Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiråd för företag “Vi hade ingen aning att det gick så mycket energi till belysningen. Den investering vi gjorde i ny modern belysning betalade sig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiråd för företag “Vi hade ingen aning att det gick så mycket energi till belysningen. Den investering vi gjorde i ny modern belysning betalade sig."— Presentationens avskrift:

1 Energiråd för företag “Vi hade ingen aning att det gick så mycket energi till belysningen. Den investering vi gjorde i ny modern belysning betalade sig på omkring 10 månader och då är det minskade kylbehovet inte inräknat.” – Roger Berndtsson, Kvalitets- och miljöchef CoffeeQueen

2 Energi- och klimatrådgivning Opartisk rådgivning till företag, organisationer och hushåll. Rådgivningen är kostnadsfri och finns i alla kommuner. Inspiratör, bollplank och rådgivare

3 Innehåll Varför? Hur gör man? Åtgärder Exempel Lagar, krav och styrmedel Var kan man få hjälp?

4 Varför? Det är lönsamt att energieffektivisera! Minskad miljöpåverkan! Energieffektivisering = att med minskad energianvändning uppnå samma nytta eller att med samma energianvändning uppnå större nytta än tidigare.

5 Hur kommer man igång? Inventera! - ta fram statistik - identifiera processer ”Nattvandring” Ta hjälp av expert Låt personalen vara delaktig

6 Tre steg Steg 1 Minska energibehovet Steg 2 Maximera andelen förnybara bränslen Steg 3 Använd de fossila bränslena så effektivt som möjligt

7 Steg 1: Minska energibehovet Släcka, stänga av, styra, reglera, täta Engagera personalen Byt pumpar, fläktar, motorer Förbättra fastighetens klimatskal Återvinn värme Installera värmepump Använd frikyla eller fjärrkyla Ställ krav vid inköp – tänk livscykelkostnad

8 Steg 2: Öka andelen förnybara bränslen Grön el Konvertera olja till fjärrvärme/biobränsle Solvärmt varmvatten Transportera på järnväg Tjänstebilar med alternativa bränslen och resepolicy

9 Steg 3: Använd fossila bränslen så effektivt som möjligt Serva pannan Installera rökgaskondensering Utbilda personal i sparsam körning Klimatkompensera - klimatneutralt företag

10 Exempel: Parker Hannifin AB Från 18 till 10 kWh/produkt Återvinning av spillvärme från kompressor Närvarosensorer och timerstyrning av utrustning Sektionering av belysningsanläggning Byte till T5-ljusrör

11 Exempel: NetOnNet Kan spara 30 000 kr per år Byte av fasadbelysning Återbetalningstid: 1 år

12 Exempel: ABB Motors & Machines Sparar 60 000 kr per år Årsanpassad ventilation 130 MWh el och 200 MWh fjärrvärme sparas Återbetalningstid: 0 år.

13 Exempel: Kohlswa Seriestål AB Armaturerna byttes mot högtrycksnatrium Styrning och sektionering av belysningen Förbättrad ljusstyrka, behagligare ljusfärg Halverad eleffekt Underhållsbehovet minskade kraftigt Återbetalningstid: 5 år

14 Klimatmål och styrmedel För att nå Sveriges klimatmål behövs statliga styrmedel Energideklaration Ekodesigndirektivet

15 Mer om styrmedel Miljöbalken Handel med utsläppsrätter Bidrag till investeringar

16 eNyckeln Verktyg för fastighetsägare Webbaserad databas Energistatistik och underlag till energideklarationen Jämförelser mellan likvärdiga byggnader

17 Detta gör Energimyndigheten Uppmuntrar energieffektivisering i företag och hushåll Stöder forskning och teknikutveckling för att få Sverige att gå över till förnybar energi Testar apparater som använder energi Hanterar handeln med utsläppsrätter, ekodesigndirektivet och eNyckeln Har massor av användbar information för företag på www.energimyndigheten.se > Företag

18 Mer information Energimyndigheten www.energimyndigheten.se > Företag Kommunala energi- och klimatrådgivarna Branschföreningar Energystar www.eu-energystar.org/se TCO-märket www.tcodevelopment.se Miljöstyrningsrådet www.msr.se

19 Sammanfattning Energieffektivisera Tre steg till bättre energiutnyttjande Åtgärder och exempel Klimatmål och statliga styrmedel Frågor? Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Energiråd för företag “Vi hade ingen aning att det gick så mycket energi till belysningen. Den investering vi gjorde i ny modern belysning betalade sig."

Liknande presentationer


Google-annonser