Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Metoddag TRIS Önskar Försäkringskassan Sörmland och TRIS Länsstyrgrupp!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Metoddag TRIS Önskar Försäkringskassan Sörmland och TRIS Länsstyrgrupp!"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Metoddag TRIS Önskar Försäkringskassan Sörmland och TRIS Länsstyrgrupp!

2 Dagens program 09.00Välkomna – inledning och syfte 09.15 Rast ca 10.00 TRIS – vår länsgemensamma modell, bl a: Vad innebär det att vi har en länsgemensam modell? Förväntningar från er egen ledning i Sörmland Nollplacerade 11.00 – 13.30Erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner Fokus på det interna och sprida goda exempel. 12.00 – 13.00Lunch 13.30Övriga frågor utifrån vad som lyfts in under dagen 14.15Sammanfattning 14.30Dagen avslutas med eftermiddagsfika

3 Återblick från förra året Tre diskussionsfrågor: 1.Hur har Försäkringskassan nytta av TRIS? 2.Vad anser vi behöver utvecklas? 3.Hur kan TRIS effektiviseras och hur kan jag påverka?

4 Hur har FK nytta av TRIS? Kunden blir involverad Tydligare, mer klarlagd planering i ärendet Hitta ärenden som är K3 men bedömda som K2 Kompetensöverföring, ökat förtroende, samma språk Bra dialog med läkare - följdfrågor Input från flera professioner i vården Snabba kontaktvägar – sitter på VC Vinning när man själv är handläggare i ärendet

5 Vad anser vi behöver utvecklas? AF och Soc deltar inte regelbundet Ointresse hos vissa. Vissa saknar sjukskrivande läkare på TRIS-mötet. Läkare bättre kunskap om försäkringen. Tydliggöra vilka ärenden som ska lyftas i TRIS – endast samordningsärenden Följa TRIS-processen bättre Bättre frågeställningar och disciplin kring varje ärende, mer tidseffektivt Klargöra ansvarsfördelningen i ärendet

6 Hur kan TRIS effektiviseras och hur kan jag påverka? Gemensamma utvecklingsdagar för teamet Ta med dator på mötet Ta upp rätt ärenden och bra frågeställning? Är detta verkligen ett TRIS-ärende? Ej för mycket tid per läkare Ingen vårdplanering på TRIS-mötet? Bra förberedd Sammanfatta varje ärende på TRIS-mötet Ta eget ansvar. Var tydlig. Avsluta ärenden i TRIS

7 Uppdrag till Försäkringskassan Ta fram interna rutiner. Vi återkommer till dem…….

8

9 Vi har olika uppdrag Sjukvården Arbetsförmedlingen Socialtjänsten Försäkringskassan

10 Vad är syftet med TRIS? ”Ge individen rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans vid rätt tidpunkt”

11 Syfte Skapa ett effektivt stöd till individen där rehabiliteringsbehovet blir utrett och aktiviteter samordnade så att individen får rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt. Individen

12

13 Personer som på grund av sjukdom behöver stöd från flera parter för att kunna behålla sitt arbete, återgå i arbete eller söka arbete

14 Om vi inte hade TRIS

15 Illustration lånad av Eskilstuna Kommun, Arbetsmarknad och Familjeförvaltningen Individer faller mellan stolar

16 Illustration lånad av Eskilstuna Kommun, Arbetsmarknad och Familjeförvaltningen Eller slussas runt

17 Illustration lånad av Eskilstuna Kommun, Arbetsmarknad och Familjeförvaltningen Samverkar istället runt individen

18 Om det är ok för dig så stämmer jag av med din läkare och så tar jag kontakt med Arbetsförmedlingen. Vad finns det för möjligheter på Arbetsförmedlingen? Kan jag få stöd från sjukvården när jag arbetstränar? Individ Försäkringskassan

19 Personen du söker är upptagen. Tala in ett meddelande efter tonen.

20 TRIS ger: Snabba kontaktvägar Kortare handläggningstider Smidiga flöden Bättre kunskap om varandra uppdrag och roller som ger ökat förtroende i samarbetet.

21 TRIS-team Vårdens rehabiliteringsteam (vanligtvis) Sjukskrivande läkare, sakkunnig läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, psykoterapeut Rehabkoordinator = teamledare och spindeln i nätet Arbetsförmedling Försäkringskassa Socialtjänst Förstärks med

22 Så här kan det se ut Sakkunnig läkare Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Psykoterapeut Arbetsterapeut Socialtjänsten Rehabkoordinator Sjukgymnast

23 Skiftinge och Fredrik finns nu på webben……..

24 Vad innebär det att vi har en länsgemensam modell?

25 Överenskommelse TRIS

26 Överenskommelsen TRIS Fungerande TRIS-team på alla VC (även tillkommande VC)samt aktuella kliniker ”Närvaro från samtliga aktörer” Representanter som arbetar enligt uppdragsbeskrivning och enligt TRIS- processen Uppsägningstid = 1 år

27 I det länsgemensamma ingår: Uppdragsbeskrivningarna TRIS-processen Organisation och styrning Webbplats – information och metodstöd Foldrar och trycksaker Riktlinjer och beslut ex. Personer med skyddad identitet, Besök i TRIS-teamen

28 Hur ser organisationen ut? Processägare TRIS Länsstyrgrupp Lokala styrgrupper 8 st Lokala styrgrupper 8 st Processledare TRIS-team 40 team TRIS-team 40 team Överenskommelsen följs, budgeterar utvecklingsmedel – äskar från RAR Länsövergripande styrning gällande den länsgemensamma modellen Länsövergripande operativa arbetet. Metodstöd till lokala styrgrupper Länsövergripande operativa arbetet. Metodstöd till lokala styrgrupper Lokal styrning och uppföljning Stödjer individens rehabiliteringsprocess. Arbetar utifrån TRIS- processen.

29 TRIS-processen

30 TRIS-PROCESSEN

31

32

33

34

35

36 Utveckling och styrning Lyfta utvecklingsområden i TRIS-teamet på den egna vårdenheten och vid behov till den lokala styrgruppen. Delta på TRIS-dagar som anordnas av den lokala styrgruppen samt delta vid interna TRIS-dagar på Försäkringskassan. Vid behov medverka i arbetsgrupper inom TRIS. Verka för goda relationer med de samverkande parterna.

37 TRIS-PROCESSEN ”Samverkansandan” eller ”TRIS- andan”…………

38 TRIS-PROCESSEN Vad lägger vi i begreppet samverkan?

39 TRIS-PROCESSEN Dela information Dela goda erfarenheter Hitta nya möjligheter Ta hjälp av varandra för att påverka Lösa problem åt varandra och tillsammans Samordna insatser

40 Utvecklingsområden Det interna - innan Det lokala styrgruppsarbetet Introduktion till nya TRIS-representanter En jämnare utveckling av TRIS i länet Utbildning Metodstöd – TRIS Webbplats www.trissormland.se www.trissormland.se

41 Möjliga hinder framöver Resurser Brist på rehabiliteringsinsatser kan minska förtroendet för TRIS – mycket positivt med TUNA i Strängnäs och Katrineholm/Flen/Vingåker! Glömmer bort ”TRIS-andan” när arbetet ska ledas och fördelas

42 Fasta tider för avstämningsmöten? Antal svar: 29 ”Ja”:12 ”Nej”:17 Fördelning ”ja” i länet Södra:3 ja Norra och västra:9 ja

43 TRIS aktiviteter i länet Kontinuerligt med TRIS-dagar i norra och västra. Glest i södra. Utvecklingsdagar för teamen Dialogdagar mellan styrgrupp och team

44 Förväntningar från er ledning

45 Nollplacerade

46 Frågor att diskutera – fokusera på ”hur”, ge tips och idéer 1.Utkast till interna rutiner – synpunkter? 2.Vad behöver Försäkringskassan som organisation utveckla för ett effektivare arbete i TRIS? 3.Vad har ni för förväntningar på era chefer i TRIS-arbetet? 4.Vad behöver jag utveckla som representant i TRIS, vilket stöd behövs? 5.Hur agerar jag som representant när det inte fungerar? 6.Vad behöver mitt TRIS-team utveckla och hur kan jag bidra? 7.Hur kan ledningen och styrningen av TRIS bli bättre? 8.Vad behöver utvecklas inom modellen?


Ladda ner ppt "Välkomna till Metoddag TRIS Önskar Försäkringskassan Sörmland och TRIS Länsstyrgrupp!"

Liknande presentationer


Google-annonser