Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support Samverkansavtalet Bygger på: FAS 05 Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support Samverkansavtalet Bygger på: FAS 05 Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen."— Presentationens avskrift:

1 Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support Samverkansavtalet Bygger på: FAS 05 Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen (AML) Facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML)

2 Samverkansavtalet Samverkansavtalet ger alla medarbetare direktinflytande på arbetsplatsen. För att detta skall fungera krävs att både chef och medarbetare är väl insatta i avtalet. Båda parter har ett gemensamt ansvar för att aktualisera frågor om Verksamhetens utveckling Arbetsmiljö Hälsa Jämställdhet och mångfald Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

3 Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support Utgångspunkter Så många frågor som möjligt skall behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete. Delaktighet Samverkan

4 Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support Förutsättningar för väl fungerande samverkan Tydliga mål för verksamheten Klargjord arbetsfördelning Tydlig delegering av uppdrag och befogenheter Ledarskap med helhetssyn En vilja att fatta beslut i samverkan Samverkanssystem som följer organisationen och beslutsnivåerna

5 Forum för samverkan Individnivå –Medarbetarsamtal –Lönesamtal –APT –LOM Arbetsplatsnivå, APT Representativ nivå, samverkansgrupp Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

6 Samverkan på arbetsplatsnivå Arbetsplatsträffar (APT) Är ett forum där chef och medarbetare tillsammans arbetar med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området. Både arbetsmiljöfrågorna och hälsofrågorna skall vara en naturlig del av verksamheten. Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

7 Samverkan på arbetsplatsnivå APT Minst 10 ggr/ år, obligatoriskt Skall i första hand ledas av närmaste chef Man tillhör den APT där man har sin huvudsakliga arbetsplats. Om APT sker på ledig tid ersätts man enligt avtal. Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

8 Samverkan på arbetsplatsnivå Arbetsplatsträffar, APT forts Dagordning skall finnas tillgänglig i god tid så att man kan förbereda sig. Minnesanteckningar skall finnas där beslutspunkter tydligt framgår. Minnesanteckningar skall finnas tillgängliga även för de som är frånvarande. Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

9 Samverkan på arbetsplatsnivå APT, exempel på innehåll Uppföljning av föregående APT Löpande verksamhetsfrågor Fördelning av arbetsuppgifter Arbetsmiljöfrågor och hälsa Ekonomi och budget Övriga frågor Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

10 Samverkan på representativ nivå Samverkansgrupper finns på divisionsnivå eller motsvarande och i många fall även på verksamhetsnivå. Samverkansgrupperna skall vara knutna till divisionernas beslutsnivåer. Varje division ansvarar för att samverkansgrupper finns i den utsträckning som verksamheten kräver. Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

11 Samverkan på representativ nivå Landstingssamrådet är den samverkansgrupp som behandlar landstingsövergripande frågor. Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support

12 Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support Beslut Både APT och samverkansgrupper skall präglas av en ömsesidig respekt att genom samråd nå enighet före beslut. Även om man inte nått enighet kan ett beslut fattas.

13 Beslut på APT På APT fattas beslut som rör den egna arbetsplatsen. Landstingssamrådet kan ge APT ett större mandat att fatta beslut i frågor som rör arbetsplatsen och innebär ”en viktigare förändring”. Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support


Ladda ner ppt "Samverkansavtalet 2011 Material APT Personalstaben, HR Arbetsgivarfrågor och support Samverkansavtalet Bygger på: FAS 05 Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen."

Liknande presentationer


Google-annonser