Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det västsvenska kemi- och fordonsbränsleklustrets bidrag till förnybara och klimatsmarta lösningar Lägesrapport 2010-05- 26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det västsvenska kemi- och fordonsbränsleklustrets bidrag till förnybara och klimatsmarta lösningar Lägesrapport 2010-05- 26."— Presentationens avskrift:

1 Det västsvenska kemi- och fordonsbränsleklustrets bidrag till förnybara och klimatsmarta lösningar Lägesrapport 2010-05- 26

2 Det västsvenska industristrukturen är unikt intressant Samlar hela den svenska fordonsbränskekapaciteten Sveriges största kemicentrum Progressiv kraft/värme-industri med biogas från rötning och förgasning i planerna Skog/pappersindustri som ligger i framkant Stora delar av svensk fordonsindustri Landets mesta utnyttjande av spillvärme i fjärrvärmenäten, där mer finns att göra Ett gasnät som förbinder strukturen och där biogas börjat strömma

3 Vad vi ser idag En vision ”Hållbar Kemi – 2030” är under bearbetning De viktiga stegen mot visionen är identifierade. Resurseffektivitet, produktprestanda och möjligheter baserat på förnybara råvaror är nyckelkomponenter. Redan dagens starka position, där den i stort sett koldioxidneutrala insatsvaran elkraft ingår, särskiljer från konkurrenterna och den globala arenan i övrigt. Västsverige har unika förutsättningar med betydelsefull industristruktur väl samlad – transportbränsle, kemi, kraft/värme, skog/papper, gasnät, fordon Skall stegen realiseras krävs strategiskt samarbete mellan akademi, det offentliga och industrin. Stödfinansiering, teknologiutveckling, policy/regel-förändringar, utbyggd infrastruktur, mer av gemensam agenda och branschöverskridande allianser är några exempel på varför samarbetet blir viktigt.

4 Vad som nyligen gjorts och vad vi ser framåt Resurseffektivitet: 6 milliarder kronor har investerats för att i Lysekil och Stenungsund öka andelen fordonsbränsle och andelen produkter som fås ut från råvaruinsatsen. Spillvärme tillvaratas men kan utnyttjas än mer. Egenproducerad el från överskottsånga är igång. Energi- effektiviseringsstudie pågår med sikte på fördjupad energiintegrering. Betydande elkraftsbesparing med bibehållen vätgas och lutproduktiom vid investering i ny konverterad klorfabrik. Produktprestanda: 5 milliarder kronor har investerats för att i Stenungsund öka andelen slutprodukter med produktanvändningstider på 50+ år och som är starkt efterfrågade för att utveckla hållbarhet. Betydande produktprestandaförbättringar har uppnåtts och resulterat i många olika typer av besparing hos slutanvändaren, hos flera av företagen. Utvecklingen av produktprestanda kommer att fortsätta. Förnybara möjligheter: Utgångsläget är att insatsvaran elkraft i stort sett är koldioxidneutral i Sverige samt att förnyelsebar råvara är introducerad vid produktion av biodiesel, RME och ETBE. Betydande steg mot förnybara material- och kemiprodukter är möjliga vid investering i nya processteg baserat på biogas och bioetanol.

5

6 Viktigt att tänka på Skall den här utvecklingen bli framgångsrik ställs stora krav på samverkan med det offentliga, samhället och akademin. Exempel på det är introduktion av grön-gas-växling, utveckling av förgasningsteknologi baserat på biomassa och avfall som råvaror, utbyggda och reformerade fjärrvärmesystem, utvecklad teknologi för etanolproduktion från skogsråvara och stödsystem för pilot- och demonstrationsanläggningar. Tas de här möjligheterna till vara i en mer samlad och koordinerad utveckling kan VG-regionen ta ledningen i omställningsarbetet mot mer hållbara lösningar, och sätta fart i en industriell utveckling i Sverige, som kan få internationell uppmärksamhet. De inblandade företagens svenska verksamheter kan bli föregångare inom respektive koncern i att förverkliga både hållbara lösningar och ett nytt sätt att samarbeta.


Ladda ner ppt "Det västsvenska kemi- och fordonsbränsleklustrets bidrag till förnybara och klimatsmarta lösningar Lägesrapport 2010-05- 26."

Liknande presentationer


Google-annonser