Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönsamma energilösningar inom industrin STF 25 oktober 2006 Karin Byman Fällor och framgångsfaktorer i spillvärmeprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönsamma energilösningar inom industrin STF 25 oktober 2006 Karin Byman Fällor och framgångsfaktorer i spillvärmeprojekt."— Presentationens avskrift:

1 Lönsamma energilösningar inom industrin STF 25 oktober 2006 Karin Byman Fällor och framgångsfaktorer i spillvärmeprojekt

2 Bakgrund  Underlag och erfarenheter är hämtade från spillvärmeprojekt som fått stöd inom lokala investeringsprogrammet – LIP.  ÅF genomförde en utvärdering av programmet 2004.  Underlag: Ansökningshandlingar, verksamhetsrapporter, slutrapporter, telefonintervjuer och enkät, besök i kommuner, samt hos energibolag och industrier

3 Definition av spillvärme Överskottsenergi som ej kan nyttiggöras internt och där alternativet är att värmen släpps ut till omgivningen. Värmen kan vara bunden i vätskor eller gaser.

4 Tillförd energi till fjärrvärmen Källa: STEM

5 Spillvärme Spillvärmeleveranser år 2004: 3 800 GWh. Ytterligare potential: minst 5000 GWh Spillvärme utgör 7 procent av totalt använt bränsle för fjärrvärme

6 Genomförda spillvärmeprojekt inom LIP Nynäs / Nynäshamn Scanraff / Lysekil Perstorp Oxo / Stenungsund OVAKO / Hofors Vargön Alloys / Vänersborg Brikett Energi AB / Ulricehamn Assi Domän Frövi / Linde Energi Porpac / Jula Postorder Neste Oxo / Älvängen Uddeholm Tooling / Hagfors Holmen Paper / Hallstavik Värö Bruk / Varberg Av 25 identifierade spillvärmeprojekt har bara 12 genomförts som planerat – trots beviljade bidrag:

7 Åtgärder som ej genomförts som planerat  Överskattat spillvärmetillgången – otillräcklig förstudie  Visade sig vara för dyr – otillräcklig förstudie  Industrin lades ned eller bytte ägare.  Parterna kan inte enas.  Tre av projekten har inte blivit men planerna lever vidare….

8 Spillvärmekällor

9 Exempel på spillvärmekällor

10 Teknik i spillvärmeprojekten ”Det unika är att en bunt intelligenta och engagerade ingenjörer inte har kommit fram till något unikt och spektakulärt utan att vi har installerat enkel, billig och väl beprövad teknik som fungerar utmärkt.”

11 Spillvärmen och miljön  Spillvärmen har inga nettoutsläpp.  Spillvärmen utgör långsiktiga åtgärder.  Spillvärmen ersätter främst fossila bränslen och minskar därför  Växthuseffekten  Övergödning  Försurning

12 Spillvärme inom LIP  Tolv genomförda projekt 1998-2004: 350 GWh spillvärme per år.  1 150 Mkr investerade varav 240 Mkr utgått som bidrag

13 Spillvärmeåtgärdernas miljönytta (exklusive biobränsle) Villaolja Olja, vv / ind Gasol Naturgas El, nordisk mix

14 Kostnadsfördelning Exempel för enskilt projekt

15 Kostnadsfördelning (totala investeringar)

16 Ersättning för spillvärme

17 Spillvärme främjar fjärrvärmens konkurrenskraft Orter där spillvärme utgör 40 procent eller mer av fjärrvärmeleveranserna har i genomsnitt 8 procent lägre fjärrvärmetaxa än övriga kommuner Källa: Nils Holgersson-rapporten och Svensk Fjärrvärme

18 Hinder för spillvärmeprojekt  Skillnader i arbetssätt mellan industri – energibolag – kommun  Lönsamhetsmål  Beslutsprocesser  Förtroende  Fjärrvärmeföretaget blir beroende av extern part  Vågar lita på långsiktigt, kontinuerlige leveranser?  Politik  Svårt att förutse energipolitiska förutsättningar  Styrmedel såsom deponiavgift på avfall och bidrag till kraftvärme påverkar spillvärmens konkurrenskraft.  Kapitalintensiva investeringar  Utanför industrins kärnverksamhet

19 Framgångsfaktorer  Väl genomarbetad förstudie  Eldsjälar  Katalysator  En tydlig styrgrupp med förankring i respektive organisation  Win-win!  Det är viktigt att hitta ett sätt att dela på investeringar och vinst som båda parter finner fördelaktigt.  Passa på!  Faktorer som bidrar till beslut om spillvärmeprojekt är om industrin eller energibolaget står inför förändring av processerna eller anläggningen.


Ladda ner ppt "Lönsamma energilösningar inom industrin STF 25 oktober 2006 Karin Byman Fällor och framgångsfaktorer i spillvärmeprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser