Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ST inom FK Arbetsplatsfacket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ST inom FK Arbetsplatsfacket"— Presentationens avskrift:

1 ST inom FK Arbetsplatsfacket
Att tänka på som arbetsplatsombud när din arbetsplats startar sitt lean-arbete. ST inom FK Arbetsplatsfacket för alla!

2 ST inom FK Arbetsplatsfacket
För att få en grundläggande förståelse för vad lean är det lämpligt att du går den web-baserade utbildning som Försäkringskassan tagit fram. Du hittar den på Fia, under Kompetensportalen. Kursen heter ”Vad är lean?” och tar lite drygt en halvtimme att göra. Vill du ha lite djupare förståelse kan du även läsa boken ”Vad är lean? ”av Niklas Modig och Pär Åhlström. Det fackliga arbetet kring lean, för arbetsplatsombuden, blir uppdelat på två nivåer. Dels i samverkansgruppen och dels i den direkta dialogen med medlemmarna. I samverkansgruppen På denna nivå fattas de mer generella besluten kring införandet och hur det skall gå till. Här är det viktigt att komma med tidigt och delta i planläggningen av införandet. Lyft frågor av denna typ i samverkansgruppen: När är det vår tur? Bra att veta så att AO hinner förbereda sig att delta i arbetet. ST inom FK Arbetsplatsfacket för alla!

3 ST inom FK Arbetsplatsfacket
Hur ser införandeplanen ut? Detta är en av frågor som bör samverkas, hur kommer processen att genomföras hos oss? Hur skall samverkan fungera? Det finns ett samverkansavtal, enligt detta part-samverkar man inte på APT, detta skall göras i samverkansgruppen. Alla viktigare förändringar av verksamheten skall partsamverkas. Många av förslagen kommer upp ute på enheterna. Hur är det tänkt med eskaleringsordningen? Detta är en viktig fråga, hur går det till när man lyfter problem, vilken väg lyfter man dom, hur får man återkoppling, påverkar det andra enheter osv. Om en personalgrupp lämnar förslag som inte tas om hand kommer troligen att sluta komma med förslag. Hur mycket tid/resurser kommer att avsättas för detta? Många anställda arbetar idag en hel del övertid för att hinna med arbetet i försäkringen. Hur ser man på att den administrativa tiden ökar initialt på bekostnad av antalet producerade ärendet, hur tänker man kommunicera detta till de anställda? ST inom FK Arbetsplatsfacket för alla!

4 ST inom FK Arbetsplatsfacket
Synen på kritiska anställda? Att inte jubla över förändringar betyder inte att man är oengagerad i sitt arbete, människor är olika. Det behövs dynamik och motsatta åsikter för att komma fram till ett balanserat och bra förslag på förändring. Får man ”lov” att vara emot förslaget? Att man tycker annorlunda är inte samma sak som att man är oengagerad/likgiltig i sitt arbete. Detta är mer en diskussion om förhållningssätt/människosyn. Hur skall vi tänka kring arbetsmiljö? I vilket forum skall dessa frågor diskuteras, var tar man upp eventuella problem? Medlemsdialogen På denna nivå finns de olika grupper/team som konkret skall arbeta med förbättringarna. På denna nivå är det AO:s uppgift att dels kommunicera till medlemmarna vilka frågor som är viktiga för oss att bevaka i lean-arbetet. Och dels att fånga upp och bevaka hur arbetet fungerar. Det är främst tre olika områden som vi tror behöver lite extra insyn. ST inom FK Arbetsplatsfacket för alla!

5 ST inom FK Arbetsplatsfacket
Avsätts det tid/resurser för lean-arbetet? Det är ett stort steg att gå från den produktionsfokus som präglat de senaste åren till ett fokus där förbättringsarbete är viktig och får ta tid. Hur påverkar detta vår arbetsmiljö? Dels vad gäller de beslut som gruppen kommer fram till, med så stort kundfokus är det viktigt att vi inte försämrar arbetsmiljön. Men också kopplat till föregående punkt, om detta blir ännu en uppgift som skall lösas på samma begränsade tid så är det stor risk att stressen ökar ytterligare. Är det accepterat att vara kritisk? En mycket viktig fråga att bevaka är samtalsklimatet i lean-grupperna. Hur arbetar man med detta? Hur bemöts anställda som inte är jätte-engagerade? Arbetar chefen med att få med alla och skapa förutsättningar den kreativa processen? Får man lova att tycka olika? Om alla tycker likadant i alla frågor blir det ingen dynamik i gruppen. Det är viktigt att det skapas ett samtalsklimat i grupperna som även medger att missnöje uttrycks.   Att man inte håller med majoriteten, är inte ett mått på en anställds engagemang. Människor är olika helt enkelt och det behöver finnas utrymme för dessa olikheter i lean-arbetet. ST inom FK Arbetsplatsfacket för alla!

6 ST inom FK Arbetsplatsfacket
Detta är frågor som du som AO behöver diskutera med medlemmarna, fånga upp och föra vidare, dels i samverkan och dels till din sektion. För oss är det viktigt att en så stor förändring genomförs på ett sätt som tar vara på alla anställda. Vi tycker också det är viktigt att vår arbetsmiljö och våra arbetsvillkor inte försämras av införandet. Det är viktiga frågor som lätt kan glömmas bort i ett stort förändringsarbete. Det är ST:s uppgift att bevaka att det fungerar på ett bra sätt, det viktiga uppdraget börjar med dig som arbetsplatsombud. ST inom FK Arbetsplatsfacket för alla!


Ladda ner ppt "ST inom FK Arbetsplatsfacket"

Liknande presentationer


Google-annonser