Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Förordning 1997:702 Vem? Varje kommun, kommunal förskola, fritidshem, skola Kommun: skolformerna, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg Andra huvudmäns.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Förordning 1997:702 Vem? Varje kommun, kommunal förskola, fritidshem, skola Kommun: skolformerna, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg Andra huvudmäns."— Presentationens avskrift:

1 1 Förordning 1997:702 Vem? Varje kommun, kommunal förskola, fritidshem, skola Kommun: skolformerna, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg Andra huvudmäns skolor

2 2 Förordningen Varför? Främja kvalitetsarbetet Ge information

3 3 Förordningen Vad? Bedömning av måluppfyllelse Åtgärder för ökad måluppfyllelse, Verksamhetens förutsättningar, arbetet i verksamheten och utbildningens måluppfyllelse Uppföljningen av likabehandlingsplanen

4 4 Förordningen När? Kommunen: 1 maj för föregående kalenderår Övriga: kalenderår, läsår, verksamhetsår

5 5 Förordningen Hur? Medverkan av alla ansvariga och elever Deltagande av barn, vårdnadshavare Information

6 6 Kvalitetsarbete

7 7 Skola, förvaltning, styrelseOrganisationsnivå: klass, mentorsgrupp, a-lagGruppnivå: elev, lärare, skolledareIndividnivå:

8 8 Kvalitetsredovisningens syfte och funktion Ge övergripande bild och bedömning Ta upp särskilda insatser Visa på skillnader Ligga till grund för utvecklingsinsatser Användas i dialog om utveckling och planering Vara aktuell och känd

9 9 Kvalitetsredovisningens struktur (1) De olika verksamhetsformerna var för sig! Tidsperiod, grundfakta, underlag Mål för perioden Förutsättningar Arbetet Resultat och måluppfyllelse

10 10 Kvalitetsredovisningens struktur (2) Likabehandlingsplanen Analys och bedömning av måluppfyllelse Åtgärder för förbättring Underskrift, beslut

11 11 Kvalitetsredovisningens innehåll Förutsättningarna, Arbetet i verksamheten, Måluppfyllelsen Exempel på områden i kommentarerna Barn och elever i behov av särskilt stöd, med annat modersmål, flickor och pojkar, hälsa och livsstil bör uppmärksammas kontinuerligt och fördjupat över tid

12 12 Analys, bedömning av mål- uppfyllelse och åtgärdsbeslut Hur hänger det ihop? Vad påverkar vad? Skillnader? Vända och vrida Bedömning: Vilken norm? Hur bra? Vilka åtgärder kan vi själva, med vårt ansvar och våra resurser vidta?

13 13 Ansvar och delaktighet Alla med ansvar: huvudmanna-, lednings-, verksamhetsnivå Samverkan och dialog Rutiner

14 14 Underlag Kvalitetsredovisningar Kvantitativ information Kvalitativ information Sammanställningar, nyckeltal Externa bedömningar

15 15 Begreppen! kvalitet verksamhet verksamhetsformer resultat skola skolformer barn elever förskoleverksamhet skolbarnsomsorg vuxenutbildning måluppfyllelse


Ladda ner ppt "1 Förordning 1997:702 Vem? Varje kommun, kommunal förskola, fritidshem, skola Kommun: skolformerna, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg Andra huvudmäns."

Liknande presentationer


Google-annonser