Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykosocial arbetsmiljö Monica Karlsson, Sävsjö kommun Henrik Nilsson, Vimmerby kommun CASE Nässjö Ledarutveckling över gränserna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykosocial arbetsmiljö Monica Karlsson, Sävsjö kommun Henrik Nilsson, Vimmerby kommun CASE Nässjö Ledarutveckling över gränserna."— Presentationens avskrift:

1 Psykosocial arbetsmiljö Monica Karlsson, Sävsjö kommun Henrik Nilsson, Vimmerby kommun CASE Nässjö Ledarutveckling över gränserna

2 Dokumentation  Arbetsmiljöpolicy  Systematiskt arbetsmiljöarbete  Schema över årscykel  Checklista vid skyddsrond  Handlingsplaner  Rutiner för arbetsgång  Samverkansavtal  Arbetsmiljöverkets hemsida

3 Inputkanaler  Medarbetare, skyddsombud  Samverkan  Medarbetarsamtal, APT, FÖSAM, CESAM  Medarbetarenkät

4 Rutiner för uppföljning  Skriftliga rutiner  Generell rutin för hur arbetsmiljöfråga ska drivas  Specifika rutiner vid kritiska situationer (våld, hot, utbrändhet)

5 Ansvarsfördelning  Huvudansvar för arbetsmiljön  Arbetsgivaren genom respektive nämnd  I praktiken  Förvaltningschefen fördelar arbetsmiljöansvaret till avdelningschefer och andra underchefer  Ansvar för uppföljning  Närmaste chef  Vid brister  Chefen har ansvaret att åtgärda

6 Utformning av uppföljningsrutiner  Öka svarsfrekvensen för Medarbetarenkäten  Gemensam samling i datasal  Tillgång till assistans på varje avdelning  Viktigt med bra genomgång för cheferna  Stort ansvar hos HR-enheten (stöd, verktyg)  Genomgång för medarbetarna  APT  Fokusera på ett förbättringsområde i taget  Arbete i smågrupper

7 Arbete kring uppföljning och åtgärder 1(2)  Konkretisera och jobba förebyggande med fiktiva fall  Möjlighet att tänka igenom före  Värdegrundsspel  Kontinuerligt arbete med psykosociala faktorerna  Förebyggande effekt, större chans att agera rationellt om kritiska situationer uppstår  Våga ta tag i problemet och samtala om det

8 Arbete kring uppföljning och åtgärder 2(2)  Krav på lättillgängligt material  Fakta och utbildning  Övningar och dialog  Gemensamt ta fram mål och plan

9 Verktyg för uppföljning  Fördel med centralt framtagna verktyg  Bra samarbete med HR-enheten en hjälp  Viktigt med fortlöpande aktualisering från HR- enheten

10  Tack för uppmärksamheten och för att vi fick komma hit och jobba med detta!


Ladda ner ppt "Psykosocial arbetsmiljö Monica Karlsson, Sävsjö kommun Henrik Nilsson, Vimmerby kommun CASE Nässjö Ledarutveckling över gränserna."

Liknande presentationer


Google-annonser