Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 COMFORs utvecklingspaket Processen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 COMFORs utvecklingspaket Processen."— Presentationens avskrift:

1 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 COMFORs utvecklingspaket Processen

2 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Verktyg 1: Hälsa & Produktivitet Verktyg 2: Kostnads- & Investeringskoll Verktyg 3: WORX för entreprenörer Verktyg 4: Kompetens (entreprenör) Verktyg 5: Kompetens (förare) Verktyg 6: Ergo-Check Verktyg 7: Arbetsställningscheck COMFORs utvecklingspaket

3 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Processen Erbjuder hjälp och stöd till entreprenören och hans anställda för att förbättra och behålla  hälsan  säkerheten  välmåendet och  en hög och varaktig produktion Målet är att inspirera entreprenörerna att starta en kontinuerlig förbättringsprocess.

4 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 En process i fem steg 1.Utarbeta policy och rutiner 2.Bedöma risker 3.Hitta lösningar 4.Genomföra 5.Följa upp

5 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Processen – Steg 1 a)Formulera företagets policy b)Utarbeta rutiner c)Identifiera nyckeltal

6 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion a) Formulera företagets policy Uttrycker företagets vilja och värden konkret lättförståelig och förankrad hos personalen

7 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion a) Formulera företagets policy Exempel på innehåll: Allmänt ställningstagande Risker på arbetsplatsen Bemanning Arbetstider Arbetsväxling och arbetsvidgning Maskiner

8 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion a) Formulera företagets policy Firma ’Skog och Maskin’ är en pålitlig leverantör av skogliga uppdrag. Vi fokuserar på att  vara en tillförlitlig affärspartner och arbetsgivare  ha en kompetent personal  våra förare ska vara friska och ha god arbetskapacitet Vi är medvetna om att mekaniserat skogsbruk medför vissa risker, därför  förmedlas arbetsinstruktioner och befogenheter klart och tydligt till förarna  arbetar vi med moderna maskiner och underhåller dem regelbundet  erbjuder vi våra förare en rättvis lön och frihet att påverka sina arbetstider  arbetar vi systematiskt med förbättringar i ett öppet och rakt företagsklimat. Firma ’Skog och Maskin’ är en pålitlig leverantör av skogliga uppdrag. Vi fokuserar på att  vara en tillförlitlig affärspartner och arbetsgivare  ha en kompetent personal  våra förare ska vara friska och ha god arbetskapacitet Vi är medvetna om att mekaniserat skogsbruk medför vissa risker, därför  förmedlas arbetsinstruktioner och befogenheter klart och tydligt till förarna  arbetar vi med moderna maskiner och underhåller dem regelbundet  erbjuder vi våra förare en rättvis lön och frihet att påverka sina arbetstider  arbetar vi systematiskt med förbättringar i ett öppet och rakt företagsklimat. Ett exempel:

9 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion b) Lägg fast rutiner Rutinerna ska klargöra – av vem – när – hur – på vilket sätt arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

10 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion b) Lägg fast rutiner vad av vem när hur  maskinförarnas hälsa och produktion  entreprenören  var 3 dje månad  med COMFORs Verktyg 1 Exempel på rutin:

11 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion c) Identifiera nyckeltal Ex. på nyckeltal beträffande produktionen avverkad volym masklintillgänglighet bränsletillgång antal felhandlingar

12 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Ex. på nyckeltal beträffande hälsan Stelhet, obehag eller smärta Tilltagande trötthet Psykosomatiska besvär 1c) Identifiera nyckeltal

13 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Processen – Steg 2 a)Identifiera riskerna b)Värdera riskerna c)Dokumentera

14 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion a) Identifiera riskerna Exempel på tekniska risker: långa arbetspass i maskinen låsta arbetsställningar upprepade rörelser högt krav på uppmärksamhet helkroppsvibrationer körning i ojämn terräng lutande arbetsställning dålig maskinergonomi

15 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion a) Identifiera riskerna Exempel på organisatoriska risker: ensamarbete skiftarbete höga produktionskrav under tidspress oklara instruktioner

16 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion b) Bedöm riskerna Röd  Gul  Grön  Bör åtgärdas omedelbart Bör årgärdas i sinom tid Ingen risk i nuläget

17 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion c) Dokumentera Så kan problem och besvär som funnits länge utan att bli åtgärdade upptäckas

18 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Processen – Steg 3 Hitta lösningar – entreprenören – förarna – ibland även kunderna genom öppna och kreativa diskussioner

19 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion ) Hitta lösningar Tekniska Individuella Organisatoriska Ledarskap

20 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Tekniska åtgärder Ny förarstol Extra handtag Rengöra halkskydd...

21 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Individuella åtgärder Träning i arbetsteknik Förbättrad arbetsställning Mikropauser Raster...

22 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Organisatoriska åtgärder Anpassade skiftsystem Minskat antal maskintimmar Fler och varierande arbetsuppgifter Lag- /samarbete...

23 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Ledarskapsåtgärder Förändrat / utökat ansvar Ytterligare delegering av arbetsuppgifter Utveckla nya affärsidéer Förbättra arbetsklimatet...

24 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Processen – Steg 4 a)Genomför överenskomna åtgärder b)Dokumentera åtgärderna

25 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion a) Genomför åtgärder Var medveten om svårigheter – inrotade vanor – ingen eller liten förståelse Motdrag – diskutera och förankra företagets policy – öka maskinförarnas inflytande – förbättra arbetsklimatet

26 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion b) Dokumentera åtgärderna 1.Åtgärden 2.Orsak och målsättning 3.Nyckeltal 4.Tidsplan 5.Berärda personer 6.Ev. påföljder om överens- kommelsen bryts 7.Kostnader och finansiering

27 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Processen – Steg 5 bekräfta framgång  konstatera att inget hänt  fastställa misslyckande  Följ upp för att … och för att lära för framtiden

28 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Processen – Steg 5 Bekräfta framgång  1.Avsluta åtgärden 2.Fortsätt för att bli ännu bättre

29 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Processen – Steg 5 Konstatera att inget hänt  Ta reda på varför Prioritera annorlunda Omfördela ansvaret Fortsätt – framgången kanske dröjer Avsluta åtgärden

30 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Processen – Steg 5 Fastställa misslyckande  Ta reda på varför Prioritera annorlunda Omfördela ansvaret Ändra rutinerna Avsluta åtgärden

31 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Att hålla processen levande Involvera hela personalen Använd frågorna som finns vid varje steg för att ge liv åt diskussionerna Genomför en enkel åtgärd omgående  visar att ni menar allvar

32 Ewa Lidén Kassel Projekt nr Introduktion 2009 Processen TillämpningsområdeInspirera entreprenörer att starta en förbättringsprocess Typ av verktygArbetsbok / Handbok DokumentPdf-fil Rekommenderad användning Fortlöpande


Ladda ner ppt "Ewa Lidén Kassel Projekt nr. 030300-2 Introduktion 2009 COMFORs utvecklingspaket Processen."

Liknande presentationer


Google-annonser