Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CASE Nässjö Ledarutveckling över gränserna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CASE Nässjö Ledarutveckling över gränserna"— Presentationens avskrift:

1 CASE Nässjö Ledarutveckling över gränserna
Psykosocial arbetsmiljö Monica Karlsson, Sävsjö kommun Henrik Nilsson, Vimmerby kommun

2 Dokumentation Arbetsmiljöpolicy Systematiskt arbetsmiljöarbete
Schema över årscykel Checklista vid skyddsrond Handlingsplaner Rutiner för arbetsgång Samverkansavtal Arbetsmiljöverkets hemsida

3 Inputkanaler Medarbetare, skyddsombud Samverkan Medarbetarenkät
Medarbetarsamtal, APT, FÖSAM, CESAM Medarbetarenkät

4 Rutiner för uppföljning
Skriftliga rutiner Generell rutin för hur arbetsmiljöfråga ska drivas Specifika rutiner vid kritiska situationer (våld, hot, utbrändhet)

5 Ansvarsfördelning Huvudansvar för arbetsmiljön I praktiken
Arbetsgivaren genom respektive nämnd I praktiken Förvaltningschefen fördelar arbetsmiljöansvaret till avdelningschefer och andra underchefer Ansvar för uppföljning Närmaste chef Vid brister Chefen har ansvaret att åtgärda

6 Utformning av uppföljningsrutiner
Öka svarsfrekvensen för Medarbetarenkäten Gemensam samling i datasal Tillgång till assistans på varje avdelning Viktigt med bra genomgång för cheferna Stort ansvar hos HR-enheten (stöd, verktyg) Genomgång för medarbetarna APT Fokusera på ett förbättringsområde i taget Arbete i smågrupper

7 Arbete kring uppföljning och åtgärder 1(2)
Konkretisera och jobba förebyggande med fiktiva fall Möjlighet att tänka igenom före Värdegrundsspel Kontinuerligt arbete med psykosociala faktorerna Förebyggande effekt, större chans att agera rationellt om kritiska situationer uppstår Våga ta tag i problemet och samtala om det

8 Arbete kring uppföljning och åtgärder 2(2)
Krav på lättillgängligt material Fakta och utbildning Övningar och dialog Gemensamt ta fram mål och plan

9 Verktyg för uppföljning
Fördel med centralt framtagna verktyg Bra samarbete med HR-enheten en hjälp Viktigt med fortlöpande aktualisering från HR- enheten

10 Tack för uppmärksamheten och för att vi fick komma hit och jobba med detta!


Ladda ner ppt "CASE Nässjö Ledarutveckling över gränserna"

Liknande presentationer


Google-annonser