Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NYA ITP 2006-05 sid 1 ITP - överenskommelsen Två kollektivavtalade planer Övergångsregler Sjukpension lika i planerna ”Nya” företag kan få nya planen för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NYA ITP 2006-05 sid 1 ITP - överenskommelsen Två kollektivavtalade planer Övergångsregler Sjukpension lika i planerna ”Nya” företag kan få nya planen för."— Presentationens avskrift:

1 NYA ITP sid 1 ITP - överenskommelsen Två kollektivavtalade planer Övergångsregler Sjukpension lika i planerna ”Nya” företag kan få nya planen för samtliga tjänstemän

2 NYA ITP sid 2 ITP - 1/ Nuvarande plan Tjänstemän födda 1978 och tidigare Förmåns-/premiebestämd Ny plan Tjänstemän födda 1979 och senare Premiebestämd Ny plan för samtliga tjänstemän Centralt godkännande av berörda förbund Ny plan för samtliga tjänstemän Centralt godkännande av berörda förbund Kollektivavtal fr o m 26/4 2006

3 NYA ITP sid 3 NYA ITP - huvudprinciper Tjänstemän födda 1979 och senare Gäller oavsett anställningsform Gäller fr o m månad tjänstemannen fyller 18 år - ITP sjukpension 25 år - Ålderspension och avgiftsbefrielse Premiebestämd pension 7,5 ibb = 30 % ” Individuellt val av förvaltare Minst 50 % placeras i ”traditionell” pensionsförsäkring Flytträtt

4 NYA ITP sid år 30 % år 30 % år 30 % 55 NYA ITP - ålderspension år 30 % 4,5 % 7,5 ibb Premie Livsvarig eller temporär pension Val av efterlevandeskydd Pensionsmedförande lön = kontant utbetald bruttolön/månad Möjlighet att komplettera med ytterligare premier Livsvarig eller temporär pension Val av efterlevandeskydd Pensionsmedförande lön = kontant utbetald bruttolön/månad Möjlighet att komplettera med ytterligare premier

5 NYA ITP sid 5 Gäller vid NYA ITP - avgiftsbefrielse Sjukdom Föräldraledighet med föräldrapenning (13 mån) Tillfällig föräldrapenning – vård av eget barn

6 NYA ITP sid 6 NYA ITP - efterlevandeskydd Pension till efterlevande vid tjänstemannens dödsfall Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Hälsoprövning Pension till efterlevande vid tjänstemannens dödsfall Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Hälsoprövning Val av 1, 2, 3 eller 4 bb per år Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Hälsoprövning Val av 1, 2, 3 eller 4 bb per år Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Hälsoprövning Förmånstagare make/a sambo barn Förmånstagare make/a sambo barn Återbetalningsskydd Familjeskydd

7 NYA ITP sid 7 NUVARANDE ITP - förmånsbestämd 30 ibb 20 ibb 7,5 bb sjukersättning Ålders- pension Familje- pension sjukpenning 32,5% 65% % 32,5% 65% % 32,5% 65% ,25% 32,5% ITPK (premiebestämd) Sjukpension år

8 NYA ITP sid 8 NUVARANDE ITP - förändringar fr o m 1/ temporärt helt eller delvis temporärt helt eller delvis ITP ålderspension

9 NYA ITP sid 9 Arbetsgivaren betalar 2 % Värdesäkringspremie rabatteras med 100 % Intjänande i ursprunglig ITPK upphör Fribrevsvärdet i ursprunglig ITPK höjs Icke väljarnas premie läggs i nya planens ”traditionella” pensionsförsäkring Flytträtt ITPK (inkl ursprunglig ITPK) Arbetsgivaren betalar 2 % Värdesäkringspremie rabatteras med 100 % Intjänande i ursprunglig ITPK upphör Fribrevsvärdet i ursprunglig ITPK höjs Icke väljarnas premie läggs i nya planens ”traditionella” pensionsförsäkring Flytträtt ITPK (inkl ursprunglig ITPK) NUVARANDE ITP - ITPK

10 NYA ITP sid 10 Möjlighet att avstå framtida premier Premien används till ”förstärkt” ITPK Möjlighet att avstå framtida premier Premien används till ”förstärkt” ITPK NUVARANDE ITP - familjepension

11 NYA ITP sid 11 NUVARANDE ITP - alternativ ITP För tjänstemän som omfattas eller kan omfattas av alternativ ITP (10-taggare) Har möjlighet att efter överenskommelse med arbetsgivaren välja att gå över till nya planen

12 NYA ITP sid 12 SJUKPENSION - 1/ Gäller samtliga tjänstemän oavsett plan Födda 1979 och senare (ny plan) 10 % av den genomsnittliga pensionsmedförande lönen, dag Födda före 1979 (nuvarande plan) 10 % av den pensionsmedförande lönen, dag

13 NYA ITP sid 13 SJUKDO M ,5 Sjukpenning Sjukpension Sjuklön SjukpenningSjukersättning % av lön (inkl sjp) 32, , ,


Ladda ner ppt "NYA ITP 2006-05 sid 1 ITP - överenskommelsen Två kollektivavtalade planer Övergångsregler Sjukpension lika i planerna ”Nya” företag kan få nya planen för."

Liknande presentationer


Google-annonser