättre tillvarata medarbetarnas inflytande? Finns det behov av en ökad samverkan mellan kommunerna? Kan de samlade tillsynsresurserna användas mellan kommunerna för att underlätta planering?


Ladda ner ppt "WORKSHOPS - Effektiv Miljötillsyn – ett Projekt för Ökat Lärande och Hälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser