Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt BBIC: Öppenvård planering och uppföljning

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Öppenvårdsinsatser

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BBIC:s grundprinciper Gäller utredning, planering och uppföljning inom den sociala barnavården

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Antal öppenvårdsinsatser för barn och unga 2012 Barn och unga – insatser 2012, Socialstyrelsen, 2011 inom parentes 1 november 2012 hade c:a 28 200 barn och unga en eller flera av nedan insatser 56% av barnen som fick insatser var pojkar och 44% var flickor Behovsprövat personligt stöd: c:a 25 500 (24 600) Kontaktperson/kontaktfamilj: c:a 19 200 (20 000) Strukturerade öppenvårdsprogram: c:a 10 200 (10 000)

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Vad finns för hjälpmedel?

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Metodguiden 6

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BBIC formulär och stöddokument

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Mötesstrukturen med koppling till formulär Utredning Planeringsmöte Genomförandeplan Placeringsmöte Placeringsinformation Planeringsmöte Genomförandeplan Uppföljningsmöte Uppföljning Genomförandeplan Uppföljningsmöte Uppföljning Genomförandeplan PLACERING I SAMHÄLLSVÅRD INSATSER I ÖPPENVÅRD Vårdplan

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Mötesstrukturen med koppling till formulär Utredning INSATSER I ÖPPENVÅRD

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Vårdplan vid öppenvårdsinsats Är inte lag- eller BBIC-krav Framtagen för placering Vissa kommuner använder den som uppdrag eller som annat överlämningsdokument mellan utredare och utförare

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Mötesstrukturen med koppling till formulär Utredning Planeringsmöte Genomförandeplan INSATSER I ÖPPENVÅRD

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Planeringsmöte vid öppenvårdsinsats Syfte: Konkretisera målen för vården och planera insatser och tydliggöra ansvar och roller Närvarande: Barn, föräldrar, socialtjänst samt utförare/behandlingsansvarig När: tidpunkt bestäms så snart beslut om insats fattats och det är klart vem som ansvarar för uppdraget Genomförandeplan öppenvårdsinsatser

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Genomförandeplan vid öppenvårdsinsats Svarar på frågorna: – Hur ska insatsen/insatserna genomföras? – Av vem? – Vem är ansvarig? – När ska insatsen/insatserna genomföras, hur ofta, hur länge? Upprättandet av en bra genomförandeplan förutsätter nära samarbete med de berörda SMARTA mål

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” SMARTA mål SSpecifika MMätbara AAccepterade RRealistiska TTidsbestämda AAnsvarsfördelade

15 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Genomförandeplan Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen 2010, sid. 184-187 Exempel på konkreta målformuleringar som går att följa upp: Att upprätthålla förmågan genom att... Att delta i... Att åter kunna...

16 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Mötesstrukturen med koppling till formulär Utredning Planeringsmöte Genomförandeplan Uppföljningsmöte Uppföljning Genomförandeplan INSATSER I ÖPPENVÅRD

17 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Uppföljningsmöte vid öppenvårdsinsats Syfte: ta reda på hur insatserna fungerat, i vilken omfattning målen/delmålen uppnåtts, eventuellt ge förslag på andra insatser Hur: utformas i möjligaste mån efter barnets önskemål Närvarande: Barn, föräldrar, socialtjänst, utförare/behandlingsansvarig samt ev. andra från teamet runt barnet När: Vid behov, dock minst var sjätte månad

18 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Uppföljningsmöte vid öppenvårdsinsats - aktuella dokument Genomförandeplan öppenvårdsinsatser Uppföljning Samrådsdokument (vid kontaktperson och kontaktfamilj) ev. Protokoll för uppföljningsmöte

19 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser