Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utmaningar i arbetet med BfL Anders Jönsson. Om mig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utmaningar i arbetet med BfL Anders Jönsson. Om mig."— Presentationens avskrift:

1 Utmaningar i arbetet med BfL Anders Jönsson

2 Om mig

3 Projekt

4 Fem utmaningar

5 Att motivera BFL

6

7

8

9 SR L BFL

10 Att motivera BFL Information från bedömning ANVÄNDS för att stödja undervisning/lärande.

11 Att motivera BFL

12

13

14 Fem utmaningar

15 Att implementera BFL

16

17

18

19

20 Fem utmaningar

21 Förmågor vs. innehåll Ipsativ bedömning – jämförelse med sig själv Normrelaterad bedömning – jämförelse med andra ”Målrelaterad" bedömning – jämförelse med kunskapsnivåer

22 Olika former av ”målrelaterad” bedömning: -Poänggränser -”Dolda kriterier”/”tyst kunskap” -Exempel på prestationer -Beskrivningar av prestationsnivåer Förmågor vs. innehåll

23 Prestationsnivåer (”standards”): ”Content standards” ”Performance standards” Förmågor vs. innehåll

24 Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. (Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6, Biologi) Förmågor vs. innehåll

25 Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. (Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6, Biologi) Förmågor vs. innehåll

26 Fördelar med ”performance standards”: 1.Man nöjer sig inte med att eleverna kan återge kunskaper – de måste också kunna använda kunskaperna i funktionella sammanhang. 2.Bedömningsunderlaget synliggörs 3.Ger möjlighet till ”mastery”- undervisning

27 Förmågor vs. innehåll Återkoppling Ökad förståelse för mål och kriterier Förbättrade prestationer … framföra och bemöta åsikter …

28 Förmågor vs. innehåll Svårigheter med ”performance standards”: Att bedöma handling!

29 Förmågor vs. innehåll Problem: Påverkan av kontext och irrelevanta faktorer Låg samstämmighet mellan lärare Tidskrävande

30 Förmågor vs. innehåll Bedöm systematisk utifrån kursplaner Utgå från tydliga kriterier och anvisningar Gör bedömningar utifrån brett underlag Dokumentera elevernas prestationer SAMBEDÖMNING

31 Förmågor vs. innehåll Summering: Att bedöma handling är svårt och kräver systematisk bedömning utifrån kriterier. Men ”performance standards” ger goda möjligheter för BFL.

32 Fem utmaningar

33 Återkoppling Återkoppling = 0,73 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OF DESIRED EFFECTS 0 0,15 0,40 Från Hattie (2009): Visible learning 0,73 Baserat på 23 metastudier (totalt 1287 studier)

34 Återkoppling Svårigheter med återkoppling: 1.All återkoppling är inte lika bra. 2.Det är tidskrävande att ge återkoppling. 3.Många elever använder inte sin återkoppling.

35 Återkoppling Värderande Positiv/negativ Personlig Beskrivande Specificerande/Konstruktiv Uppgiftsrelaterad

36 Återkoppling Form av bedömning AntalEffekt Svag återkoppling310,16 Endast återkoppling480,23 Svag formativ bedömning490,30 Medel formativ bedömning410,33 Stark formativ bedömning160,51

37 Återkoppling

38

39

40

41

42

43

44 Vanliga hinder: 1.Eleverna får återkoppling först när kursen /momentet är avslutad 2.Återkopplingen ligger på fel nivå

45 Återkoppling

46

47 Vanliga hinder: Eleverna ges ingen träning i hur de kan använda den återkoppling de får.

48 Återkoppling Vanliga hinder: 1.Eleverna får oftast bara tillgång till ord – inte exempel. 2.Eleverna ges sällan möjlighet att diskutera sin återkoppling (eller bedömningskriterier).

49 Återkoppling

50

51

52

53 Fem utmaningar

54 Involvera eleverna Fördelar med att engagera eleverna i bedömningen: Tidsbesparande för läraren Mycket effektivt för elevernas lärande Viktigt för att lära eleverna att kunna ta ansvar för sitt eget lärande.

55 Involvera eleverna Svårigheter med att engagera eleverna i bedömningen: Kräver övning och tar tid innan det ger utdelning Läraren måste lämna över ansvar/kontroll till eleverna Eleverna kan vara motvilliga

56 Involvera eleverna

57

58

59

60

61 Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3 Frågor: Var är jag nu? Starka sidor, svaga sidor? Hur ska jag göra för att bli bättre…? Mål ————— ——— Mål ————— ——— Matris ————— ——— Matris ————— ——— Ex. 3  Ex. 3  Ex. 1  Ex. 1  Ex. 2  Ex. 2 

62 Involvera eleverna Matris ————— ——— Matris ————— ——— Elevens lösning Modell- svar (Återkoppling) Uppgift: Jämför din lösning med modellsvaret. Vilka likheter och skillnader hittar du? Hur skulle din lösning kunna förbättras? Utgå från jämförelsen.

63 Involvera eleverna Matris ————— ——— Matris ————— ——— Elevens lösning Kortfattad återkoppling med kod eller minimatris Uppgift: Identifiera styrkor och utvecklingsbehov i matris/kodbok. Gör en plan inför nästa uppgift.

64 Involvera eleverna Fördelar: Tidsbesparande för läraren Mycket effektivt för elevernas lärande Viktigt för att lära eleverna att kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Svårigheter: Kräver övning och tar tid innan det ger utdelning Läraren måste lämna över ansvar/kontroll till eleverna Eleverna kan vara motvilliga

65 Involvera eleverna

66 Fem utmaningar

67


Ladda ner ppt "Utmaningar i arbetet med BfL Anders Jönsson. Om mig."

Liknande presentationer


Google-annonser