Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BBIC: Öppenvård planering och uppföljning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BBIC: Öppenvård planering och uppföljning"— Presentationens avskrift:

1 BBIC: Öppenvård planering och uppföljning

2 Öppenvårdsinsatser

3 BBIC:s grundprinciper
Gäller utredning, planering och uppföljning inom den sociala barnavården

4 Antal öppenvårdsinsatser för barn och unga 2012 Barn och unga – insatser 2012, Socialstyrelsen, 2011 inom parentes 1 november 2012 hade c:a barn och unga en eller flera av nedan insatser 56% av barnen som fick insatser var pojkar och 44% var flickor Behovsprövat personligt stöd: c:a (24 600) Kontaktperson/kontaktfamilj: c:a (20 000) Strukturerade öppenvårdsprogram: c:a (10 000)

5 Vad finns för hjälpmedel?

6 Metodguiden

7 BBIC formulär och stöddokument

8 Mötesstrukturen med koppling till formulär
INSATSER I ÖPPENVÅRD Planeringsmöte Genomförandeplan Uppföljningsmöte Uppföljning Genomförandeplan Utredning Vårdplan Placeringsmöte Placeringsinformation Planeringsmöte Genomförandeplan Uppföljningsmöte Uppföljning Genomförandeplan ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PLACERING I SAMHÄLLSVÅRD

9 Mötesstrukturen med koppling till formulär
INSATSER I ÖPPENVÅRD Utredning ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 Vårdplan vid öppenvårdsinsats
Är inte lag- eller BBIC-krav Framtagen för placering Vissa kommuner använder den som uppdrag eller som annat överlämningsdokument mellan utredare och utförare ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11 Mötesstrukturen med koppling till formulär
INSATSER I ÖPPENVÅRD Planeringsmöte Genomförandeplan Utredning ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12 Planeringsmöte vid öppenvårdsinsats
Syfte: Konkretisera målen för vården och planera insatser och tydliggöra ansvar och roller Närvarande: Barn, föräldrar, socialtjänst samt utförare/behandlingsansvarig När: tidpunkt bestäms så snart beslut om insats fattats och det är klart vem som ansvarar för uppdraget Genomförandeplan öppenvårdsinsatser

13 Genomförandeplan vid öppenvårdsinsats
Svarar på frågorna: Hur ska insatsen/insatserna genomföras? Av vem? Vem är ansvarig? När ska insatsen/insatserna genomföras, hur ofta, hur länge? Upprättandet av en bra genomförandeplan förutsätter nära samarbete med de berörda SMARTA mål

14 SMARTA mål S Specifika M Mätbara A Accepterade R Realistiska
T Tidsbestämda A Ansvarsfördelade

15 Genomförandeplan Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen 2010, sid Exempel på konkreta målformuleringar som går att följa upp: Att upprätthålla förmågan genom att ... Att delta i ... Att åter kunna ...

16 Mötesstrukturen med koppling till formulär
INSATSER I ÖPPENVÅRD Planeringsmöte Genomförandeplan Uppföljningsmöte Uppföljning Genomförandeplan Utredning ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17 Uppföljningsmöte vid öppenvårdsinsats
Syfte: ta reda på hur insatserna fungerat, i vilken omfattning målen/delmålen uppnåtts, eventuellt ge förslag på andra insatser Hur: utformas i möjligaste mån efter barnets önskemål Närvarande: Barn, föräldrar, socialtjänst, utförare/behandlingsansvarig samt ev. andra från teamet runt barnet När: Vid behov, dock minst var sjätte månad

18 Uppföljningsmöte vid öppenvårdsinsats - aktuella dokument
Genomförandeplan öppenvårdsinsatser Uppföljning Samrådsdokument (vid kontaktperson och kontaktfamilj) ev. Protokoll för uppföljningsmöte

19 Mer information finns på:


Ladda ner ppt "BBIC: Öppenvård planering och uppföljning"

Liknande presentationer


Google-annonser