Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prioriteringsverktyg för tillsyn och prövning enl miljöbalken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prioriteringsverktyg för tillsyn och prövning enl miljöbalken"— Presentationens avskrift:

1 Prioriteringsverktyg för tillsyn och prövning enl miljöbalken
Leena Sædén Länsstyrelsen Västerbotten Miljöenheten Härnösand

2 Prioriteringsverktyg, tillsyn
Tillsyn på fiskodlingar prioriteras i ”konkurrens” med stora miljöfarliga verksamheter . Syftet är att visualisera hur tillsynobjekten bör prioriteras i förhållande till varandra. Grund för Länsstyrelsens behovsutredning och tillsynsplan. Exempelvis Rönnskärsverken, gruvverksamheter, reningsverk och deponier. utgörs av faktisk miljöpåverkan, nationella och regionala miljömål, miljökvalitetsnormer samt hur verksamhetens egenkontroll fungerar. Miljömålen samt vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer och framför allt vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god status ligger till grund för prioritering och påverkar Länsstyrelsens strategi för tillsyn och tillsynsvägledning av fiskodlingar. Mer resurser läggs på aktiviteter som bedöms göra stor miljönytta. Modellen ligger till grund för Länsstyrelsens behovsutredning och tillsynsplan. Intervall för besök, besiktningar, handläggning av miljörapporter, hantering av ärenden rörande egenkontroll osv bestäms av anläggningens klassning.

3 Prioriteringsverktyg, tillsyn (forts.)
Hälso- och miljöpåverkan – utsläppsmängder, avfallsmängder, energiförbrukning, transporter etc. Lägesbeskrivning – egenkontrollens kvalitet, anläggningens komplexitet, specialregler etc.

4 Prioriteringsverktyg, tillsyn (forts.)

5 Prioriteringsverktyg, tillsyn (forts.)
Prioriteringsmodellen anger klass 1-4. Modellen är i dagsläget anpassad för alla typer av miljöpåverkan och används för tillsynsprioritering av alla miljöfarliga verksamheter. Möjligt att anpassa modellen utifrån olika branscher och deras specifika förutsättningar.

6 Prioriteringsverktyg, tillsyn (forts.)

7 Prioriteringsverktyg, tillsyn (forts.)

8 Prioriteringsverktyg, tillsyn (forts.)
Fett, oljehinna Lukt Badkvalitet Lokalisering Övergödning Sedimentuppbyggnad Fisketurism Blodvatten Död fisk Erfarenheter

9 Prio-verktyg, prövning
Syfte: Bedöma resursbehovet och komplexiteten Används efter samrådet – samrådsunderlaget Poängsättning, max 60 p Klass 4 – 1 (kl 1 är svårast)

10 Prio-verktyg, prövning

11 Prio-verktyg, prövning

12 Tack för oss! Dags för debatt?


Ladda ner ppt "Prioriteringsverktyg för tillsyn och prövning enl miljöbalken"

Liknande presentationer


Google-annonser