Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför är CCS viktigt? Klimatkonferens i Göteborg 27 januari 2009 Sten Åfeldt Enhetschef Enheten för kraftproduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför är CCS viktigt? Klimatkonferens i Göteborg 27 januari 2009 Sten Åfeldt Enhetschef Enheten för kraftproduktion."— Presentationens avskrift:

1 Varför är CCS viktigt? Klimatkonferens i Göteborg 27 januari 2009 Sten Åfeldt Enhetschef Enheten för kraftproduktion

2 Situationen Globalt 80% av energitillförseln är fossila bränslen Efterfrågan på energi ökar i världen. Ökningstakten de senaste 10 åren har varit i genomsnitt 2,4% per år (kol står för merparten) IEA prognostiserar att energiproduktion med kol ökar med 70% fram till 2030 FN:s klimatpanel (IPCC) anser att CCS har betydelse för att begränsa den globala uppvärmningen

3 EU:s klimatpolitik Utsläppen av växthusgaser ska minska till 2020 Klimatpaketlösning –förnybar energi –CCS –CO2 och bilar –Översyn av EU:s handelssystem med utsläppsrätter –Minskning av växthusgaser

4 Situationen i EU 25% av EU:s koldioxidutsläpp kommer från energiproduktion med kol Den totala energianvändningen minskade 2007 med 2,2% Fossila bränslen kommer fortsatt att behövas användas under många årtionden inom EU Ett harmoniserat regelverk behövs för avskiljning av koldioxid och transport till lagringsplatsen.

5 Situationen i Sverige Låga växthusgasutsläpp i jämförelse med andra industriländer. Omställning från fossila till biobränslen inom energisektorn Merparten av utsläppen sker inom industri- och transportsektorn, ca 65 Mton

6 Koldioxidutsläpp Fossilt och biogent Utredning utförd 2007/08 av ÅF på uppdrag av Naturvårdsverket och Å-Forsk (miljoner ton) 5,6 3,3 2,1 4,2 2,7 2,9 4,9 1,8 6,0 4,9

7 EU:s reformerade handelssystem Pengar ska avsättas till bland annat CCS 300 miljoner utsläppsrätter i reserven för nya deltagare reserveras för 12 kommersiella demonstrationsprojekt Syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring av koldioxid, samt demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi.

8 Regeringens arbete Påverkan på klimatet är en av de högst prioriterade frågorna inför det svenska ordförandeskapet i EU under hösten 2009. Sverige stödjer fortsatt forskning, utveckling och tillämpning av CCS.

9 Energimyndigheten Chalmers, cementindustrin, järn och stål Skagerackprojektet Samlat branschföreträdare med mål om att starta ett gemensamt forskningsprogram Fokus första etappen: Systemstudier -Förutsättningar för avskiljning, transport och lagring

10 CCS är viktigt Fossila bränslen kommer under lång tid att dominera i världen CCS är en viktig teknik för att minska utsläpp av koldioxid Nya energianläggningar får installera CCS. Efterinstallation av CCS kan bli krav på vissa större anläggningar Styrmedel kommer att påverka marknaderna Sverige deltar i utvecklingen

11 Tack


Ladda ner ppt "Varför är CCS viktigt? Klimatkonferens i Göteborg 27 januari 2009 Sten Åfeldt Enhetschef Enheten för kraftproduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser