Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Äldres behov i centrum Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Strukturerad dokumentation med gemensamt språk (ICF) Äldres behov i centrum OBS Material bearbetat av GBG: Stad Kan gälla också FH.ÄBIC blir IBIC, Individens behov i centrum. Behövs ngt läggas till? Utredas.

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Behovsinriktat arbetssätt Den äldres behov behöver tydligt beskrivas innan förslag tas fram på hur behoven kan tillgodoses Den äldres egen uppfattning om sina aktuella svårigheter och resurser behöver lyftas fram 2Äldres behov i centrum

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Systematiskt arbetssätt Beskrivning av processer och rutiner, samverkan och systematiskt förbättringsarbete Omfattar processen för handläggning och dokumentation 3Äldres behov i centrum

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Utgångspunkt hälsa (uppnå/behålla) Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada WHO 1948 4Äldres behov i centrum

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt ICF som tankesätt Hälsotillstånd OmgivningsfaktorerPersonfaktorer Kroppsfunktion & struktur AktivitetDelaktighet 5Äldres behov i centrum

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Aktiviteter och delaktighet Aktivitet – genomförande av en uppgift eller handling Delaktighet – engagemang i en livssituation Resurser och svårigheter 6Äldres behov i centrum Kartlägga, bedöma,ta fram mål och dokumentera strukturerat med ett gemensamt språk utifrån livs-(behovs) områden kopplade till :

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Aktiviteter och delaktighet Kapitel 1. Lärande och att tillämpa kunskap 2. Allmänna uppgifter och krav 3. Kommunikation 4. Förflyttning 5. Personlig vård 6. Hemliv 7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer 8. Viktiga livsområden 9. Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 7Äldres behov i centrum

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hantera ansökan Bedöma behov Besluta Planera Följa upp resultat Genomföra Inhämta fakta Ursprunglig frågeställning Förtydligad frågeställning Bedömt funktions- tillstånd Avsett funktions- tillstånd - mål Prövat behov av insatser Förslag på insatser Övergripande mål med insatser Slutligt beslut Planerade insatser Se inhämta fakta Bedömt funktions- tillstånd Måluppfyllelse Den enskildes uppfattning om kvalitet Genomförda/ ej genomförda insatser Den enskildes uppfattning Uppgifter - andra handläggaren 8Äldres behov i centrum Processbeskrivning med strukturerad dokumentation (fasta svarsalternativ) och gemensamt språk ICF

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt ICF som verktyg för kommunikation 9Äldres behov i centrum Gemensamt språk för socialtjänstlagens ”daglig livsföring” Ett språk att dela med hälso- och sjukvården! (ÄBIC = Urval ur ICF!)

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Det ska bli bättre … för den äldre Likvärdig handläggning och dokumentation Ökad rättsäkerhet, insyn och inflytande Få stöd och hjälp utifrån sina behov Följa och värdera resultat 10Äldres behov i centrum

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt och bättre … för verksamhet och beslutsfattare Utveckla en evidensbaserad praktik Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Utveckla nationell statistik och öppna jämförelser Beslutsunderlag på lokal och nationell nivå Samverkan 11Äldres behov i centrum


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser