Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 COMFORs utvecklingspaket Processen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 COMFORs utvecklingspaket Processen."— Presentationens avskrift:

1 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 COMFORs utvecklingspaket Processen

2 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Verktyg 1: Hälsa & Produktivitet Verktyg 2: Kostnads- & Investeringskoll Verktyg 3: WORX för entreprenörer Verktyg 4: Kompetens (entreprenör) Verktyg 5: Kompetens (förare) Verktyg 6: Ergo-Check Verktyg 7: Arbetsställningscheck COMFORs utvecklingspaket

3 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Processen Erbjuder hjälp och stöd till entreprenören och hans anställda för att förbättra och behålla  hälsan  säkerheten  välmåendet och  en hög och varaktig produktion Målet är att inspirera entreprenörerna att starta en kontinuerlig förbättringsprocess.

4 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 En process i fem steg 1.Utarbeta policy och rutiner 2.Bedöma risker 3.Hitta lösningar 4.Genomföra 5.Följa upp

5 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Processen – Steg 1 a)Formulera företagets policy b)Utarbeta rutiner c)Identifiera nyckeltal

6 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 1a) Formulera företagets policy Uttrycker företagets vilja och värden konkret lättförståelig och förankrad hos personalen

7 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 1a) Formulera företagets policy Exempel på innehåll: Allmänt ställningstagande Risker på arbetsplatsen Bemanning Arbetstider Arbetsväxling och arbetsvidgning Maskiner

8 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 1a) Formulera företagets policy Firma ’Skog och Maskin’ är en pålitlig leverantör av skogliga uppdrag. Vi fokuserar på att  vara en tillförlitlig affärspartner och arbetsgivare  ha en kompetent personal  våra förare ska vara friska och ha god arbetskapacitet Vi är medvetna om att mekaniserat skogsbruk medför vissa risker, därför  förmedlas arbetsinstruktioner och befogenheter klart och tydligt till förarna  arbetar vi med moderna maskiner och underhåller dem regelbundet  erbjuder vi våra förare en rättvis lön och frihet att påverka sina arbetstider  arbetar vi systematiskt med förbättringar i ett öppet och rakt företagsklimat. Firma ’Skog och Maskin’ är en pålitlig leverantör av skogliga uppdrag. Vi fokuserar på att  vara en tillförlitlig affärspartner och arbetsgivare  ha en kompetent personal  våra förare ska vara friska och ha god arbetskapacitet Vi är medvetna om att mekaniserat skogsbruk medför vissa risker, därför  förmedlas arbetsinstruktioner och befogenheter klart och tydligt till förarna  arbetar vi med moderna maskiner och underhåller dem regelbundet  erbjuder vi våra förare en rättvis lön och frihet att påverka sina arbetstider  arbetar vi systematiskt med förbättringar i ett öppet och rakt företagsklimat. Ett exempel:

9 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 1b) Lägg fast rutiner Rutinerna ska klargöra – av vem – när – hur – på vilket sätt arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

10 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 1b) Lägg fast rutiner vad av vem när hur  maskinförarnas hälsa och produktion  entreprenören  var 3 dje månad  med COMFORs Verktyg 1 Exempel på rutin:

11 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 1c) Identifiera nyckeltal Ex. på nyckeltal beträffande produktionen avverkad volym masklintillgänglighet bränsletillgång antal felhandlingar

12 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Ex. på nyckeltal beträffande hälsan Stelhet, obehag eller smärta Tilltagande trötthet Psykosomatiska besvär 1c) Identifiera nyckeltal

13 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Processen – Steg 2 a)Identifiera riskerna b)Värdera riskerna c)Dokumentera

14 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 2a) Identifiera riskerna Exempel på tekniska risker: långa arbetspass i maskinen låsta arbetsställningar upprepade rörelser högt krav på uppmärksamhet helkroppsvibrationer körning i ojämn terräng lutande arbetsställning dålig maskinergonomi

15 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 2a) Identifiera riskerna Exempel på organisatoriska risker: ensamarbete skiftarbete höga produktionskrav under tidspress oklara instruktioner

16 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 2b) Bedöm riskerna Röd  Gul  Grön  Bör åtgärdas omedelbart Bör årgärdas i sinom tid Ingen risk i nuläget

17 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 2c) Dokumentera Så kan problem och besvär som funnits länge utan att bli åtgärdade upptäckas

18 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Processen – Steg 3 Hitta lösningar – entreprenören – förarna – ibland även kunderna genom öppna och kreativa diskussioner

19 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 3) Hitta lösningar Tekniska Individuella Organisatoriska Ledarskap

20 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Tekniska åtgärder Ny förarstol Extra handtag Rengöra halkskydd...

21 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Individuella åtgärder Träning i arbetsteknik Förbättrad arbetsställning Mikropauser Raster...

22 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Organisatoriska åtgärder Anpassade skiftsystem Minskat antal maskintimmar Fler och varierande arbetsuppgifter Lag- /samarbete...

23 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Ledarskapsåtgärder Förändrat / utökat ansvar Ytterligare delegering av arbetsuppgifter Utveckla nya affärsidéer Förbättra arbetsklimatet...

24 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Processen – Steg 4 a)Genomför överenskomna åtgärder b)Dokumentera åtgärderna

25 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 4a) Genomför åtgärder Var medveten om svårigheter – inrotade vanor – ingen eller liten förståelse Motdrag – diskutera och förankra företagets policy – öka maskinförarnas inflytande – förbättra arbetsklimatet

26 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 4b) Dokumentera åtgärderna 1.Åtgärden 2.Orsak och målsättning 3.Nyckeltal 4.Tidsplan 5.Berärda personer 6.Ev. påföljder om överens- kommelsen bryts 7.Kostnader och finansiering

27 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Processen – Steg 5 bekräfta framgång  konstatera att inget hänt  fastställa misslyckande  Följ upp för att … och för att lära för framtiden

28 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Processen – Steg 5 Bekräfta framgång  1.Avsluta åtgärden 2.Fortsätt för att bli ännu bättre

29 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Processen – Steg 5 Konstatera att inget hänt  Ta reda på varför Prioritera annorlunda Omfördela ansvaret Fortsätt – framgången kanske dröjer Avsluta åtgärden

30 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Processen – Steg 5 Fastställa misslyckande  Ta reda på varför Prioritera annorlunda Omfördela ansvaret Ändra rutinerna Avsluta åtgärden

31 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Att hålla processen levande Involvera hela personalen Använd frågorna som finns vid varje steg för att ge liv åt diskussionerna Genomför en enkel åtgärd omgående  visar att ni menar allvar

32 Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 Processen TillämpningsområdeInspirera entreprenörer att starta en förbättringsprocess Typ av verktygArbetsbok / Handbok DokumentPdf-fil Rekommenderad användning Fortlöpande


Ladda ner ppt "Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 COMFORs utvecklingspaket Processen."

Liknande presentationer


Google-annonser