Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behovsutredning & viktning Martina Norberg 2007-10-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behovsutredning & viktning Martina Norberg 2007-10-10."— Presentationens avskrift:

1 Behovsutredning & viktning Martina Norberg 2007-10-10

2 Innehåll i behovsutredning Redovisning av problemområden Verksamheter och åtgärder där det finns behov av tillsyn De tillsynsmetoder som ger störst miljönytta Behovet av resurser

3 Process för behovsutredning Problemområde viktas mot varandra Verksamheter/åtgärder (enskilda eller grupper med koppling till resp. problemområde identifieras) Val av tillsynsmetoder för tillsyn av verksamheter eller grupper Miljö- och hälso- tillståndsbeskrivning Omvärldsanalys Resursbehov Arbetstid Kompetens Kostnaden för en viss tillsynsmetod Miljöbalken Miljömålen - De tre vägledande strategierna - Miljökvalitetsnormer Problemområde identifieras Bearbetad figur från TIM-rapporten

4 Viktningen Kan ske på flera olika sätt, vanligast är att ett system där man poängsätter (1-5) olika kriterier. Kan ske på flera olika sätt, vanligast är att ett system där man poängsätter (1-5) olika kriterier. Viktningen görs för att enklare kunna gradera problemområdenas behov av tillsyn och kan ses som ett sätt att strukturera upp prioriteringen.

5 Parametrar Möjlighet att påverka Möjlighet att påverka Allvarlighet och storlek Allvarlighet och storlek Trenden Trenden Alternativa parametrar är: påverkansfaktorer och farlighetsbedömning

6 Exempel på en viktning av problemområden Exemplet är bearbetat från Målstyrd tillsyn i praktiken, ett pilotprojekt i D och U län – T. Andersson 2004

7 Val och viktning av tillsynsmetod För att bedömma vilken eller vilka tillsynsmetoder som ger störst miljönytta, kan de viktas mot varandra. För att bedömma vilken eller vilka tillsynsmetoder som ger störst miljönytta, kan de viktas mot varandra. Exempelvis enligt paramtrarna nedan: Exempelvis enligt paramtrarna nedan: Genomförandekraft Genomförandekraft Resursåtgång Resursåtgång Genomförbarhet Genomförbarhet

8 Exempel på viktning av tillsynsmetod Tabellen är bearbetad utifrån Målstyrd tillsyn i praktiken, ett pilotprojekt i D och U län av T. Andersson 2004

9 Källor Naturvårdsverket (2003) Modell för tillsyn styrd av miljökvalitetsmålen – TIM- projektet. Rapport 5347. Andersson, T. (2004) Målstyrd tillsyn i praktiken, ett pilotprojekt i D och U län Norberg, M (2007) Miljömålstyrd tillsyn på kommunal nivå


Ladda ner ppt "Behovsutredning & viktning Martina Norberg 2007-10-10."

Liknande presentationer


Google-annonser