Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning ST-läkare-specialister 2014 Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning ST-läkare-specialister 2014 Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning ST-läkare-specialister 2014 Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till arbetslivet. Vårt uppdrag

2 Utbildning ST-läkare-specialister 2014 Två tidsmaskiner är igång… 1. Tidsbegränsning: Sjukpenning på normalnivå 364 dagar inom ramtiden 450 dagar Därefter får sjukpenning på fortsättningsnivå betalas ut för ytterligare 550 dagar 2. Rehabiliteringskedjan: Anger vad arbetsförmågan skall prövas mot.

3 Utbildning ST-läkare-specialister 2014 Sjukpenning betalas ut om den anställde inte kan klara de vanliga arbets- uppgifterna. Sjukpenning betalas ut om den anställde inte kan klara någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om den anställde inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbets- uppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter söks även på hela arbets- marknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till tjänstledighet för att söka och pröva annat arbete ** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar. *** Vid allvarliga sjukdomar eller om oskäligt betalas sjukpenning ut längre än 365 dagar. 0 90 180365 Rehabiliteringskedjan – bedömning av arbetsförmåga för anställda Gemensam kartläggning med Arbetsförmedlingen Efter dag 365 kan sjukpenning på normal- nivå eller på fortsättnings- nivå beviljas efter ansökan

4 Utbildning ST-läkare-specialister 2014 Försäkrings- kassans handläggare SASSAM SLU/TMU Läkarintyg Försäkrings medicinskt beslutsstöd Dokumentation avstämningsmöte Utlåtande från arbets- givare Försäkringskassans handläggare fattar beslut där FMR:s yttrande kan – men behöver inte - ingå som ett av flera beslutsunderlag Vilka underlag ligger till grund för handläggarens beslut?

5 Utbildning ST-läkare-specialister 2014 Sjukersättning Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga Avser hela arbetsmarknaden Rehabiliteringsmöjligheter uttömda Kan ges i kvartsnivåer Det finns inga särskilda skäl

6 Utbildning ST-läkare-specialister 2014 Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga Unga mellan 19-29 år som troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning Ansökan kan beviljas för minst 1 år och som längst för en period om 3 år Under tid med ersättning: Rehabiliteringsplan Delta i aktiviteter

7 Utbildning ST-läkare-specialister 2014 Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång En ersättning för unga mellan 19-29 år som på grund av funktionsnedsättning behöver längre tid än normalt för att avsluta grundskolan eller gymnasiet. Försäkringskassan kan i vissa fall begära ett intyg från skolan eller ett läkarutlåtande som visar att din förlängda skolgång beror på funktionsnedsättningen. Under tid med ersättning: Delta i aktiviteter

8 Utbildning ST-läkare-specialister 2014 Alternativ till sjukskrivning Deltidssjukskrivning Arbetsresor Förebyggande sjukpenning Arbetsprövning Arbetsträning

9 Utbildning ST-läkare-specialister 2014 Arbetsresor Ersättning för resor till och från arbetet istället för sjukpenning om den försäkrade kan arbeta men på grund av sjukdom inte kan ta sig till arbetet. Försäkringskassan betalar skälig ersättning för resor tex taxi. Begränsad tid

10 Utbildning ST-läkare-specialister 2014 Förebyggande sjukpenning Sjukpenning kan betalas vid medicinsk behandling eller rehabilitering som syftar till att förebygga sjukdom, förkorta sjukdomstid eller att minska nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom Behandlingen/rehabiliteringen ska ha ordinerats av läkare och ingå i en av Försäkringskassan godkänd plan. Enstaka besök berättigar inte till ersättning.

11 Utbildning ST-läkare-specialister 2014 Förebyggande sjukpenning fortsättning Om man pga. pågående behandling eller rehabilitering är förhindrad att arbeta eller ta ett arbete. Vid förebyggande medicinsk behandling ska läkare ha konstaterat att det föreligger förhöjd sjukdomsrisk och att sjukdomen som befaras uppkomma kan leda till nedsättning av arbetsförmågan.

12 Utbildning ST-läkare-specialister 2014 Närståendepenning Infördes 1 juli 1989 Anhörig som vårdar en svårt sjuk Läkarutlåtande för närståendepenning Sammanlagt för den som vårdas 100 dagar respektive 240 dagar

13 Utbildning ST-läkare-specialister 2014 Kontakt med Försäkringskassan Kundcenter för privatpersoner Telefon 0771-524 524 Kundcenter för partner Telefon: 0771-17 90 00 Servicekontor: personliga besök Mobiltelefon alt surfplatta: e-leg till Mina sidor Internet: www.forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se Facebook facebook.com/foralder facebook.com/bostadsbidrag


Ladda ner ppt "Utbildning ST-läkare-specialister 2014 Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser."

Liknande presentationer


Google-annonser