Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokal arbetsplan Hedlunda skola 2009-2010. Kunskaper, utveckling och lärande Barnen/eleverna ska känna sig trygga, respekterade och ha demokratiska värderingar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokal arbetsplan Hedlunda skola 2009-2010. Kunskaper, utveckling och lärande Barnen/eleverna ska känna sig trygga, respekterade och ha demokratiska värderingar."— Presentationens avskrift:

1 Lokal arbetsplan Hedlunda skola 2009-2010

2 Kunskaper, utveckling och lärande Barnen/eleverna ska känna sig trygga, respekterade och ha demokratiska värderingar. Alla elever uppnår godkänd nivå vid de nationella proven i åk 3 och åk 5. Hög måluppfyllelse i alla ämnen. Arbeta vidare med IUP som ett verktyg för elevernas lärande. Verksamheten följer intentionerna i lokal arbetsplan. Ge eleverna kunskap om vad som är grundläggande för allt liv. Utveckla ett rikt och nyanserat språk och förstå betydelsen av att vårda det. Träna eleverna att leva sig in i och förstå andra människors situation. Eleverna ska lära sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

3 Arbetsmiljö och delaktighet Barn och elever möts med respekt och har goda relationer med alla vuxna i verksamheten. Elevens val utvecklas vidare och genomförs under vt. 2010 Föräldrar och vårdnadshavare känner sig välkomna och delaktiga i verksamheten Klassföräldrarnas roll definieras för nya föräldrar. Eleverna ska lära sig att visa respekt för och omsorg om vår närmiljö.

4 Pedagogisk verksamhet Barn/ elever ansvara för sitt eget lärande med stöd av vuxen Elever uppnår kunskapsmålen Arbeta vidare med Lions Quest. Fritidshemmets personal tillför kunskap om eleverna eftersom de deltar i några av skolans verksamheter, samtidigt som fritidshemmet genomför egna organiserade aktiviteter efter skoltid. Använda vår natur samt omgivning i skolans undervisning. Verksamheten präglas av helhetssyn ”alla barn är allas barn”. Personalen har kunskap om aktuell pedagogisk forskning och tillämpar sin kunskap i undervisningen.

5 Styrning ledning och kvalitetsarbete Verksamheten inriktas på barns/elevers måluppfyllelse En organisation där flexibilitet och struktur ger ökad måluppfyllelse för barn/elever En ökad medvetenhet och samsyn hos personal, elever, och föräldrar angående de nationella målens innebörd. Fritidshemmets personal tillför kunskap om barn/ elever

6 Tillgång till utbildning och omsorg Elevens val nyttjas för att få en ökad måluppfyllelse i respektive aktuellt ämne. Elevers hälsa följs kontinuerligt upp, detta för att underlätta när särskilda insatser krävs.

7 Resurser Organisationen anpassas till budget. Verksamhetens resurser nyttjas. Personalen erbjuds kompetensutveckling. Personalens kompetensutveckling medför ökad kvalitet i undervisningen.


Ladda ner ppt "Lokal arbetsplan Hedlunda skola 2009-2010. Kunskaper, utveckling och lärande Barnen/eleverna ska känna sig trygga, respekterade och ha demokratiska värderingar."

Liknande presentationer


Google-annonser