Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsliv och hälsa Sussi Schipper, Ambassadör

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsliv och hälsa Sussi Schipper, Ambassadör"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsliv och hälsa Sussi Schipper, Ambassadör
Rickard Bracken, Projektledare

2 Vad beror stigma på? Kunskapsproblem: Okunskap
Attitydproblem: Fördomar Beteendeproblem: Diskriminering = Stigmatisering Tänkte att den här definitionen kunde bilda en slags utgångspunkt för upplägget. Tycker att definitionen är bra eftersom den pekar på att ska man verkligen komma åt de vi kallar för stigmatisering så behöver man arbeta på alla tre nivåer, öka kunskap, minska negativa attityder och att påverka beteende. Självstigma (susanne)

3 Kunskapsproblem Vad är psykisk ohälsa? Hur vanligt är det?
Osäkerhet – rädsla att göra fel Många chefer saknar kunskap Saknas skriftliga rutiner och policy Hur gör jag som chef? 1. Chefer underskattar hur vanligt det är med psykisk ohälsa i arbetslivet. Mer än varannan chef med personalansvar tror att tio procent eller färre av deras anställda kommer att utveckla psykisk ohälsa någon gång under sitt yrkesliv. En mer korrekt bedömning borde vara procent. 2. Osäkerhet att säga fel saker. Tystnaden beror många gånger på osäkerhet och rädsla att göra fel. Jfr när någon bryter benet 3. Många chefer saknar kunskap om vad man ska göra när man har anställda som har problem med sin psykisk hälsa. Drygt hälften av tillfrågade chefer uppger att de har tillräcklig kunskap hur de ska agera. 4. Knappt hälften av tillfrågade chefer uppger att det finns rutiner till stöd.

4 Attitydproblem I framtiden skulle jag kunna tänka mig att arbeta med en person som har psykiska problem Diagrammet visar bl.a. att det finns mycket negativa attityder, men också att öppenhet är viktigt. De som har erfarenhet av psykisk ohälsa, dvs, egen erfarenhet eller erfarenhet genom nära vän, anhörig eller arbetskamrat har positivare attityder. En förutsättning för att kunna berätta om sin erfarenhet av psykisk ohälsa är att det finns en öppenhet på arbetsplatsen för detta. Tidigare studier visar att så många som 4 av 10 väljer att inte berätta om sina erfarenheter. Diskussion jag som chef göra för att öka öppenheten om psykisk ohälsa på min arbetsplats? Källa: Psykisk ohälsa – attityder, kunskap, beteende 2009

5 Diskriminering Lägre andel i arbete Avskedas oftare Lägre lön
Sämre möjligheter att bli befordrad Dilemma; dölja eller berätta Diskussion: - Hur upptäcker jag tidiga signaler?

6 Arbetslivet idag Var fjärde har egen erfarenhet av psykisk ohälsa
Var tredje upplever att prestationskraven påverkar den psykiska hälsa negativt Var fjärde uppger att det pågår ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa Fritt arbetsklimat och förebyggande arbete ökar delaktigheten och arbetsklimatet Förebyggande arbete minskar prestationskravens negativa effekter Källa: Sifo undersökning: En studie om psykisk ohälsa på jobbet, januari 2013 Diskussion: Vad är egentligen ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa?

7 Förebyggande arbete bör omfatta
Värdegrund Ledarskap, delaktighet Rätt kvalifikationer, kontroll över arbetsuppgifter Tidiga signaler Riktlinjer för agerande i ett tidigt skede sjukdomsfas och efter sjukskrivning Mer fakta om detta finns i Så gör du som chef under kapitlet om hälsofrämjande åtgärder. Diskussion: Vad gör vi på min arbetsplats? Vad kan vi bli bättre på? Bestäm tre åtgärder?

8 Har företag råd att inte agera?
Nästan 4 av 10 sjukskrivna beror på psykisk ohälsa Samhällets kostnader 70 miljarder eller 3% av BNP. Kritiska värden

9 Tänkte bara nämna något om detta som en inspiration hur man kan rusta organisationer

10 Så gör du som chef Beställ kostnadsfritt på www.hjarnkoll.se
De kan också stödja oss genom att bli supporter på Hjärnkoll.se Beställ kostnadsfritt på


Ladda ner ppt "Arbetsliv och hälsa Sussi Schipper, Ambassadör"

Liknande presentationer


Google-annonser