Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan  Syftar till  Uppfylla lagkrav  att främja effektivitet, förnyelse och kvalitet i stadens förvaltningar och bolag genom ett arbetssätt där.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan  Syftar till  Uppfylla lagkrav  att främja effektivitet, förnyelse och kvalitet i stadens förvaltningar och bolag genom ett arbetssätt där."— Presentationens avskrift:

1

2 Samverkan  Syftar till  Uppfylla lagkrav  att främja effektivitet, förnyelse och kvalitet i stadens förvaltningar och bolag genom ett arbetssätt där frågor får en allsidig belysning som leder fram till ett bra beslutsunderlag  att ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och arbetsmiljö medinflytande och delaktighet för samtliga medarbetare så att medarbetarskapet kan utveckla  att som parter bevara och utveckla förtroendefulla, konstruktiva relationer med respektför arbetsgivarens och de fackliga organisationernas olika roller och arbetsförutsättningar

3 I praktiken Hur uppfattar ni arbetsgivarens intentioner när ni möts i samverkan?

4 Femton påståenden om partssamverkan 1. Rangordna inom varje område (Förutsätter, underlättas och motverkas) de fem påståenden som står under respektive rubrik. Vilket är mest relevant osv. ner till minst relevant. 2. Diskutera vilka påståenden som är förbättringsområden för de samverkansgrupper du deltar.

5 Var hör värdeorden hemma? (APT eller partssamverkan?) Delaktighet Tidig och fördjupad dialog Påverkan på den egna arbetssituationen Inflytande Delta i planerings och beslutsprocessen AML 2 kap 1§, Samverkan Göteborg

6  Partssamverkan skall vidare göra det möjligt att gemensamt delta i planerings- och beslutsprocessen, samt att överblicka och följa upp verksamheten. Samverkansgrupper skall knytas till beslutsnivåerna i linjeorganisationen.  Arbetssättet i samverkansgruppen skall präglas av att en fördjupad dialog kring frågorna under ärendets beredning för att om möjligt uppnå enighet innan arbetsgivaren fattar beslut. Hur sker samverkan?

7 Skyddskommitté  Samverkansgruppen (ej CSG, SSG eller APT) är skyddskommitté.  Krav på att ett skyddsombud är närvarande  Primär uppgift SAM


Ladda ner ppt "Samverkan  Syftar till  Uppfylla lagkrav  att främja effektivitet, förnyelse och kvalitet i stadens förvaltningar och bolag genom ett arbetssätt där."

Liknande presentationer


Google-annonser