Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OBS Material bearbetat av GBG: Stad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OBS Material bearbetat av GBG: Stad"— Presentationens avskrift:

1 OBS Material bearbetat av GBG: Stad
Kan gälla också FH .ÄBIC blir IBIC, Individens behov i centrum. Behövs ngt läggas till? Utredas. Äldres behov i centrum OBS Material bearbetat av GBG: Stad Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Strukturerad dokumentation med gemensamt språk (ICF) Äldres behov i centrum

2 Behovsinriktat arbetssätt
Behovsinriktat arbetssätt Den äldres behov behöver tydligt beskrivas innan förslag tas fram på hur behoven kan tillgodoses Den äldres egen uppfattning om sina aktuella svårigheter och resurser behöver lyftas fram Äldres behov i centrum

3 Systematiskt arbetssätt
Beskrivning av processer och rutiner, samverkan och systematiskt förbättringsarbete Omfattar processen för handläggning och dokumentation Äldres behov i centrum

4 Utgångspunkt hälsa (uppnå/behålla)
Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada WHO 1948 Äldres behov i centrum

5 ICF som tankesätt Hälsotillstånd Omgivningsfaktorer Personfaktorer
Kroppsfunktion & struktur Aktivitet Delaktighet Äldres behov i centrum

6 Aktiviteter och delaktighet
Kartlägga, bedöma ,ta fram mål och dokumentera strukturerat med ett gemensamt språk utifrån livs-(behovs) områden kopplade till : Aktivitet – genomförande av en uppgift eller handling Delaktighet – engagemang i en livssituation Resurser och svårigheter Omgjord Äldres behov i centrum

7 Aktiviteter och delaktighet
Kapitel Lärande och att tillämpa kunskap Allmänna uppgifter och krav Kommunikation Förflyttning Personlig vård Hemliv Mellanmänskliga interaktioner och relationer Viktiga livsområden Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv Äldres behov i centrum 7

8 med strukturerad dokumentation (fasta svarsalternativ)
Hantera ansökan Ursprunglig frågeställning Förtydligad frågeställning Bedömt funktions-tillstånd Avsett funktions-tillstånd - mål Prövat behov av insatser Förslag på insatser Övergripande mål med insatser Slutligt beslut Planerade insatser Se inhämta fakta Bedömt funktions-tillstånd Måluppfyllelse Den enskildes uppfattning om kvalitet Genomförda/ ej genomförda insatser Den enskildes uppfattning Uppgifter andra handläggaren Inhämta fakta Bedöma behov Besluta Processbeskrivning med strukturerad dokumentation (fasta svarsalternativ) och gemensamt språk ICF Planera Genomföra Följa upp resultat Äldres behov i centrum

9 ICF som verktyg för kommunikation
Gemensamt språk för socialtjänstlagens ”daglig livsföring” Ett språk att dela med hälso- och sjukvården! (ÄBIC = Urval ur ICF!) Omgjord! Äldres behov i centrum

10 Det ska bli bättre … för den äldre
Likvärdig handläggning och dokumentation Ökad rättsäkerhet, insyn och inflytande Få stöd och hjälp utifrån sina behov Följa och värdera resultat Äldres behov i centrum

11 och bättre … för verksamhet och beslutsfattare
Utveckla en evidensbaserad praktik Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Utveckla nationell statistik och öppna jämförelser Beslutsunderlag på lokal och nationell nivå Samverkan Äldres behov i centrum


Ladda ner ppt "OBS Material bearbetat av GBG: Stad"

Liknande presentationer


Google-annonser