Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NYA ITP 2006-05 sid 1 ITP - överenskommelsen Två kollektivavtalade planer Övergångsregler Sjukpension lika i planerna ”Nya” företag kan få nya planen för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NYA ITP 2006-05 sid 1 ITP - överenskommelsen Två kollektivavtalade planer Övergångsregler Sjukpension lika i planerna ”Nya” företag kan få nya planen för."— Presentationens avskrift:

1 NYA ITP 2006-05 sid 1 ITP - överenskommelsen Två kollektivavtalade planer Övergångsregler Sjukpension lika i planerna ”Nya” företag kan få nya planen för samtliga tjänstemän

2 NYA ITP 2006-05 sid 2 ITP - 1/1 2007 Nuvarande plan Tjänstemän födda 1978 och tidigare Förmåns-/premiebestämd Ny plan Tjänstemän födda 1979 och senare Premiebestämd Ny plan för samtliga tjänstemän Centralt godkännande av berörda förbund Ny plan för samtliga tjänstemän Centralt godkännande av berörda förbund Kollektivavtal fr o m 26/4 2006

3 NYA ITP 2006-05 sid 3 NYA ITP - huvudprinciper Tjänstemän födda 1979 och senare Gäller oavsett anställningsform Gäller fr o m månad tjänstemannen fyller 18 år - ITP sjukpension 25 år - Ålderspension och avgiftsbefrielse Premiebestämd pension 7,5 ibb = 30 % ” Individuellt val av förvaltare Minst 50 % placeras i ”traditionell” pensionsförsäkring Flytträtt

4 NYA ITP 2006-05 sid 4 25 65 år 30 % 55 25 65 år 30 % 55 25 65 år 30 % 55 NYA ITP - ålderspension 25 65 år 30 % 4,5 % 7,5 ibb Premie 55 25 Livsvarig eller temporär pension Val av efterlevandeskydd Pensionsmedförande lön = kontant utbetald bruttolön/månad Möjlighet att komplettera med ytterligare premier Livsvarig eller temporär pension Val av efterlevandeskydd Pensionsmedförande lön = kontant utbetald bruttolön/månad Möjlighet att komplettera med ytterligare premier

5 NYA ITP 2006-05 sid 5 Gäller vid NYA ITP - avgiftsbefrielse Sjukdom Föräldraledighet med föräldrapenning (13 mån) Tillfällig föräldrapenning – vård av eget barn

6 NYA ITP 2006-05 sid 6 NYA ITP - efterlevandeskydd Pension till efterlevande vid tjänstemannens dödsfall Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Hälsoprövning Pension till efterlevande vid tjänstemannens dödsfall Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Hälsoprövning Val av 1, 2, 3 eller 4 bb per år Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Hälsoprövning Val av 1, 2, 3 eller 4 bb per år Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Hälsoprövning Förmånstagare make/a sambo barn Förmånstagare make/a sambo barn Återbetalningsskydd Familjeskydd

7 NYA ITP 2006-05 sid 7 NUVARANDE ITP - förmånsbestämd 30 ibb 20 ibb 7,5 bb sjukersättning Ålders- pension Familje- pension sjukpenning 32,5% 65% 297 750 - 297 750 15% 32,5% 65% 333 750 10% 32,5% 65% 333 750 - 16,25% 32,5% ITPK (premiebestämd) Sjukpension 18 28 55 62 65 år

8 NYA ITP 2006-05 sid 8 NUVARANDE ITP - förändringar fr o m 1/1 2007 temporärt helt eller delvis temporärt helt eller delvis ITP ålderspension

9 NYA ITP 2006-05 sid 9 Arbetsgivaren betalar 2 % Värdesäkringspremie rabatteras med 100 % Intjänande i ursprunglig ITPK upphör Fribrevsvärdet i ursprunglig ITPK höjs Icke väljarnas premie läggs i nya planens ”traditionella” pensionsförsäkring Flytträtt ITPK (inkl ursprunglig ITPK) Arbetsgivaren betalar 2 % Värdesäkringspremie rabatteras med 100 % Intjänande i ursprunglig ITPK upphör Fribrevsvärdet i ursprunglig ITPK höjs Icke väljarnas premie läggs i nya planens ”traditionella” pensionsförsäkring Flytträtt ITPK (inkl ursprunglig ITPK) NUVARANDE ITP - ITPK

10 NYA ITP 2006-05 sid 10 Möjlighet att avstå framtida premier Premien används till ”förstärkt” ITPK Möjlighet att avstå framtida premier Premien används till ”förstärkt” ITPK NUVARANDE ITP - familjepension

11 NYA ITP 2006-05 sid 11 NUVARANDE ITP - alternativ ITP För tjänstemän som omfattas eller kan omfattas av alternativ ITP (10-taggare) Har möjlighet att efter överenskommelse med arbetsgivaren välja att gå över till nya planen

12 NYA ITP 2006-05 sid 12 SJUKPENSION - 1/7 2006 Gäller samtliga tjänstemän oavsett plan Födda 1979 och senare (ny plan) 10 % av den genomsnittliga pensionsmedförande lönen, dag 91 - 360 Födda före 1979 (nuvarande plan) 10 % av den pensionsmedförande lönen, dag 91 - 360

13 NYA ITP 2006-05 sid 13 SJUKDO M 30 20 7,5 Sjukpenning Sjukpension Sjuklön SjukpenningSjukersättning 10 90 % av lön (inkl sjp) 32,5 65 10 32,5 65 -- 32,5 65 15 1590360


Ladda ner ppt "NYA ITP 2006-05 sid 1 ITP - överenskommelsen Två kollektivavtalade planer Övergångsregler Sjukpension lika i planerna ”Nya” företag kan få nya planen för."

Liknande presentationer


Google-annonser