Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utsläppsrätter och miljökostnader 2007-10-04 Martin Valleskog Svenska Gasföreningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utsläppsrätter och miljökostnader 2007-10-04 Martin Valleskog Svenska Gasföreningen."— Presentationens avskrift:

1 Utsläppsrätter och miljökostnader 2007-10-04 Martin Valleskog Svenska Gasföreningen

2 Verksamhetsstrukturen i SGF

3 Sveriges energitillförsel - 645 TWh Kärnkraft 227 TWh Vattenkraft 60 TWh Gas 10 TWh Biobränsle 110 TWh Olja 205 TWh Kol 30 TWh Vindkraft 1 TWh Värmepumpar 5 TWh

4 Naturgas i Sverige Etablering 1985 Utbyggnad till Gnosjö 2002 Utbyggnad till Stenungsund 2004 350 mil ledning 55 000 kunder Ca 2 procent av Sveriges totala energibehov Ca 20 procent av energibehovet i naturgasbygden Industrin står för över 40 procent av användningen Övrig användning: Kraftvärme, fordon, växthus, mm

5 Naturgas efterfrågas Kraftvärme Naturgas i kraftvärme ersätter kolkraft och kondenskraft utanför Sverige Fordonsgas Naturgas och biogas i samverkan Industri Naturgas som råvara i petrokemisk petroleumindustri

6 Naturgasleveranser i Sverige

7 LNG

8 LNG i Nynäshamn

9 Utsläpp från olika bränslen baserat på dagens svenska anläggningar. (Källa: E.ON) Naturgas är ett rent bränsle Svavel (mg/MJ) Stoft (mg/MJ) Tungmetaller (µg/MJ) Kolväten (µg/MJ) NaturgasKolOlja Biobränslen Kväveoxider (mg/MJ) NaturgasKolOlja Biobränslen NaturgasKolOlja Biobränslen NaturgasKolOlja Biobränslen NaturgasKolOlja Biobränslen

10 Koldioxidutsläpp

11 Minskade CO 2 - utsläpp med LNG

12 Styrmedel fossila bränslen - översikt Energiskatt 11 - 75 SEK/MWh bränslerelaterad (2007) Koldioxidskatt250 - 930 SEK/ton (1991-2007) Svavelskatt30 SEK/kg sedan 1991 NOx-avgift40 SEK/kg sedan 1992 Handel med utsläppsrätter från 2005

13 Styrmedel fossila bränslen - översikt

14 Skatter på naturgas - värmesektor

15 Skatter på naturgas - kraftvärmesektor

16 Skatter på naturgas - Industrisektor

17 Fördel av styrmedel för naturgas mot olja (SEK/MWh)

18 Handel med utsläppsrätter EU direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 Svensk lag 2004:1199 och förordning 2004:1205 Länsstyrelsen tillståndsmyndighet för utsläpp Naturvårdsverket tilldelar rätter och utövar tillsyn Energimyndigheten är projekt- och kontoföringsmyndighet

19 Verksamhetsutövares plikter 1) Inneha tillstånd 2) Mäta och övervaka utsläppen 3) Rapportera utsläppen senast 31 mars för föregående år 4) Verifiera rapporten av ackrediterad kontrollör 5) Överlämna utsläppsrätter senast 30 april i SUS

20 Handel med utsläppsrätter Fas 1: 2005 - 2007, fas 2: 2008 - 2012 Kyotoåtagande -8% jfr. 1990 Förbränningsanläggningar och fjärrvärmenät > 20 MW tillfört Oljeraff, järn och stål, glas, cement, keramik, papper o. massa Omfattar 40 % av EU:s och 30 % av Sveriges koldioxidutsläpp EU:s tilldelning fas 2 till Sverige: 22,8 Mton/år

21 Handel med utsläppsrätter Nationellt register SUS samt gemensamt register i EU komm. Ca 12 000 anläggningar i EU och ca 700 i Sverige Alla som öppnar konto i SUS får handla Tilldelad utsläppsrätt kallas EUA = 1 ton koldioxid Utsläppskredit via CDM kallas CER = 1 ton koldioxid Utsläppskredit via JI kallas ERU = 1 ton koldioxid (e. 2008)

22 Priser på utsläppsrätter

23 Handel med utsläppsrätter - utveckling Inkludera flyget Inkludera andra växthusgaser Inkludera sänkor Effektivare regler för tilldelning av utsläppsrätter Länka systemet till andra handelssystem och länder Reviderat förslag till handelsdirektiv väntas vid årsskiftet

24 Handel med utsläppsrätter - lär mer http://www.utslappshandel.se/ http://www.energimyndigheten.se/

25 Samverkan - naturgas - biogas-vätgas - Biogas- rötning Uppgradering Naturgas Biogas kan distribueras i befintligt naturgasnät – Låga distributionskostnader – Nya kunder kan nås – Ständig avsättning Förgasad biomassa kan öka andelen förnybar gas i nätet Vätgas kan tillföras nätet, upp till ca 10 procent (projekt i Malmö)

26 Vision: Naturgas och biogas i dag - vätgas i morgon!


Ladda ner ppt "Utsläppsrätter och miljökostnader 2007-10-04 Martin Valleskog Svenska Gasföreningen."

Liknande presentationer


Google-annonser