Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektledarträning. Målsättning / Önskat utfall Deltagarna/teamet har en gemensam uppfattning avseende sina egna och gruppens styrkor och svagheter i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektledarträning. Målsättning / Önskat utfall Deltagarna/teamet har en gemensam uppfattning avseende sina egna och gruppens styrkor och svagheter i."— Presentationens avskrift:

1 Projektledarträning

2 Målsättning / Önskat utfall Deltagarna/teamet har en gemensam uppfattning avseende sina egna och gruppens styrkor och svagheter i vårt sätt att driva och arbeta i projekt Deltagarna har större insikt och förbättrad förmåga hur hantera förändringar och yttre störningar i projekt. Deltagarna har större insikt och förbättrad förmåga avseende hur använda kommunikation som ett effektivt verktyg i hanteringen av interna och externa projektkontakter. Deltagarna har fått idéer och nya verktyg i hantering svåra lägen i projekt. Praktisk tillämpning av teorier under mellantiden dag 2 till 3 Utveckling av klimatet för samarbete och stöttning av varandra i projektledarrollen, samt etablerandet av en best practice och kontinuerlig utveckling av xxx förmåga att driva projekt. Träningen har givit deltagarna/teamet positiv energi och en tydlig vilja att delta i effektiviseringen av xxx sätt att leda och bedriva projekt.

3 Agenda, Projektledarträning xxx Önskat utfall/Agenda Att skapa/forma gruppens gemensamma analys av xxx´s förbättrings/förändrings potential avs projekt. Insikt om behovet av gemensam målbild och vägbeskrivning i skapandet av goda resultat Gemensam tolkning av begreppet effektivitet och effektiva team och projekt Att höja insikterna runt vad som skapar positiv respektive negativ energi/resultat i ett team. Framgångsfaktorer i projekt kartlagda -Etableringsfas -Planeringsfas Tillvägagångssätt Workshop, behovsanalys (Igår, idag Imorgon) Teoripass Utvärdering Önskat utfall/Ageda Att höja medvetandet avseende betydelsen av kommunikation som verktyg för att nå resultat i projekt Höjd insikt om den egna kommunikationsstilen och personliga utvecklingsplaner satta. Grundläggande träning i aktivt lyssnande och brobyggande (Vinna –Vinna) Grundläggande förmåga att genoföra resultatorienterad projektcoaching Analys hur vi kan applicera projektcoaching i våra projekt Beslut hur gå vidare Kursutvärdering genomförd Tillvägagångssätt Teoripass runt Kommunikation, Kommunikationsstilar & Projektcoaching Genomgång av personliga kommunikationsstilar Framtagande av individuella utvecklingsplaner Workshops Utvärdering Önskat utfall/Agenda Framgångsfaktorer i projekt kartlagda -Genomförandefas -Avslutsfas ”Resultatorienterad ledning av projekt” introducerad och utvärderad. Analys/Beslut hur dessa verktyg kan appliceras i löpande verksamhet. Höjd förmåga att hantera motstånd och oplanerade förändringar. Hantering av projektets intressenter Beslut hur etablera en kontinuerlig förbättringsprocerss avseende vårt arbetssätt. Planering av praktiskt användning av genomgångna teorier + ev. Justering av innehåll dag 3. Tillvägagångssätt Workshops Teoripass Utvärdering Dag 1 ”Motivation & Förbättringspotential” Dag 3 ”Kommunikation & Coaching” Dag 2 ”Effektiv Projektledning”

4 Agenda dag 1 08.30Inledning - Presentation - Önskat utfall - Förväntningar - Agenda 09.15Effektiva organisationer (grupper, projekt…) - Begreppet effektivitet - Framgångsfaktorer och fallgropar 10.30Analys av tillståndet nu och kommande utmaningar för oss - Igår, Idag, Imorgon - På väg in, på väg ut. 12.00 Lunch 13.00Fastställande av prioriterade förbättringsområden relaterat genomförd analys av framtida kravbild på projekt. - Inventering & Prioritering 14.00Projekt som Organisationsform - När och varför 14.30Framgångsfaktorer i projektets tidiga faser - Initiering - Planering 16.00Avslut dag 1

5 Agenda dag 2 08.30Backspegel - Tankar och reflektioner på gårdagen - Förväntningar på dag 2 08.45 Framgångsfaktorer i projektets senare faser - Genomförande - Avslut 10.30Framgångsfaktorer i projektledarrollen - Hantering av projektets intressenter - Kravställning, uppföljning & rapportering - Metod för resultatorienterad projektledning - Utvärdering av metoden. 12.00 Lunch 13.00Uppföljning & Målsättning på våra projekt - Hur följa upp kostnader & lönsamhet ? - Hur följa upp kvalitet & effektivitet ? 14.00Etablering av kontinuerligt förbättringsarbete avseende sättet att driva Projekt - Hur jobba med ständiga förbättringar - Vad tar vi tag i först? 15.15Planering nästa steg - Planering av praktisk tillämpning inför dag 3 - Input till planerig av dag 3 15.45Utvärdering dag 1&2 16.00Avslut dag 2

6 Agenda dag 3 08.30Inledning - Önskat utfall, förväntningar & Agenda - Hänt sedan sist, utvärdering av praktisk tillämpning 09.15 Kommunikation - Framgångsfaktorer för lyckosam kommunikation 10.00 Aktivt lyssnande som del i ledarskapet - Syftet med aktivt lyssnande, Förutsättningar (Vinna –Vinna) - Metoder - Träning - Hur applicera i projektlederiet, Resultatorienterad coaching 12.00 Lunch 13.00Kommunikations & Konfliktstilar - Vad är KK stilar - Hur ser min stil ut, Hur ser gruppens ut? - Hur påverkas jag av stress. - Slutsatser och utvecklingsplaner 14.45Hantering av konflikter - Kartläggning - Metoder för att hantera. 15.30Nästa steg - Hur får vi processen att fortsätta? - Vad tar vi tag i? 15.45Utvärdering 16.00Avslut dag 2


Ladda ner ppt "Projektledarträning. Målsättning / Önskat utfall Deltagarna/teamet har en gemensam uppfattning avseende sina egna och gruppens styrkor och svagheter i."

Liknande presentationer


Google-annonser